Disneyland Paris werd niet geëvacueerd voor verdacht pakket

Disneyland Paris

Woensdagavond verscheen op allerlei sociale media berichtgeving dat Disneyland Paris werd geëvacueerd door een verdacht pakket. Dit was evenwel verkeerde en opgeklopte berichtgeving van de Europese sensatiepers. De ene krant zei dat de parken gesloten werden en andere kranten hadden het dan weer over het sluiten van hotels, één krant kopieerde zelfs een totaal uit de lucht gegrepen tweet van iemand ter plaatse dat er een terrorist in een Disney Hotel zat. Niets van dit was waar, maar zorgde wel voor onnodige paniek.

Er werd wel degelijk een verdacht pakket gevonden, meer bepaald een achtergelaten zak of rugzak, die waarschijnlijk vergeten werd door één van de gasten bij het trein/bus station nabij de ingang van Disneyland Paris. De standaard procedure in deze bizarre tijd is dat de omgeving rond het pakket afgesloten wordt, tot het onderzoek kan bevestigen dat het loos alarm is.

Het is niet de eerste keer dat dit gebeurd. Enkele weken geleden werd het station ook al geëvacueerd om diezelfde redenen. Ik was toen zelf in Disneyland Paris, even later was het station gewoon terug open. Bij zo’n grote toeristische bestemming waar iedereen zakken en bagage bij zich heeft is het niet zo uitzonderlijk dat er ook mensen eens een zak of handtas vergeten.


Disneyland Paris was not evacuated for suspicious package

Wednesday various reports appeared on social media that Disneyland Paris was evacuated because of a suspicious package. However, this was false and hyped coverage of European media. One newspaper said the parks were closed and other newspapers said Disney hotels were closed, one newspaper even copied a tweet from someone locally that there is a terrorist in a Disney Hotel. None of this was true, but it caused unnecessary panic.

A suspicious package was indeed found, in particular an abandoned bag or backpack, which was probably forgotten by one of the guests at the train / bus station near the entrance of Disneyland Paris. The standard procedure in this weird time is that the area around the package need to close, until the investigation can confirm it is a false alarm.

It’s not the time this happened. A few weeks ago the station was also evacuated for the same reasons. I was at Disneyland Paris on that day, a few moments later the station was back open. In such a great tourist destination where everyone have bags and luggage it’s not unusual that there are people to forget a pocket or handbag.

CphekWcXYAA-v17

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code