Walt Disney Company

The reason why Julie Andrews isn’t in Mary Poppins Returns 🇳🇱 🇬🇧

?? 54 jaar na Walt Disney’s Mary Poppins is wereld’s bekendste kinderoppas terug in de bioscoop te zien. Deze keer neemt Emily Blunt de rol van Mary Poppins voor haar rekening. Maar Julie Andrews komt niet in de film.

?? 54 years after Walt Disney’s Mary Poppins, the world’s best-known nanny has returned to cinemas. This time, Emily Blunt is responsible for the role of Mary Poppins. But Julie Andrews has not returned to the movie.

Successor of Catherine Powell finally known 🇳🇱 🇬🇧

?? Natacha Rafalski werd vandaag voorgesteld als opvolger van Catherine Powell, als functie van President of Euro Disney SCA. Catherine Powell werd al eerder gepromoveerd tot hoofd van Disney Parks USA & Europa, met de Resorts zoals Disneyland, Walt Disney World & Disneyland Paris onder haar bevoegheid.

?? Natacha Rafalski was presented today as successor to Catherine Powell, as President of Euro Disney SCA. Catherine Powell has previously been promoted to head of Disney Parks USA & Europe, with the Resorts such as Disneyland, Walt Disney World & Disneyland Paris under her authority.

Disney Expands Environmental Commitment By Reducing Plastic Waste 🇳🇱 🇬🇧

?? De inzet van de Walt Disney Company voor milieubeheer gaat terug tot onze oprichting meer dan 60 jaar geleden. Walt zelf zei dat “instandhouding niet alleen de zaak van een paar mensen is. Het is een zaak die ons allen aanbelangt. “We hebben die boodschap ter harte genomen en handelen naar onze toewijding op grote en kleine manieren over de hele wereld.

?? The Walt Disney Company’s commitment to environmental stewardship goes back to our founding more than 60 years ago. Walt himself said that “conservation isn’t just the business of a few people. It’s a matter that concerns all of us.” We’ve taken that message to heart and act on our commitment in big and small ways around the world.

Disney VS Comcast: The battle for The 21st Century Fox 🇳🇱 🇬🇧

??-The 21st Century Fox accepts the new offer from The Walt Disney Company, Disney increases its offer to 38 dollars (33 euros) per share, ten dollars more than the first offer in December 2017.

??-De film filmdistributie gigant 21st Century Fox accepteert het nieuwe bod van The Walt Disney Company, Disney verhoogt zijn bod naar 38 dollar (33 euro) per aandeel, tien dollar meer dan het eerste bod in december 2017.

Plans for a new Disney Resort? 🇳🇱 🇬🇧

🇬🇧 In a recent earnings call for The Walt Disney Company, CEO Bob Iger said this about growth of the company: “We’re very pleased with our results in Q2, especially in our Parks and Resorts and Studio businesses . Our parks continue to drive growth through operational excellence and by effectively leveraging our extraordinary content.”

🇳🇱 In een recent financieel rapport van de Walt Disney Company zei CEO Bob Iger dit over de groei van het bedrijf:” We zijn zeer tevreden over onze resultaten van Q2, vooral in onze “Parks and Resorts” en Studio business.Onze parken blijven de groei stimuleren door operationele uitmuntendheid en door effectief gebruik te maken van onze speciale content.”

CEO Catherine Powell is leaving Disneyland Paris 🇳🇱 🇬🇧

?? Among the fans the most beloved CEO of Disneyland Paris Catherine Powell soon leaves Disneyland Paris. She is moving to Los Angeles this summer to fill a new role at Walt Disney Parks & Resorts.

?? Onder de fans de meeste geliefde CEO van Disneyland Paris Catherine Powell verlaat binnenkort Disneyland Paris. Ze verhuist deze zomer naar Los Angeles om een nieuwe rol in te vullen bij Walt Disney Parks & Resorts.