Buffalo Bill’s Wild West show verdwijnt

Disney Village Disneyland Paris News

Vorige week zijn we allemaal op de hoogte gebracht over een groot investeringsplan voor Disneyland Paris, waarbij het Walt Disney Studios Park een flinke uitbreiding zal krijgen met 3 nieuwe themazone’s rond Marvel, Star Wars & Frozen.

Maar de investeringen zouden verder gaan dan enkel het Walt Disney Studios Park. Niet alleen zijn er geruchten dat er ook nog niets nieuws zou komen in het Disneyland Park, er is nu ook bevestigd dat Disney Village gaat veranderen.

In een artikel van Forbes zegt, Francis Borezée (Euro Disney’s vice president of resort and real estate development), dat het na de parken tijd is om Disney Village onder handen te nemen. Ze gaan eerst beginnen met een renovatie van het huidige Disney Village om daarna uit te breiden waar nu witte tenten staan naast Mc. Donalds richting Disney’s Newport Bay Club. Daarbij zou er ook een nieuw convention center gebouwd worden voor de evenementen die nu nog plaatsvinden in één van die tenten “de Disney Events Arena”. Bij deze renovatie lijkt het weinig waarschijnlijk dat de Buffalo Bill’s Wild West show zou blijven, een show dat al reeds 25 jaar iedere dag te zien is, zeg Francis Borezée. Hier wordt er bekeken om de show te vervangen door een show met een andere thema van één van de Disney merken.

Robert Earl, de eigenaar van de Planet Hollywood restaurants, die ook een vestiging in Disney Village heeft, laat weten dat Disney momenteel nog aan het bekijken is welk thema Disney Village zal krijgen.


Buffalo Bill's Wild West show will stop

Last week we were all informed about a major investment plan for Disneyland Paris, where the Walt Disney Studios Park will be expanded with 3 new themed areas around Marvel, Star Wars & Frozen. But the investments would go beyond just the Walt Disney Studios Park. Not only are there rumors that there will be something new in Disneyland Park too, it has now been confirmed that also Disney Village is going to change. In a Forbes article, Francis Borezée (Euro Disney's vice president of resort and real estate development) said that after the parks it's time to start at Disney Village. They will first start with a renovation of the current Disney Village and then expand where white tents are now next to Mc. Donalds towards Disney's Newport Bay Club. In addition, a new convention center would be built for the events that are currently taking place in one of those tents "the Disney Events Arena". With this renovation, it seems unlikely that the Buffalo Bill Wild West show would remain, a show that has been on display every day for 25 years, says Francis Borezée. There they want to replace the show with a show with a different theme from one of the Disney brands. Robert Earl, the owner of the Planet Hollywood restaurants, who also has a restaurant in Disney Village, says that Disney is currently deciding what theme Disney Village will receive. [embed]https://youtu.be/PHkC0t7A8L8[/embed]