Extra Magic Hours in Disneyland Paris wordt een grapje

Disneyland Paris

De “Extra Magic Hours” die er al jaren voor zorgen dat Disney Hotelgasten en abonnementhouders vroeger in het Disneyland Park kunnen om enkele van hun favoriete attracties te ervaren, voordat de ander bezoekers in het park mogen, gaan binnenkort drastisch veranderen. Niet alleen worden de 2 uren in het Disneyland Park verspreid over de twee parken en zal zowel het Disneyland Park als het Walt Disney Studios Park nog slechts 1 uur geopend worden als “Extra Magic Hour” van 09u tot 10u.

Op het eerste zicht een goed idee dat het Walt Disney Studios Park ook vroeger open gaat. Maar als je bekijkt welke attracties er open gaan zijn tijdens deze vroege opening draait het hele concept uit op een grapje.

In het Walt Disney Studios Park zijn slechts 2 attracties geopend Ratatouille en Crush’ Coaster, nietééns Tower of Terror, Rock’n’Roller Coasters of – de lage capaciteit attracties – in Toy Story Playland die tijdens de dag voor lange rijen kunnen zorgen. Met slechts twee attracties geopend valt het nog af te wachten welke wachtrijen er hier gaan staan tijdens die korte uurtje in de vroege morgen, want als alle gasten in de Disney Hotels eerder naar deze attracties komen gaat de wachttijd al vlug oplopen.

In het Disneyland Park hetzelfde, hier gaan er enkel nog een paar attracties open in Fantasyland. Stars Tours, Buzz Lightyear of Orbitron blijven alle gesloten tot het officiële openingsuur. In Fantasyland gaan er slechts 4 attracties geopend zijn: de Carrousel, Peter Pan’s Flight, Tea Cups & Dumbo. Ook het Princess Pavilion is open vanaf 09u. Hetzelfde probleem hier als er veel gasten van de hotels naar Fantasyland komen met dit magere aanbod gaan de rijen vlug oplopen.

Hopelijk blijven de Disney figuren op hun plaats net zoals nu, zodat er toch nog iets te beleven valt voor de gasten die extra vroeg opstaan tijdens hun Disney vakantie.

De nieuwe regeling gaat van start vanaf 1 oktober 2017.


Extra Magic Hours in Disneyland Paris will become a joke

The "Extra Magic Hours" that made sure that Disney hotel guests and Annual Passholders had some extra time in the morning to experience some of their favorite attractions before the other visitors came into the park will soon change dramatically. The 2 hours at Disneyland Park will be scattered across the two parks, both Disneyland Park and Walt Disney Studios Park will be open for only 1 hour as "Extra Magic Hour" from 9am to 10am. At first sight, a good thing that the Walt Disney Studios Park will also be open earlier. But if you look at what attractions are going to be open during this early opening, the whole concept turns out to be a joke. In the Walt Disney Studios Park, only 2 attractions will be open. Ratatouille and Crush 'Coaster, no Tower of Terror, Rock'n'Roller Coasters or - the low-capacity attractions - in Toy Story Playland that can provide long lines throughout the day. With only two attractions open, it will be interesting to see what queues they will have during that short hour in the early morning, if all guests from the Disney Hotels will come sooner to these attractions, the waiting time will be rising quickly. At Disneyland Park the same, here just a few attractions in Fantasyland to be open. Stars Tours, Buzz Lightyear or Orbitron all closed until the official opening hour. In Fantasyland, only 4 attractions will be opened: the Carousel, Peter Pan's Flight, Tea Cups & Dumbo. The Princess Pavilion also open from 09:00. The same problem here if there are many guests from the hotels into Fantasyland, the lines will rise quickly. Hopefully, the Disney characters will remain in place just like now, so there's still something more to experience for those arriving early in their Disney vacation. The new schedule will start from 1 October 2017.

1 thought on “Extra Magic Hours in Disneyland Paris wordt een grapje

  1. Het is al een grapje aan het worden! Tijdens mijn verblijf eind juli was de aanbieding van open attracties al beperkt. Zeker in Fantasyland was het al meer dan 45 min aanschuiven voor Peter Pan! Dit om 9u in de morgen al!? Een aantal jaren terug was heel Fantasyland open en kon ik toen met mijn kleine kinderen overal zonder al te lang aanschuiven Fantasyland doen. Dit is een uitgelezen kans om gezinnen met kleine kinderen attracties te doen zonder lange wachttijden.
    Maar ga je een beperkt attracties openen dan is het normaal dat de wachttijden hoog oplopen.
    Disneyland Parijs is zelf de magie van de extra uren aan het ontnemen.
    Bezin Disneyland Parijs!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code