Jaarpassen: Nieuwe toevoegingen in 2018 voor een nog betere beleving!

Annual Passes Disneyland Paris

Disneyland Paris Jaarpassen

Nieuwe toevoeingen in 2018 voor een nog betere beleving.

In April 2017 vierde Disneyland Paris de 25ste verjaardag van Disneyland Paris met vernieuwde jaarpassen.

Deze nieuwe passen waren een groot succes. De passen zijn populairder geworden in het afgelopen jaar, daardoor waren er een record aantal Jaarpashouders in 2017.

•••  Jaarpassen die meer te bieden hebben dan ooit tevoren

Sinds de nieuwe Jaarpassen werden gelanceerd in Maart 2017, heeft Disneyland Paris geluisterd naar de feedback. Hebben ze alle commentaren en suggesties van zowel gasten als fans samengevoegd, om de beleving voor een jaarpashouder te verbeteren.

Met deze belangrijke informatie hebben ze 3 prioriteiten samengesteld voor het Jaarpas programma voor de komende 2 jaar.

  • Communicatie programma: met een herwerking van de email communicatie en een meer gepersonaliseerde ervaring;
  • Digitalisatie, om reservaties te kunnen doen en makkelijker vernieuwingen van de jaarpassen;
  • Nieuwe VIP belevingen, met nieuwe exclusieve en nog meer voordelen voor Jaarpashouders.

Hier zijn de nieuwe toevoegingen en voordelen voor het Jaarpasprogamma 2018.

• Nieuwe VIP zones 

Eind maart worden de VIP zones voor Infinity Jaarpashouders uitgebreid zodat je nog beter kan genieten van Disney Stars On Parade en Disney Illuminations.

Vanaf 10 Juni 2018, zal er een nieuwe zone zijn voor Infinity Jaarpashouders voor de nieuwe show Stark Expo presents: Energy for Tomorrow! wat dagelijks te zien zal zijn tijdens Marvel Summer of Super Heroes in het Walt Disney Studios Park, aan de voet van het Hollywood Tower Hotel.

• Kortingen en speciale tarieven:

Jaarpashouders kunnen genieten van speciale tarieven in de hotels, bij onze partners, en in de restaurants. Jaarpashouders kunnen ook genieten van kortingen voor speciale evenementen in Disneyland Paris zoals Electroland, de Halloween Party of de New Year’s Eve Party.

• En, natuurlijk:

Speciale tarieven voor tickets blijven de laagste van het jaar, zodat Jaarpashouders de magie van Disney kunnen delen met vrienden en familie. Deze tickets blijven ongewijzigd: €39 voor Magic Plus Jaarpassen (max. 10 tickets), en €35 voor Infinity Jaarpassen (max. 20 tickets).

 

••• Updates prijzen

Vanaf 21 Maart, gaan de prijzen van enkele Jaarpassen veranderen, in overéénstemming met de prijswijziging van de gewone tickets voor de Disney Parken.

• Klein prijsstijging voor de eerste 3 soorten jaarpassen:

De eerste 3 soorten jaarpassen gaan een lichte prijsstijging zien (€1-€2/maand):

Discovery Pass: €9/maand* of €149 (oude prijs: €139)

Magic Flex Pass: €15/maand* of €219 (oude prijs: €189)

Magic Plus Pass: €19/maand* of €259 (oude prijs: €249)

* Na een eerste betaling van €55

Startend aan slechts €9/maand, betalen de Jaarpassen zichzelf terug na 2 bezoeken, en is dit dus de meest voordelige manier om van Disneyland Paris te genieten.

• Geen prijswijzing voor Infinity Jaarpas: 

De grootste fans en Infinity Jaarpassen gaan van nieuwe voordelen kunnen genieten, zonder een prijswijziging. €399 of 32€/maand* voor 365 dagen/jaar in de 2 Parken en speciale voordelen.

• Geen veranderingen in speciale prijzen of speciale aanbiedingen

De speciale aanbiedingen dat bij de Jaarpassen worden gegeven zoals de 4 gratis maanden bij vernieuwingen, het sponsor programma, blijven ongewijzigd.

••• Meer exclusiviteiten voor Jaarpashouders 

• Nieuwe merchandise:

Op grote vraag van de fans komt er een volledig nieuw assortiment van exclusieve producten voor Jaarpassen. Er zal een collectie zijn voor Jaarpassen in het algemeen en een speciale Infinity collectie.

Er zal ook een permanente collectie zijn zoals een pin en een lanyard, net zoals ook een mok en t-shirt als limited edition.

Deze merchandise zal enkel te vinden zijn bij Flora’s Boutique vanaf 12 April 2018, voor de eerste verjaardag van de nieuwe Jaarpassen en de verjaardag van het Disneyland Park.

• Een nieuwe programma met evenementen 

In 2018, zal het programma voor Jaarpassen vol zitten met speciale avonden en een nieuw “Annual Pass Rendez-Vous*”: premières voor attracties en shows, filmvertoningen, speciale shopping dagen.


Speciale events voor Jaarpashouders*

Kom naar Disneyland Paris op 30 Maart 2018 voor de eerste in deze nieuwe reeks special events: The Hollywood Tower Hotel 10th Anniversary

Plaatsen voor deze exclusieve avond zijn zeer gelimiteerd, en zijn verkrijgbaar enkel voor Infinity houders. De eerste van deze nieuwe serie van events is om de 10de verjaardag van de Hollywood Tower Hotel te vieren op vrijdag 30 maart 2018. Een onvergetelijke verkleedpartij, met een speciale 1930’s Hollywood thema.

Beschikbaar voor €39, tickets worden verkocht vanaf maandag 5 februari om 11u00, in het Jaarpasbureau, bij City Hall en Studio Services, bij de ingang van de Disney Parken of via de Infinity telefoonlijn.

* beschikbaar voor bepaalde types van Jaarpassen


 


Annual Passes New features in 2018 for an ever more exclusive experience!

Annual Passes New features in 2018 for an ever more exclusive experience! In April 2017 we celebrated the 25th Anniversary of Disneyland Paris with our new Annual Passes.  These new Passes  were met with great success, as they better respond to your expectations, and allow you to fully enjoy our Parks and their latest additions at the best price. These passes are becoming more and more popular: 2017 saw record numbers of Annual Pass holders! •••  Annual Passes that offer holders more than ever before Since the latest Annual Passes launched in March 2017, we have been listening to your feedback. We have collected comments and suggestions from guests and fans, in order to offer an even more unforgettable experience. Using this information, we defined 3 major priorities for the Annual Pass programme for the next two years:
  • Programme communication, with a redesign of our e-mail communication and an even more personnalised experience;
  • Digitalisation, in order to make reservations and renewal even easier;
  • New VIP experience, with new exclusivities and even more advantageous conditions for Annual Pass holders.
Here are the latest additions and advantages for the Annual Pass programme in 2018. • New VIP areas  In late March, the private VIP areas for Infinity Annual Pass holders will be expanded so that they can fully enjoy Disney Stars on Parade and Disney Illuminations in a special way. From 10 June 2018, a new zone will be reserved for Infinity Annual Pass holders for the new show Stark Expo presents: Energy for Tomorrow! which will be performed during Marvel Summer of Super Heroes at Walt Disney Studios Park, at the foot of the Hollywood Tower Hotel. • Discounts and preferential pricing: Annual Pass holders enjoy preferential pricing in our hotels, with our partners, and in our restaurants. Holders can also take advantage of discounts on special Disneyland Paris events open to the public, like Electroland, the Halloween Party, or the New Year’s Eve Party. • And, of course: Special ticket prices remain the lowest prices of the year, so that Pass holders can share the magic of Disneyland Paris with family and friends. These ticket prices have not changed: €39 for Magic Plus Annual Passes (max. 10 tickets), and €35 for Infinity Annual Passes (max. 20 tickets). - ••• Price updates From 21 March, the prices of certain Annual Passes will change, in accordance with changing general admission tickets for the Disney Parks. • Slight price increase for the first 3 Annual Passes: The first three Annual Passes will see a slight price increase (€1-€2/month): Discovery Pass: €9/month* or €149 Magic Flex Pass: €15/month* or €219 Magic Plus Pass: €19/month* or €259 * After a one-time payment of €55 Beginning at just €9/month, the Annual Pass pays for itself in only two visits, and is thus the most advantageous way to fully enjoy Disneyland Paris. • No change in price for the Infinity Annual Pass:  Biggest fans and Infinity Annual Pass holders will enjoy new advantages, with no change in price. €399 or 32€/month* for 365 days/year in the 2 Parks and special priveleges. • No change in special prices and usual special offers Special offers that come with the Annual Passes such as 4 free months with renewal, or the referral programme, remain unchanged. ••• More exclusivities for Annual Pass holders  • New merchandise: In response to multiple requests, we are delighted to share the brand new inaugural range of exclusive Annual Pass products. There will be a general Annual Pass range, and a special Infinity collection. There will be a permanent collection featuring a pin and a lanyard, as well as a mug and holographic t-shirt in limited edition. These products will be available only at Flora’s Boutique from 12 April 2018, for the first anniversary of the new Annual Passes and the anniversary of Disneyland Park. • A new programme of events   In 2018, the programme of Annual Pass events will be jam-packed with special soirées and new Annual Pass Rendez-Vous*:  attraction and show premiers, movie screenings, special shopping days. Lots of new reasons to make the most of Disney magic!
Special evening events for Annual Pass  holders* Join us on 30 March 2018 for the first of these special events: The Hollywood Tower Hotel 10th Anniversary Places to this exclusive soirée are extremely limited, and available only to Infinity Annual Pass holders. The first of this new series of evening events will be to celebrate the 10th Anniversary of the Hollywood Tower Hotel on Friday 30 March 2018. An unforgettable costume party, with a special 1930s Hollywood theme! Available for €39, tickets will go on sale on Monday 5 February at 11 AM, in the Annual Pass Office, at City Hall and Studio Services, at Park entrances, and via the Infinity Annual Pass phone line. * available for certain types of Annual Passes