Alweer prijzen die stijgen in Disneyland Paris

Euro Disney S.C.A.

Het is een trend geworden, sinds de Walt Disney Company Disneyland Paris volledig heeft overgenomen, dat de ene na de andere prijsstijging wordt doorgevoerd. We zagen in 2017 al de jaarpassen de hoogte in schieten maar ook de gewone tickets aan de kassa’s van de parken of kleinere prijzen zoals een stijging van de PhotoPass met 10 euro en de All-You-Can-Eat buffet restaurants. Het is minder duidelijk hoeveel de hotelprijzen gestegen zijn aangezien de totaalprijs hier afhangt van het seizoen en de beschikbaarheid.

Vanaf 2017 moet je ook betalen om Oudejaarsavond te vieren in het Disneyland Park wat voordien inbegrepen was in je ticket of jaarpas. (maar dat is niet alleen in Disneyland Paris zo, in bv. Efteling moet je al jaren extra betalen op deze avond). En ook de hoge prijzen voor het “Disney FanDaze” Evenement zitten nog fris in het geheugen.

En daarbij komt er nu nog eens dat reserveringskosten bij het boeken van een verblijf in Disneyland Paris, online of via de telefoon, ook naar omhoog gaat met ongeveer 10 euro per boeking. Van 19 euro naar 29 euro. Ook bij het boeken van een reeds duur genoeg “FanDaze” arrangement.

Op die manier komen we alsmaar dichter bij de “Amerikaanse” prijzen zoals we die kennen uit Disneyland California en Florida. Dit was natuurlijk te verwachten toen de overname bekend werd gemaakt, toen was iedereen laaiend enthousiast over deze gebeurtenis.

Het lijkt me sterk dat mensen voor 10, 20 of 30 euro extra niet meer naar Disneyland Paris zouden gaan, maar voor Disney zelf is dat een enorme stijging, als je deze inkomsten over een jaar bekijkt met miljoenen gasten. Ik verwacht binnenkort een zeer positief financieel bericht over winst in Disneyland Paris, iets wat we nog niet veel gehoord hebben in de laatste 25 jaar.

Sowieso zal het nu tijd worden dat we investeringen gaan zien in uitbreidingen en attracties anders zal de kritiek groter en groter worden, zeker bij de fans.


Again a price increase in Disneyland Paris

It has become a trend, since the Walt Disney Company has completely taken over Disneyland Paris, that one price increase after another is being implemented. We saw this in 2017 already the annual passes but also the regular tickets increasing at the cash registers of the parks or smaller prices such as an increase of the PhotoPass with 10 euros and the All-You-Can-Eat buffet restaurants. It is less clear how much hotel prices have risen since the total price here depends on the season and availability.

From 2017 you also have to pay to celebrate New Year’s Eve in Disneyland Park which was previously included in your ticket or annual pass. (But that is not just in Disneyland Paris, for example in Efteling (NL) you have to pay extra for years on this evening). And the high prices for the “Disney FanDaze” Event are still fresh in our memory.

And now the reservation costs when booking a stay in Disneyland Paris, online or over the phone, goes up with about 10 euros per booking also. From 19 euros to 29 euros. Also when booking an already expensive enough “FanDaze” arrangement.

In this way we are getting closer to the “American” prices as we know them from Disneyland California and Florida. This was of course to be expected when the acquisition was announced, everyone was then very enthusiastic about this change.

It don’t think that people for 10, 20 or 30 euros extra would not go to Disneyland Paris anymore, but for Disney itself that is a huge increase, if you count this income in a whole year with millions of guests. I expect to see a very positive financial report soon about profit in Disneyland Paris, something we haven’t seen much in the last 25 years.

In any case, now it’s the time to see investments in expansions and attractions, otherwise the criticism will become bigger and bigger, especially among the fans.

1 thought on “Alweer prijzen die stijgen in Disneyland Paris

  1. Hoezo “Het is minder duidelijk hoeveel de hotelprijzen gestegen zijn aangezien de totaalprijs hier afhangt van het seizoen en de beschikbaarheid.”???
    De prijslijst staat online en in tegenstelling tot vorige jaren zijn de prijzen net niet gestegen! (behalve voor het pas gerenoveerde hotel cheyenne). Ook de kortingen zijn – na de wijziging van vorig jaar – hetzelfde gebleven voor de nieuwe prijzen van komend jaar voor bijvoorbeeld room only boekingen. Ook de seizoenen zijn vergelijkbaar met vorig jaar (en vorig jaar was deze, ter compensatie van de fikse prijsstijging, gelukkig al beter met het schrappen van het piekseizoen).

    Als er iets positiefs te melden valt over de prijzen mag dat ook gemeld worden! Meestal zijn de prijsstijgingen voor hotelprijzen enorm, dit jaar gelukkig niet!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code