D23 Expo 2017 geruchten: Disneyland Paris

Disneyland Paris Toekomstplannen

Nog enkele weken en het is opnieuw tijd voor een D23 Expo in Anaheim, California. Het event waar alle Disney fans naar uitkijken, want ook als je er zelf niet bij kan zijn is deze beurs de perfecte gelegenheid voor Disney om zijn toekomstplannen voor te stellen.

Volgens de Amerikaanse site wdwnt.com is ook Disneyland Paris dit jaar in de running om in de prijzen te vallen als het om uitbreidingen gaat en zeker nu The Walt Disney Company het Europese Resort opnieuw volledig in handen heeft.

De eerste aandacht zou vooral gegeven worden aan het Walt Disney Studios Park, die zonder twijfel het slechtste Disney park te wereld is.

Tower of Terror veranderen naar Gardians of the Galaxy & Marvel Land

Hier zijn de meningen verdeelt, sommige denken van niet en andere dan weer van wel. Als bedrijf zou ik dit een logische keuze vinden. Disney heeft al eerder laten weten het thema van “The Twilight Zone” kwijt te willen aangezien ze daarvoor moeten betalen aan CBS die deze naam bezit, daarbij hebben wij, in Parijs, exact dezelfde Tower of Terror als in Disneyland California waar deze transformatie al heeft plaatsgevonden, die trouwens ook voor veel controverse zorgde onder de fans, en achteraf zeer succesvol blijkt te zijn.

Deze make-over in Californië werd redelijk snel doorgevoerd, dus dit zou perfect zijn voor Disneyland Paris. Want grote nieuwigheden kosten tijd om te bouwen en vernieuwde Tower of Terror zou deze periode wat kunnen opvullen. Er werd eerder ook al door Disneyland Paris bevestigd dat ze helemaal voor “Marvel” willen gaan in het Studios Park. De kleine Hollywood Boulevard dat we in het park hebben is ook makkelijk te verwijderen aangezien het niet uit echte gebouwen bestaat maar eerder uit platte goedkope decorstukken.

Daarna zou er volgens wdwnt.com een Marvel Land gebouwd worden in het Walt Disney Studios Park tegelijkertijd met een Marvel Land in Disneyland California & Hong Kong Disneyland.


D23 Expo 2017 rumors: Disneyland Paris

Just a few weeks and it's time again for a D23 Expo in Anaheim, California. The event that all Disney fans looking forward to, even if you don't have the chance to be there. This expo is the perfect opportunity for Disney to reveal its future plans. According to the American site wdwnt.com, Disneyland Paris is also in the running this year to fall in prices when it comes to expansions, and certainly now The Walt Disney Company is in full possession of the European Resort. The first attention should be given to the Walt Disney Studios Park, which is undoubtedly the worst Disney park in the world. Tower of Terror changing into Gardians of the Galaxy & Marvel Land Some people think that they will never do that here, others think they will. As a company, I would find this a logical choice. Disney has been told before they want to loose the "The Twilight Zone" name because they have to pay CBS for this name. We have exactly the same Tower of Terror in Paris as in Disneyland California where this transformation is already finished. Which also caused much controversy among the fans, and proved to be very successful afterwards. This makeover in California was build rather quickly, so this would be perfect for Disneyland Paris. Because big novelties cost time to build and a renewed Tower of Terror could fill this period of building time. It was previously confirmed by Disneyland Paris that they want to go all the way with "Marvel" at the Studios Park. The small Hollywood Boulevard that we have in the park is also easy to remove as it does not consist of real buildings but rather from flat cheap decor pieces. Then, according to wdwnt.com, a Marvel Land would be built at the Walt Disney Studios Park at the same time as in Disneyland California and Hong Kong Disneyland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code