Komt attractie Tron naar Disneyland Paris of niet ?

Toekomstplannen

De website Looopings beweert dat de Tron attractie uit Shanghai Disneyland binnenkort naar Disneyland Paris komt. Zij zouden een aanvraag gezien hebben bij fabrikant Vekoma die het ritsysteem zou leveren. Dat het thema “TRON” van de gelijknamige film naar Disneyland Paris zou komen is weinig waarschijnlijk, maar het kan ook dat dezelfde attractie in een andere vorm of ander thema naar Parijs komt. Aangezien Disneyland Paris zelf al heeft aangegeven volledig te willen inzetten op Marvel, zou deze attractie misschien in een gedaante van een Marvel comic kunnen gebouwd worden, denk maar aan Captain America. Intussen werd dit nieuws ook overgenomen voor de Belgische krant “Het Laatste Nieuws“.

Vandaag heb ik de communicatieafdeling van Disneyland Paris gecontacteerd. Zij bevestigen noch ontkennen deze eventuele nieuwe attractie voor Disneyland Paris en benadrukken dat dit een ‘gerucht’ is en dat er niet verder gecommuniceerd wordt over geruchten.

Volgens de website die het gerucht publiceerde spreekt men van een opening in 2021. Dat zou dan hetzelfde jaar zijn dat ook de, reeds bevestigde, Tron attractie in het Magic Kingdom in Walt Disney World zou worden geopend. Ofwel gaan ze deze twee attracties tezelfdertijd bouwen waardoor er misschien een contract afgesloten werd om een gelijkaardige attractie te bouwen op de 3 verschillende continenten waar Disney parken heeft USA, Europa & Azië. Ofwel is er verwarring ontstaan bij Vekoma tussen plannen voor Disney World en voor Disneyland Paris. Het zal afwachten worden wat er zal gebeuren, maar voorlopig zijn er nog geen concrete aanwijzingen die aantonen dat deze attractie er zal komen.


Is Tron coming to Disneyland Paris or not?

The website Looopings claims that the Tron attraction from Shanghai Disneyland will soon come to Disneyland Paris. They would have seen a document at the Vekoma manufacturer who would provide the ride system. The fact that the theme "TRON" would come to Disneyland Paris is unlikely, but it may also bring the same attraction in another form or other theme to Paris. Since Disneyland Paris has already announced its commitment to Marvel, this attraction might be built into a Marvel theme, think Captain America. Meanwhile, this news was also already in a Belgian newspaper "Het Laatste Nieuws". Today I contacted the Disneyland Paris Communications Department. They do not confirm or deny this possible new attraction to Disneyland Paris, emphasizing that this is a rumor and that rumors are not further communicated. According to the website that published the rumor, the opening attraction would be in 2021. That is the same year of the, already confirmed, Tron attraction in the Magic Kingdom in Walt Disney World. Or, they will build these two attractions at the same time, maybe with a contract to build a similar attraction on the 3 different continents where Disney parks can be found USA, Europe and Asia. Or there was a confusion at Vekoma between plans for Disney World and Disneyland Paris. Only time will tell !

Est-ce que Tron vient à Disneyland Paris ou pas?

Translation by GOOGLE Translate
Le site Internet de Looopings affirme que l'attraction Tron de Shanghai Disneyland arrivera bientôt à Disneyland Paris. Ils auraient vu une application du fabricant Vekoma qui fournirait le système de fermeture éclair. Le fait que le thème "TRON" proviendrait du film du même nom à Disneyland Paris est peu probable, mais il peut aussi apporter la même attraction sous une autre forme ou un autre thème à Paris. Depuis Disneyland Paris a déjà annoncé son engagement à s'émerveiller à Marvel, cette attraction pourrait être intégrée dans une bande dessinée Marvel, pense Captain America. Pendant ce temps, cette nouvelle a également été reprise pour le journal belge "Het Laatste Nieuws". Aujourd'hui, j'ai contacté le département des communications de Disneyland Paris. Ils ne confirment ni ne nient cette éventuelle nouvelle attraction de Disneyland Paris, soulignant qu'il s'agit d'une rumeur et que les rumeurs ne sont plus communiquées. Selon le site Internet qui a publié la rumeur, on appelle une ouverture en 2021. Ce serait la même année que l'attraction Tron déjà confirmée dans le Magic Kingdom de Walt Disney World serait ouverte. Ou, ils vont construire ces deux attractions en même temps, éventuellement en faisant un contrat pour construire une attraction similaire sur les 3 continents différents où les parcs Disney ont les Etats-Unis, l'Europe et l'Asie. Soit il y a eu confusion avec Vekoma entre les plans pour Disney World et Disneyland Paris. Il attendra ce qui va se passer, mais pour le moment il n'y a pas d'indices concrets qui montrent que cette attraction viendra.

1 thought on “Komt attractie Tron naar Disneyland Paris of niet ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code