Leuke weetjes Disneyland Paris 🇳🇱

Artikels Disneyland Paris
 • Ook al zijn er kastelen in alle andere Disney Parken in de Verenigde Staten, Japan & China. Sleeping Beauty Castle in Disneyland Paris is uniek. Andere Disney-kastelen zijn gebaseerd op historische Europese kastelen ver weg van het land waar ze te vinden zijn. Voor Disneyland Paris zou zo’n kasteel overbodig geweest zijn en daarom werd hier gekozen voor een “sprookjes” design, geïnspireerd door klassieke boek illustraties en manuscripten van de animatiefilm Sleeping Beauty met de bekende vierkant-vormige bomen. Het kasteel heeft ook enkele aspecten van Franse kastelen. De enige gelijkenis dat Sleeping Beauty Castle in Disneyland Paris heeft met alle andere Disney kastelen is dat het kijkt van noord naar zuid zodat er altijd een mooie belichting is voor gasten die vanuit Main Street USA een foto willen nemen.
 • Sleeping Beauty Castle is het enige Disney-kasteel met zijn eigen draak te vinden in La Tanière du Dragon onder het kasteel.
 • Het grootste aantal Audio-Animatronics in het Disneyland Paris is te vinden in de attractie “It’s A Small World”. Het zijn er in totaal 281, er zijn ook 247 geanimeerde rekwisieten te vinden en 48 geanimeerde speeltuigen.
 • Er zijn 580,000 lampen te vinden die de geveltjes in Main Street USA verlichten.
 • Veel van de ramen in Main Street USA brengen hulde aan echte personen die hebben bijgedragen aan het concept en de ontwikkeling van Disneyland Parijs. Walt Disney en zijn broer Roy worden als ‘Founders and Partners’ gecrediteerd in één venster. Imagineering executive Martin Sklar, wiens Disney-carrière begon toen hij een Main Street-krant publiceerde voor gasten in het oorspronkelijke Disneyland, wordt vermeld als krantenredacteur. En de namen van de originele “showproducenten” van Imagineering voor de landen van Disneyland Park staan vermeld onder de titel “Tandartsen in opleiding: met toelating lachgas te gebruiken”. (Dentists in Training: Licensed to use Laughing Gas)
 • Space Mountain in Disneyland Paris was de allereerste rollercoaster ter wereld met een gesynchroniseerd audiosysteem aan boord. Dit idee, gecreëerd door Walt Disney Imagineering, wordt nu wereldwijd gebruikt in andere Disney Parken zoals de Rock’n’Roller Coaster.
 • Van de 5 versies van Space Mountain die te vinden zijn in de Disney Parken rond de wereld, is de versie in Disneyland Paris de enige die inversies bevat waardoor de passagiers enkele keren overkop gaan.
 • De wagens van Autopia rijden tot 2000 km per dag.
 • Er bestaan 4 versies van Big Thunder Mountain, de versie in de Parijs is de hoogste, snelste en langste versie.
 • Indiana Jones and the Temple of Peril was de eerste achtbaan in een Disney Park met een inversie. De attractie ging in première op 30 juli 1992. Van april 2000 tot november 2004 werd de attractie tijdelijk “omgekeerd” om “Indiana Jones and the Temple of Peril – Backwards!” te worden.
 • In het Walt Disney Studios Park worden de treinen op Rock ‘n’ Roller Coaster met Aerosmith “Soundtrackers” genoemd en elke Soundtracker speelt tijdens de rit een andere Aerosmith-soundtrack.
 • De limousine bij de ingang van Studio Tram Tour: Behind the Magic in het Walt Disney Studios Park is de limousine die Cruella de Vil (Glenn Close) gebruikt heeft in de film “102 Dalmatians”.
 • De ongeveer 15.000 Cast Members die bij Disneyland Parijs werken, omvatten 100 verschillende nationaliteiten en 500 verschillende functies. De gemiddelde leeftijd bij Cast Members is 35 en de gemiddelde Cast Member heeft langer dan 8 jaar gediend.

Fun Facts Disneyland Paris

 • Even though there are castles in all other Disney Parks in the United States, Japan & China. Sleeping Beauty Castle at Disneyland Paris is unique. Other Disney castles are based on historic European castles far away from the country where they can be found. For Disneyland Paris, such a castle would have been unnecessary, which is why a "fairytale" design was chosen here, inspired by classic book illustrations and manuscripts from the animated film Sleeping Beauty with the famous square-shaped trees. The castle also has some aspects of French castles.
 • The only resemblance that Sleeping Beauty Castle in Disneyland Paris has with all other Disney castles is that it looks from north to south so that there is always a beautiful lighting for guests who want to take a picture from Main Street USA.
 • Sleeping Beauty Castle is the only Disney castle with its own dragon in La Tanière du Dragon underneath the castle.
 • The largest number of Audio Animatronics at Disneyland Paris can be found in the attraction "It's A Small World". There are 281 in total, there are also 247 animated props and 48 animated toys.
 • There are 580,000 lamps that illuminate the façades in Main Street USA.
 • Many of the windows in Main Street USA pay tribute to real people who have contributed to the concept and development of Disneyland Paris. Walt Disney and his brother Roy are credited as 'Founders and Partners' in one window. Imagineering executive Martin Sklar, whose Disney career began when he published a Main Street newspaper for guests in the original Disneyland, is mentioned as a newspaper editor. And the names of the original "show producers" of Imagineering for the lands of Disneyland Park are listed under the title "Dentists in Training: Licensed to use Laughing Gas.
 • Space Mountain at Disneyland Paris was the very first rollercoaster in the world with a synchronized audio system on board. This idea, created by Walt Disney Imagineering, is now being used worldwide in other Disney Parks such as the Rock'n'Roller Coaster.
 • Of the 5 versions of Space Mountain that can to be found in the Disney Parks around the world, the version in Disneyland Paris is the only one that contains inversions that cause the passengers to go upside down several times.
 • The Autopia cars drive up to 2000 km per day.
 • There are 4 versions of Big Thunder Mountain, the version in the Paris is the highest, fastest and longest version.
 • Indiana Jones and the Temple of Peril was the first rollercoaster in a Disney Park with an inversion. The attraction premiered on July 30, 1992. From April 2000 to November 2004 the attraction was temporarily "reversed" to "Indiana Jones and the Temple of Peril - Backwards!"
 • In the Walt Disney Studios Park the trains on Rock 'n' Roller Coaster with Aerosmith are called "Soundtrackers" and every Soundtracker plays a different Aerosmith soundtrack during the ride.
 • The limousine at the entrance of Studio Tram Tour: Behind the Magic at the Walt Disney Studios Park is the limousine used by Cruella de Vil (Glenn Close) in the movie "102 Dalmatians".
 • The approximately 15,000 Cast Members working at Disneyland Paris include 100 different nationalities and 500 different functions. The average age of Cast Members is 35 and the average Cast Member has served more than 8 years.