🇬🇧 Current schedule of attractions closures at Disneyland Paris / 🇳🇱 Huidige lijst met gesloten attracties in Disneyland Paris

719 totaal aantal vertoningen, 25 aantal vertoningen vandaag

🇬🇧 Some of the attractions at Disneyland Paris are closed for refurbishment or renovation. This is the current list of the attraction closures at Disneyland Park & Walt Disney Studios Park:

🇳🇱 Sommige attracties van Disneyland Paris zijn gesloten voor onderhoud of renovatie. Dit is de huidige lijst met de gesloten attracties in het Disneyland Park & Walt Disney Studios Park:

Read more / Lees meer >

🇬🇧 Re-opening Phantom Manor delayed / 🇳🇱 Heropening Phantom Manor uitgesteld

583 totaal aantal vertoningen, 6 aantal vertoningen vandaag

🇬🇧-“The refurbishment of the Ravenswood Mansion is taking longer than we expected because of the playful spirits.  We look forward to welcoming guests to our re-imagined Phantom Manor attraction in early 2019.”-Disneyland Paris

🇳🇱-“De renovatie van het Ravenswood Mansion duurt langer dan we hadden verwacht vanwege speelse geesten. We kijken ernaar uit om begin 2019 onze gasten welkom te heten in onze vernieuwde Phantom Manor.”-Disneyland Paris

Read more / Lees meer >

🇬🇧 Halloween Tickets on Sale these are the different prices / 🇳🇱 Halloween tickets nu te koop dit zijn de verschillende prijzen

891 totaal aantal vertoningen, 7 aantal vertoningen vandaag

🇬🇧 From today you can buy a Halloween Ticket for the Halloween Party at 31 October 2018 at the Disneyland Park. That’s a lot earlier than previous years. The tickets are also more expensive. The Halloween Party is now until 2h00 (am) in the morning instead of 1h00 (am) and start at 20h30. (08.30 pm)

🇳🇱 Vanaf vandaag kan je tickets kopen voor de Halloween Party op 31 Oktober 2018 in het Disneyland Park. Dit is een stuk vroeger dan voorgaande jaren. De tickets zijn dit jaar ook een stuk duurder. De Halloween Party duurt nu ook een uur langer tot 2u00 ipv van 1u00 en start zoals altijd om 20u30.

Read more / Lees meer >

How to make a reservation for show or parade with Infinity Pass step by step 🇬🇧 🇳🇱

1,912 totaal aantal vertoningen, 6 aantal vertoningen vandaag

🇬🇧  If you have an Infinity Annual Pass of Disneyland Paris you can reserve your place in the designated area’s to see parades or shows. A lot of people asked me how this works. So this is what you need to do, step by step.

🇳🇱 Als je een Infinity-jaarkaart van Disneyland Parijs hebt, kun je een plaats reserveren in de daarvoor bestemde gebieden om parades of shows te zien. Veel mensen vroegen mij hoe dit werkt. Dus dit is wat je moet doen, stap voor stap.

Read more / Lees meer >

What does the Tokyo Disney expansion mean for Disneyland Paris? 🇳🇱 🇬🇧

1,375 totaal aantal vertoningen, 2 aantal vertoningen vandaag

🇬🇧 Only a couple of months after the announcement of the biggest expansion ever for Disneyland Paris another Disney Park makes even a bigger announcement. Tokyo DisneySea, located in Tokyo Disney Resort will receive 4 new attractions, 3 new restaurants and a complete new Disney Hotel.

But is there also some news between the lines here for Disneyland Paris?

🇳🇱 Slechts enkele maanden na de aankondiging van de grootste uitbreiding ooit voor Disneyland Paris komt er een ander Disney Park met een nog grotere aankondiging. Tokyo DisneySea, deel van Tokyo Disney Resort, krijgt 4 nieuwe attracties, 3 nieuwe restaurants en een compleet nieuw Disney Hotel.

Maar is er tussen de lijntjes door ook wat nieuws over Disneyland Paris te vinden

Read more / Lees meer >

Review: New Tea Time Celebration at the Lucky Nugget Saloon 🇳🇱 🇬🇧

1,734 totaal aantal vertoningen, 10 aantal vertoningen vandaag

🇬🇧 There is a new Tea Time moment with Disney Characters at the Lucky Nugget Saloon in Frontierland. This is part of the Celebration Package that you can book for one of the Disney Hotels. This is my report, photo’s & video of this experience.

🇳🇱 Er is een nieuw Tea Time moment met Disney figuren in de Lucky Nugget Saloon in Frontierland. Dit is deel van het Celebration Pakket dat je kan boeken voor één van de Disney Hotels. Dit is mijn verslag, foto’s & een video van deze beleving.

Read more / Lees meer >

🇬🇧 Review: New Marvel Diner at Disney’s Hotel New York / 🇳🇱 Review: Nieuw Marvel diner in Disney’s Hotel New York

521 totaal aantal vertoningen, 5 aantal vertoningen vandaag

🇬🇧 So yesterday we went to the very first Marvel Diner at Disney’s Hotel New York. At first this diner was only included for guests that had booked the Marvel Package for a Disney Hotel. But now it’s open for everyone when there is place available, and this for a price tag of 69€ (before Annual Pass discount).

🇳🇱 Gisteren gingen we naar de allereerste Marvel Diner in Disney’s Hotel New York. Eerst was deze diner enkel voor gasten die een Marvel Package hadden geboekt in een Disney Hotel. Maar nu is het voor iedereen toegankelijk als er nog plaats over is, en dit voor een prijs van 69€ per persoon (voor de Jaarpas korting)

Read more / Lees meer >

🇬🇧 First day of Marvel’s Summer of Super Heroes with lots of technical problems / 🇳🇱 Eerste dag van Marvel Summer of Super Heroes start met technische problemen

1,285 totaal aantal vertoningen, 4 aantal vertoningen vandaag

🇬🇧-Although it is a bit of a wait until we can enjoy a complete Marvel land , fans of the Marvel characters can enjoy a completely new season this summer.

🇳🇱-Hoewel het nog even wachten is tot we kunnen genieten van een compleet Marvel themaland kunnen fans van de Marvel characters genieten van een compleet nieuw seizoen deze zomer.

Read more / Lees meer >

🇬🇧 New Marvel food options at Disneyland Paris / 🇳🇱 Nieuw Marvel snacks in Disneyland Paris

629 totaal aantal vertoningen, 17 aantal vertoningen vandaag

🇳🇱 Voor de eerste editie van Marvel Summer of Super Heroes heeft Disneyland Paris nieuwe food opties gelanceerd in het Walt Disney Studios Park. Het nieuwe menu met de Spider Man burger heb ik zelf alvast al eerste geprobeerd en is een absolute aanrader.

🇬🇧 For the first edition of the Marvel Summer of Super Heroes, Disneyland Paris launched new food options at the Walt Disney Studios Park. I was on the first to try one of the new Marvel menu’s with the Spider Man burger, and I can recommend it to everyone.

Read more / Lees meer >

Review: Max Live was the best, Villains Alley the worst at Disney FanDaze 🇳🇱 🇬🇧

1,050 totaal aantal vertoningen, 3 aantal vertoningen vandaag

🇬🇧 After having conducted a survey on my Twitter accountl, it quickly became clear what was already clear during the FanDaze Event. The show Max Live at the Production Courtyard was the biggest surprise during this evening and the Villains Alley was the worst experience.

🇳🇱 Na een enquete te hebben uitgevoerd op mijn Twitter kanaal werd al snel bevestigd wat al duidelijk was tijdens het FanDaze Event. De show Max Live op de Production Courtyard was de grootste verrassing tijdens deze avond en de Villains Alley was de slechtste ervaring.

 

🇳🇱

Read more / Lees meer >

Starlit Princess Waltz is back at the Disneyland Park  🇳🇱 🇬🇧

439 totaal aantal vertoningen, 5 aantal vertoningen vandaag

🇬🇧 No panic if you want to see your favorite Disney Princesses at Disneyland Paris, although Disney’s Pirates & Princesses Festival is over since last week, the show The Starlit Princess Waltz is back at the Royal Castle Stage.

🇳🇱 Geen paniek als je één van je favoriete Disney Prinsessen wilt zien in Disneyland Paris, ook al is Disney’s Pirates & Princesses Festival voorbij sinds vorige week want de show The Starlit Princess Waltz is terug op de Royal Castle Stage.

Read more / Lees meer >

Merchandise Update: Incredibles merchandise at Disneyland Paris

1,080 totaal aantal vertoningen, 34 aantal vertoningen vandaag

🇬🇧 With the new Incredibles movie coming into cinemas soon and with the new meet’n’greet of the Incredibles at the Art of Disney Animation at the Walt Disney Studios Park in Disneyland Paris, a bunch of new merchandise of The Incredibles has arrived at the park too.

🇳🇱 Met de nieuwe Incredibles film binnenkort in de cinema en met de nieuwe meet & greet van The Incredibles bij The Art of Disney Animation in het Walt Disney Studios Park in Disneyland Paris, is er ook heel wat nieuwe Incredibles merchandise in het park verschenen.

Read more / Lees meer >

Are ghosts escaping from Phantom Manor? 🇳🇱 🇬🇧

902 totaal aantal vertoningen, 3 aantal vertoningen vandaag

🇬🇧 Ghosts have been seen escaping from the Ravenswood Manor. James Collins Esq. the Thunder Mesa photographer, whose studio is located above Bonanza Outfitters, has set up a mobile studio to try to capture images of these phenomena

🇳🇱 Men heeft geesten zien ontsnappen uit het Ravenswood Manor. James Collins Esq. de Thunder Mesa-fotograaf, wiens studio zich boven Bonanza Outfitters bevindt, heeft een mobiele studio opgezet om beelden van deze verschijnselen te proberen vastleggen

Read more / Lees meer >