fbpx

New Mickey Mouse attraction Disneyland Paris?

 

 

🇳🇱 Terwijl alle fans van Disneyland Paris al vol ongeduld zitten te wachten op de nieuwe attracties in het Walt Disney Studios Park die vorig jaar werden aangekondigd, zou er ook wel eens een attractie in het Disneyland Park kunnen gebouwd worden.

Meer en meer geruchten spreken over de komst van Mickey’s Runaway Railway, een attractie rond Mickey Mouse en zijn vrienden. Dit zou een variant of een kopie worden van de attractie die dit jaar nog geopend zal worden in Disney’s Hollywood Studios in Walt Disney World. Daar zal de Mickey attractie de klassieker The Great Movie Ride gaan vervangen.

In Disneyland Paris zou deze attractie geen deel uitmaken van de uitbreiding in het Walt Disney Studios Park maar zou deze attractie in het Disneyland Park gebouwd worden. De attractie zou toegevoegd worden aan Fantasyland tegenover Restaurant Bella Notte. Dit is de voormalige locatie van een attractie over de Kleine Zeemeermin die helaas, door financiele problemen tijdens de beginjaren van Disneyland Paris, nooit werd gebouwd.

Dit zou de derde locatie zijn van de Mickey Mouse Runaway Railway, want ook voor het Disneyland Resort in Californië zouden er plannen bestaan om deze attractie te bouwen.

Naast deze grote nieuwe Mickey Mouse attractie zouden er nog plannen bestaan voor een tweede nieuwe attractie in het Disneyland Park. Velen denken aan een Indiana Jones darkride voor Adventureland, maar het kan ook iets helemaal anders zijn. In ieder geval zou naast het Walt Disney Studios Park, die de grootste uitbreiding krijgt en ook nodig heeft, het Disneyland Park ook niet vergeten worden.

❌ Dit is een gerucht en is nog niet door Disneyland Paris bevestigd.


🇬🇧 While all fans of Disneyland Paris are waiting impatiently for the new attractions in the Walt Disney Studios Park that were announced last year, a new attraction would also be built in Disneyland Park.

More and more rumors speaking about the arrival of Mickey’s Runaway Railway, an attraction around Mickey Mouse and his friends. This would be a variation or a copy of the attraction that will be opened this year at Disney’s Hollywood Studios at Walt Disney World, where the Mickey attraction will replace the classic The Great Movie Ride.

In Disneyland Paris, this attraction would not be part of the expansion at Walt Disney Studios Park, but would be built in Disneyland Park. The attraction would be added to Fantasyland on the opposite side of Restaurant Bella Notte. This is the former location of an attraction about The Little Mermaid, which unfortunately was never built in the early days of Disneyland Paris due to financial problems.

This would be the third location of Mickey’s Runaway Railway, as there would also be plans for the Disneyland Resort in California to build this attraction.

In addition to this large new Mickey Mouse experience, there are plans for a second new attraction at the Disneyland Park. Many think of an Indiana Jones dark ride for Adventureland, but it can also be something completely different. In any case, apart from the Walt Disney Studios Park, which is getting the biggest expansion, the Disneyland Park should not be forgotten either.

❌ This is a rumor and is not confirmed by Disneyland Paris at this time.