Disneyland Paris overtreft zichzelf met nieuwe kerstshow

Christmas Disneyland Paris Seizoenen

Afgelopen weekend is het jaarlijkse Kerstseizoen begonnen in Disneyland Paris. Dit jaar met heel wat nieuwigheden op gebied van entertainment. In beide Disney Parken zijn er dit jaar shows te vinden tijdens deze periode en vooral “Goofy’s Incredible Christmas” was voor velen het hoogtepunt waar ze naar uitkeken. Maar de grootste verrassing kwam uit een heel andere kant namelijk uit Discoveryland.

Discoveryland is niet onmiddellijk het eerste land waar je aan denkt bij het kerstgebeuren, maar dit is tijdens deze editie helemaal anders door de nieuwe productie “Mickey’s Christmas Big Band”. Met “The Jingle Bell Boys” die hier de voorbije jaren te zien waren hadden de meeste fans geen hoge verwachtingen voor deze nieuwe show in Videopolis.

De week voor de start van het Kerstseizoen werd al snel duidelijk, aan de hand van een teaser filmpje van Disneyland Paris waar er repetities te zien waren, dat deze show helemaal van een ander niveau ging worden. In het filmpje was te zien dat het niet alleen meer om een orkest ging die kerstliedjes live ging brengen maar dat tapdansers en meer Disney figuren aan de show gingen deelnemen en dat het ook live gezongen ging worden.

Nadat de première van de show had plaatsgevonden was er een overvloed aan berichten te vinden op sociale media waaruit bleek dat Disneyland Paris hier een nieuwe “hit” had. Truly incredible, great and unique, best Christmas show ever, …..zijn slechts enkele reacties die te vinden zijn.

 “Truly incredible” – “Great and Unique”

“Best Christmas Show Ever”

Er zit geen grote verhaallijn in de show, waardoor er weinig gesproken wordt wat het prefect maakt voor Disneyland Paris waar er heel veel verschillende nationaliteiten zijn onder de gasten. Gewoon mooie muziek, ontzettend professionele dansers en fantastische zangers en muzikanten die zorgen voor een onvergetelijke ervaring die je zeker niet mag missen. En dat in een mooi gethematiseerd decor en fantastische kostuums voor alle artiesten. De kostuums die we trouwens nog herkennen van de viering van 25 jaar Disneyland Paris op 12 April 2017. Het had zonde geweest om deze mooie kostuums nooit meer terug te zien.

Grote voordelen bij deze show zijn dat het binnen is en dat je kan zitten. Je kan er dus goed opwarmen tijdens koude winterdagen en even rusten terwijl je naar de show zit te kijken.

TIPS !

  • Wees op tijd, ga 30 minuten voordat de show begint in de wachtrij staan.
  • Wil je optimaal genieten van de show zorg dan dat je beneden in het theater zit bij het podium en niet bovenaan in het restaurant gedeelte van Café Hyperion.
  • De eerste rij is vaak iets te dicht bij het podium, het mooiste zicht heb je enkele rijen verder naar achteren en in het middelste blok als er nog plaats is.
  • Heb je niet graag schuim (sneeuw) op je hoofd, ga dan niet op de eerste 3 rijen zitten.

Disneyland Paris surpasses itself with a new Christmas show

Last weekend the annual Christmas season started at Disneyland Paris. This year with a lot of novelties from the entertainment departement. There are Christmas shows in both Disney Parks during this period and especially "Goofy's Incredible Christmas" was for many the highlight they were looking for. But the biggest surprise came from a completely different side, namely Discoveryland. Discoveryland is not immediately the first land you think off when you think about Christmas, but this is completely different during this edition due to the new production "Mickey's Christmas Big Band". With "The Jingle Bell Boys" seen here in recent years, most fans did not have high expectations for this new show in Videopolis. The week before the start of the Christmas season made it clear, due to a teaser videoclip from Disneyland Paris with rehearsals, that this show was going to be from a different level. In the video you could see that it was not just about an orchestra that was going to bring live Christmas songs, but that tap dancers and more Disney characters would join the show and that there was live singing involved. When the premiere of the show had taken place there was an abundance of messages on social media that showed that Disneyland Paris had a new "hit" here. Truly incredible, great and unique, best Christmas show ever, ..... are just a few of the reactions that can be found. There is no big story line in the show, so also not a lot of talking what makes it prefect for Disneyland Paris where there are many different nationalities among the guests. Simply beautiful music, incredibly professional dancers and fantastic singers and musicians who provide an unforgettable experience that you should not miss. And all of that, in a nicely themed decor and fantastic costumes for all artists. The costumes that we still recognize from the celebrations of 25 years Disneyland Paris on 12 April 2017. It would have been a shame to never see these beautiful costumes again. Big advantages with this show are that it is inside and that you can sit. So you can warm up during cold winter days and rest while during the show.
TIPS!
  • Be on time, go 30 minutes before the show starts in the queue.
  • If you want to fully enjoy the show, make sure you sit downstairs in the theater at the stage and not at the top of the restaurant section of Café Hyperion.
  • The first row is often a bit too close to the podium, the best view is a few rows further back and in the middle block if there is still room
  • If you do not like foam (snow) on your head, do not sit on the first 3 rows.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code