Meer winst voor Walt Disney Company mede door Disneyland Paris

Disneyland Paris Euro Disney S.C.A. The Walt Disney Company

The Walt Disney Company heeft zijn cijfers van het afgelopen kwartaal bekend gemaakt. The Walt Disney Company had de afgelopen drie maanden een omzet van 14,2 miljard dollar, dat is iets minder dan analisten verwachtten. En dat is vooral door de televisie afdeling van het bedrijf waaronder oa. ABC en ESPN toe behoren. Het is vooral die laatste die al geruime tijd voor een druk op de winst zorgt, door het aantal afhakende abonnees op het EPSN sportkanaal. De winst was vooral te zoeken in de Disney Parks & Resorts divisie van het bedrijf. Hier ging het winst met 18% omhoog.

Dat Disneyland Paris werd vernoemd, samen met Shanghai Disneyland, als reden voor de stijgende winst bij Disney Parks & Resorts is best opmerkelijk. Aangezien er voor kort nog altijd werd gedacht dat er met Disneyland Paris theoretische geen winst te maken viel. Maar nu alle externe mede-eigenaars zoals aandeelhouders en banken verdwenen zijn en alles volledig in handen is van het moederbedrijf komen blijkbaar de echte cijfers naar boven en die zijn meteen positief. De goeie cijfers van Disneyland Paris zijn vooral te danken aan de viering van het 25 jarig bestaan van het Resort en grote uitgaven door de gasten ter plaatse aan merchandise en horeca.


More profit for Walt Disney Company thanks to Disneyland Paris

The Walt Disney Company has announced its financial results for the past quarter. The Walt Disney Company had a turnover of $ 14.2 billion in the past three months, which is slightly less than analysts expected. And that is mainly due to the television department of the company including ABC and ESPN among others. It is especially the last one that has been earning less profit for some time, due to the number of leaving subscribers on the EPSN sports channel. The profit was mainly to be found in the Disney Parks & Resorts division of the company. Here the profit rose by 18%. That Disneyland Paris was named, along with Shanghai Disneyland, as a reason for rising profits at Disney Parks & Resorts and that's quite remarkable. As everyone thought that Disneyland Paris theoretically did not make any profit. But now that all external co-owners like shareholders and banks have disappeared and everything is fully-owned by the parent company, the real figures are apparently   coming up and they are immediately positive. The good results of Disneyland Paris are mainly due to the celebration of the 25th anniversary of the Resort and more spending by the guests on merchandise and food & beverages.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code