Geen gratis parking meer bij hotels in Disney World

Disney Parks International News Walt Disney World Resort

Vanaf 21 maart zal er in Walt Disney World betaald moeten worden om je wagen te parkeren bij een Disney Hotel ook al verblijf je daar tijdens je vakantie. Tot nu was dit inbegrepen bij je verblijf, net zoals dit ook in Disneyland Paris het geval is. Maar daar komt nu dus een einde aan. Het gaat over “overnight-parking” dus niet tijdens de dag voor bezoekers van de hotels die daar bijvoorbeeld willen gaan dineren of gaan shoppen. Als je dus in een hotel van Disney World overnacht zal je per nacht een toeslag voor de parking moeten betalen. De toeslag zal worden ingevoerd bij alle hotels van Disney, de tarieven verschillen volgens de categorie van hotel.

Mensen die lid zijn van de Disney Vacation Club (DVC) hoeven nog altijd niet te betalen, dit wordt nu gezien als één van de voordelen voor de DVC-leden.

Dit zijn de tarieven voor de “overnight-parking”:

  • Value Resorts: $13 per nacht
  • Moderate Resorts: $19 per nacht
  • Deluxe Resorts: $24 per nacht

Bij de campsite van Disney’s Fort Wilderness Resort blijft het parkeren van je wagen op de campsite gratis (plaats voor 1 wagen).

Gasten die een weekje naar Disney World gaan met de wagen en 6 nachten blijven in een Disney Hotel gaan daardoor $78 meer moeten betalen bij de Value Resorts, bij Deluxe Resorts zal dat $144 zijn. Toch eigenaardig dat de reeds prijzige Disney Hotels en zeker de zeer dure Deluxe Resorts de parking niet meer als een dienst aan hun gasten aanbieden die er verblijven.

Betalen voor parking bij een hotel is niet nieuw in de regio. Er zijn wel meerdere hotel die dit al toepassen, ook bij de hotels van Universal Resort Orlando is dit al zo.

Wat de bedoeling is van Disney is niet duidelijk, gaat het enkel om meer cash of is het ook de bedoeling dat gasten daardoor minder voor een huurauto gaan kiezen waardoor ze minder mobiel zijn om bijvoorbeeld andere attracties te bezoeken buiten Disney World, zoals Universal, en op die manier meer op het domein van Disney blijven.

Bij de Amerikaanse fan community is er weinig begrip en is dit een reden om voortaan een hotel te kiezen buiten het domein van Disney World.


No free parking anymore for guests at the Disney World hotels

From March 21st, Walt Disney World will charge to park your car at a Disney Hotel even if you stay there during your vacation. Until now this was included with your stay, just as it is the case in Disneyland Paris. But that is now coming to an end. They call it "overnight parking", so not during the day for visitors to the hotels who want to dine or go shopping for example. So if you spend the night in a Disney World hotel, you will have to pay a parking fee per night. The surcharge will be introduced at all Disney hotels, the rates vary according to the category of hotel. Disney Vacation Club members (DVC) will still get free parking, this is now seen as one of the advantages for the DVC members. These are the rates for the overnight parking:
  • Value Resorts: $ 13 per night
  • Moderate Resorts: $ 19 per night
  • Deluxe Resorts: $ 24 per night
At the campsite of Disney's Fort Wilderness Resort the parking of your car at the campsite will stay free (place for 1 car). Guests who go to Disney World for a week by car and stay 6 nights at a Disney Hotel will therefore have to pay $ 78 more at the Value Resorts, at Deluxe Resorts that will be $ 144. Strange that the already pricey Disney Hotels and certainly the very expensive Deluxe Resorts no longer offer the parking as a service to their guests staying there. Paying for parking at a hotel is not new in the region. There are several hotels that already apply this, even at the hotels of Universal Resort Orlando. The intention of Disney is unclear, is it only to earn more cash or is it intended that guests will less choose for a rental car so they are less mobile to visit other attractions outside of Disney World, such as Universal. There is little understanding in American fan community for a lot of people this is a reason to choose a hotel outside Disney World property.