Is dit waarom Disneyland Parijs geen toekomstplannen aankondigt?

Disneyland Paris Toekomstplannen

Toen de D23 Disney Fan Expo in California afgelopen was waren alle fans van Disneyland Paris enigszins teleurgesteld dat er geen grote aankondigingen gemaakt werden voor het Europese Disney Kingdom. Disneyland Paris is tot op vandaag nog altijd het enige Disney Park ter wereld die geen grote ‘gekende’ uitbreidingen of nieuwe attracties op de planning heeft staan. Maar is dat wel zo of is er misschien een andere reden?

Verschillende Amerikaanse Disney fanwebsites hebben het deze week gehad over een lagere opkomst deze zomer in Walt Disney World. Net zoals vorig jaar is deze periode, die normaal de drukste van het jaar moet zijn samen met Spring Break en de Eindejaarsperiode, een stuk minder druk geworden. Volgens deze sites is dit vooral te danken aan de grote uitbreidingen die op komst zijn voor Disney World. Ook al is ‘Pandora: the World of Avatar’ reeds open, komen er nog heel wat nieuwigheden bij zoals Stars Wars land of Toy Story Land en waarschijnlijk stellen daardoor veel mensen hun reis naar Orlando uit.

Misschien is dit ook wel de reden dat Disneyland Paris (nog) geen officiële aankondigingen doet voor uitbreidingen of nieuwe attracties uit schrik dat gasten hun bezoek gaan uitstellen tijdens de 25ste verjaardag. Het enige dat werd aangekondigd en weinig invloed zal hebben of mensen wel of niet naar Disneyland Paris gaan komen is dus de vernieuwing van Disney’s Hotel New York.

Ter herinnering, de attractie van Ratatouille in het Walt Disney Studios Park, was al bijna volledig gebouwd vooraleer men met een officiële aankondiging kwam. En dit net met dezelfde reden, omdat bezoekers hun verblijf niet gingen uitstellen. Het was enkel op de talrijke fansites dat er al geruime tijd sprake was van Ratatouille.


Is this why Disneyland Paris does not announce future plans?

When the D23 Disney Fan Expo in California was finished, all Disneyland Paris fans were somewhat dissapointed that no major announcements were made for the European Disney Kingdom. Disneyland Paris is still the only Disney Park in the world to date, which has no major "known" expansion plans or new attractions. But is that true or is there maybe another reason? Several American Disney fan websites talked this week about a lower attendance this summer in Walt Disney World. Just like last year, this period, which is usually the busiest of the year, together with Spring Break and the Christmas period, has become much less crowded. According to these sites, this is mainly due to the major expansions that are coming to Disney World. Even though "Pandora: The World of Avatar" is already open, many novelties such as Stars Wars Land or Toy Story Land are the reason people postpone their visit. Perhaps this is the reason that Disneyland Paris does not official announce new attractions (yet) so that guests don't postpone their visit during the 25th anniversary too. The only thing that has been announced and will have little effect on whether people are going to Disneyland Paris or not, is the renewal of Disney's Hotel New York. As a reminder, the attraction of Ratatouille at the Walt Disney Studios Park was almost completely built before announcing an official announcement and this was for the same reason, so guests would not delay their visit.  

Est-ce pourquoi Disneyland Paris n'annonce pas les projets futurs?

Translations by Google Translate
Lorsque le D23 Disney Fan Expo a été plus en Californie étaient tous les fans de Disneyland Paris un peu déçu qu'il n'y a pas d'annonces majeures ont été faites pour Disney européenne Royaume. Disneyland Paris est le monde jusqu'à aujourd'hui encore le seul parc Disney qui ne sont pas grand « connu » extensions ou de nouvelles attractions est sur le calendrier. Mais est-ce vrai ou est-il peut-être une autre raison? Plusieurs fanwebsites US Disney ont parlé cette semaine d'un faible taux de participation cet été à Walt Disney World. Comme l'année dernière, cette période, qui devrait être avec les vacances de printemps et de la période du Nouvel An, deviennent beaucoup moins de pression normalement la plus chargée de l'année. Selon eux, cela est dû principalement aux grandes extensions qui viennent à Disney World. Bien que Pandora: le monde d'Avatar « est déjà ouvert, il y a encore beaucoup d'innovations dans ce pays ou Star Wars Toy Story Land et donc probablement attirer beaucoup de gens de leur voyage à Orlando. Peut-être cela est aussi la raison pour que Disneyland Paris (encore) aucune annonce officielle ne pour des extensions ou de nouvelles attractions, de peur que les clients retardent leur visite au cours du 25 e anniversaire. La seule chose qui a été annoncé et peu affectera que les gens viennent ou ne pas aller à Disneyland Paris est la rénovation de l'Hôtel de New York Disney. Pour rappel, l'attraction de Ratatouille au Parc Walt Disney Studios, a été presque entièrement construit avant de venir avec une annonce officielle. Et ce juste la même raison, parce que les visiteurs ne sont pas reportent leur séjour. Il était seulement sur les nombreux sites de fans que depuis quelque temps il y avait Ratatouille.

2 thoughts on “Is dit waarom Disneyland Parijs geen toekomstplannen aankondigt?

  1. Ze willen waarschijnlijk eerst de 25ste verjaardag in de volle spotlights zetten zoals hier boven vermeld.
    Het Marvel Hotel zal wel een knipoogje zijn naar een Marvelland voor de studio’s, want het zou raar zijn als ze een hotel gaan verbouwen naar Marvel zonder dat één van de Parken een Marvel verwijzing ook heeft.
    Het project van Ratatouille zal ook wel wat problemen gehad hebben in de tijd met budgetten en banken die moeilijk deden, waardoor er geen vaste datum gegeven kon worden.
    We zullen nog even geduld moeten hebben en hopen dat we binnenkort snel al wat geruchten kunnen verwachten.

  2. De reden dat er geen toekomstplannen voor Disneyland Paris werden aangekondigd is omdat deze al aangekondigd zijn. Men is bezig met grote renovaties in de parken en de renovaties van de hotels en verder zijn er voorlopig simpelweg geen toekomstplannen. Disneyland Paris draait al jaren verlies en werd onlangs uit het slop gehaald door TWDC (alhoewel?). Het is naïef om te denken dat er plots grote toekomstplannen te wachten liggen… Op de laatste AGM in maart was dat duidelijk de boodschap (tussen de regels door). Eerst het verlies wegwerken en de huidige plannen verwezenlijken. En binnen enkele jaren zien we dan wel weer…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code