?? Cocaine found in Rainforest Café Disney Village / ?? Cocaïne gevonden in Rainforest Café Disney Village

?? At the start of the evening service last Wednesday, August 1, 2018. Panic at the Rainforest Café in Disney Village at Disneyland Paris. An employee found a weird envelope with an anonymous photo and white powder.

?? Bij de start van het avondservice afgelopen woensdag 1 augustus 2018. Brak er paniek uit in het Rainforest Café in Disney Village van Disneyland Paris. Een werknemer vond een rare enveloppe met een anonieme foto en wit poeder.

?? At the start of the evening service last Wednesday, August 1, 2018. Panic at the Rainforest Café in Disney Village at Disneyland Paris. An employee found a weird envelope with an anonymous photo and white powder. This was immediately reported to the manager of the restaurant who contacted the authorities. The police & fire fighters of Chessy came immediately to the restaurant.

Rainforest Café was evacuated and a perimeter was set up around the restaurant to keep guests and staff safe.

Afterwards it was confirmed that indeed white powder had been found in the envelope, and that it was examined by a special cell at the police. It turned out to be cocaine. An investigation at the Police of Chessy was opened.


?? Bij de start van het avondservice afgelopen woensdag 1 augustus 2018. Brak er paniek uit in het Rainforest Café in Disney Village van Disneyland Paris. Een werknemer vond een rare enveloppe met een anonieme foto en wit poeder. Onmiddellijk werd dit gemeld aan de verantwoordelijke van het restaurant die op zijn beurt de autoriteiten heeft gecontacteerd. De politie & brandweer van Chessy kwam onmiddellijk ter plaatse.

Het restaurant werd geevacueerd en perimeter werd opgezet rond het restaurant om gasten en personeel veilig te houden.

Nadien werd bevestigd dat er inderdaad wit poeder gevonden was in de enveloppe, en dat die door een speciale cel bij de politie werd onderzocht. Het bleek om cocaïne te gaan. Er werd een onderzoek bij de Politie van Chessy geopend.


Actua.fr

Geef een reactie