Big Thunder Mountain

AANBIEDINGEN KERST: Tot -25% korting op je verblijf + verblijf cadeau voor kinderen t/m 11 jaar

Nu boeken

Hou je vast terwijl dit op hol geslagen mijnwagentje jou en je gezin wild over een spookberg jaagt...

Big Thunder Mountain: De wildste rit in het westen

Klim steil omhoog en duik onder woeste watervallen door in deze gezinsvriendelijke ratelende race in een te hard rijdend mijnwagentje. Stap op een geheimzinnige trein diep in een legendarische berg voor een spannende tocht vol snelle afdalingen en scherpe bochten onder de Rivers of the Far West en langs een spookachtig mijnstadje. Pas op: Brand! Terwijl je door de duisternis dondert over een spoor bezaaid met dynamiet, doet een enorme explosie de grot schudden. Maar de trein mindert geen vaart en stuwt je voort tussen het donderend geraas van een instortende mijnschacht. Vleermuizen vliegen. De wagentjes beginnen te trillen. De rivier buldert boven je. Kom je hier levend uit?

De Big Thunder Mountain legende

Het verhaal gaat dat er bovennatuurlijke krachten in de berg aanwezig zijn. Na een goudvondst in 1850 werd er een mijnbouwonderneming opgericht. Maar al gauw gebeurden er vreemde dingen. Mijnwerkers hoorden spookachtige geluiden, er vonden vaak instortingen plaats en apparatuur liet het op mysterieuze wijze afweten. Wagentjes gingen er ineens vandoor en vlogen onbemand door de mijn en over de berg! Het gerucht ging dat het spookte in de mijn en Thunder Mesa werd een spookstad. Jaren later, toen ooggetuigenverslagen tot fabeltjes waren geworden, richtten nieuwe ingenieurs de mijnbouwonderneming weer op en bliezen opnieuw explosieven in de griezelige berg. Maar de nieuwe kolonisten kwamen er al snel achter dat sommige legendes waar bleken te zijn. Big Thunder Mountain is een razendsnelle achtbaanattractie voor het hele gezin. Maar bepaalde delen van deze attractie zijn hobbelig en vinden soms plaats in het donker.  

Hold tight, as this runaway mine train cart rattles you and your family wildly around a haunted mountain…

Big Thunder Mountain: the Wildest Ride in the West

Climb steep heights and dive below raging waterfalls in this family-friendly, rattling race in a speeding mine cart.

In Big Thunder Mountain you board a mysterious train deep in the heart of a legendary mountain for a thrilling journey of dips and sharp turns beneath Rivers of the Far West and around a ghostly mining town.

Fire in the Hole!
As you plummet through the darkness along a dynamite-littered track, a huge explosion shakes the cavern. But the train doesn’t slow up, hurtling you onwards amid the rumbling sounds of a falling mineshaft. Bats swoop. The tracks shake. A river rages above. Will you make it out alive?

The Big Thunder Mountain Legend

Legend has it that a supernatural force dwells within the mountain. When gold was first discovered in the 1850s, a mining company was established. But soon, eerie things began to occur. Miners heard ghostly sounds, cave-ins became frequent and equipment mysteriously failed. Trains would take off and race through the mine and around the mountain driverless! Word got out that the mine was haunted and Thunder Mesa became another ghost town.

Years later, when eyewitness accounts had faded into folklore, new prospectors resurrected the Mining Company and began blasting into the spooky mountain once again. But as the new settlers became aware, some legends turn out to be true.

A Train Ride for the Entire Family
Big Thunder Mountain is a speedy rollercoaster-type attraction designed with your entire family in mind. However, some parts of this attraction are bumpy and, in some instances, take place in the dark.