Laagseizoen vanaf maandag met gesloten attracties

Disneyland Paris

Het drukke kerstseizoen is bijna voorbij wat betekend dat we aan het laagseizoen beginnen in Disneyland Paris. Het laagseizoen is relatief wat slechts binnen 1 week begint “Star Wars Season of the Force” wat extra bezoekers naar Disneyland Paris lokt. Toch zien we een grote terugval van het entertainment aanbod in de parken en gaan er ook enkele attracties dicht voor onderhoud.

Dit weekend zijn er nog een groot aantal shows te zien in het Disneyland Park zoals de Frozen Sing Along show, Mickey’s Christmas Big Band, Merry Stitchmas, Disney’s Christmas Parade, …. maar vanaf komende maandag moeten de gasten het stellen met enkel Disney’s Stars On Parade en Illuminations op het einde van de dag.

Ook in het Walt Disney Studios Park is er, met het verdwijnen van het kerstentertainment en de tijdelijke pauze voor Mickey and the Magician, nog weinig live entertainment te vinden. Maar hier is dit slechts zeer tijdelijk want vanaf zaterdag 13 januari 2018 gaat hier het tweede seizoen van “Star Wars Season of the Force” van start.

Ook enkele attracties sluiten tijdelijk de deuren, het grootste aantal daarvan in het Disneyland Park. Het hoogtepunt hier is Phantom Manor die zondag zijn laatste gasten ontvangt om daarna te sluiten tot in oktober voor een grote renovatie en update

Daarnaast sluiten ook attracties zoals Autopia, Thunder Mesa Riverboat Landing, Pocahontas Village, Casey’s Jr The Little Circus Train, Le Pays des Contes de Fées en het Frontierland Depot. De Chaparral Stage in Frontierland zal worden afgebroken om plaats te maken voor een nieuw theater wat er voor zal zorgen dat er hier voor langere tijd geen shows te zien zijn. In het Walt Disney Studios Park is Studio Tram Tour tijdelijk gesloten alsook nog altijd het Cinemagique theater.

Lijst met gesloten attracties & renovaties >


Low season starts on Monday with closed attractions

The busy Christmas season is almost over, which means that we start the low season at Disneyland Paris. The low season is less low than before with “Star Wars Season of the Force” starting within a week which attracts extra visitors to Disneyland Paris. Nevertheless, we see a large drop in entertainment in the parks and some attractions are closed for maintenance.

This weekend there are still a lot of shows to see at the Disneyland Park like the Frozen Sing Along show, Mickey’s Christmas Big Band, Merry Stitchmas, Disney’s Christmas Parade, … but from next Monday the guests have to be happy with just Disney’s Stars On Parade and Illuminations at the end of the day.

Also in the Walt Disney Studios Park there is a small amount of live entertainment with the disappearance of the Christmas entertainment and the temporary break for Mickey and the Magician. But here this is only very temporary because from Saturday, January 13, 2018, the second season of “Star Wars Season of the Force” will start.

Also some attractions temporarily close the doors, most of them are in the Disneyland Park. The highlight here is Phantom Manor, which receives its last guests on Sunday and then closes until October for a major renovation and update

In addition, attractions such as Autopia, Thunder Mesa Riverboat Landing, Pocahontas Village, Casey’s Jr. The Little Circus Train, Le Pays des Contes de Fées and the Frontierland Depot are all closing too for a couple of weeks. The Chaparral Stage in Frontierland will be demolished to make room for a new theater therefore there are no shows here for a longer period of time. In the Walt Disney Studios Park, Studio Tram Tour is temporarily closed as well as the Cinemagique theater.

List of closed attractions & renovations >

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code