PixieDust.be de perfecte site voor het voorbereiden van je trip naar Disneyland Paris ! Enkele TIPS !

Disneyland Paris

Veel mensen vertrekken naar Disneyland Paris zonder enige voorbereiding en dan zien ze wel als ze daar aangekomen zijn….FOUT ! Zeker als je niet zo vaak naar Disneyland Paris gaat is een voorbereiding zeker nodig. En mijn website Pixiedust.be is de perfecte plaats om deze info te vinden. Hier een opsomming van informatie, die U waarschijnlijk nog niet wist, die op Pixiedust.be te vinden zijn.

 1. TICKETS: Ten eerste heb je tickets nodig om de parken binnen te kunnen. Je kunt gewoon vertrekken naar Disneyland Paris en daar je tickets kopen OF je kan het slimmer aanpakken en je tickets online bestellen en ook nog eens flink besparen. De tickets aan de parken zijn het duurst, online zijn ze een stuk goedkoper. Ga dus zeker eerst naar http://booking.pixiedust.be/nl/parktickets/ om je tickets te bestellen.

push_megamenu-offer_tickets_500x500

 1. OVERNACHTING: In Disneyland Paris is er toch wel héél wat te doen, en als je er echt wilt van genieten moet je zeker meer dan één dag blijven. En daarvoor heb je een hotel nodig. Ga daarvoor naar http://booking.pixiedust.be/nl/ voor de huidige promoties, je vind er ook goedkopere hotels in de buurt.

n021818_2022sep31_cheyenne-hotel-texas-room_16-9

 1. OPENINGSUREN: Niet onbelangrijk om te weten, wanneer gaan de parken open en wanneer gaan ze dicht. Het Disneyland Park is altijd iets langer open dan het Walt Disney Studios Park en weekdagen verschillen vaak van de weekend. Wees op de hoogte en kijk voor je vertrek even naar: http://pixiedust.be/agenda/openingstijden/
 2. OPENINGSUREN ATTRACTIES: De meeste attracties zijn de hele dag geopend en hebben dezelfde uren als het Park waar ze zich in bevinden, maar er zijn ook uitzonderingen. Enkele Fantasyland attracties zijn vroeger geopend om ook toegankelijk te zijn tijdens de Extra Magic Hours (enkele voor gasten in Disney Hotels en bepaalden Jaarpassen), enkele van die attracties sluiten ook iets vroeger, bekijk dit zeker om je dag te plannen zodat je geen enkele attractie moet missen. Voor het Disneyland Park vind je ze hier: http://pixiedust.be/agenda/openingstijden/disneyland-park/attracties/ En voor het Walt Disney Studios Park vind je ze hier: http://pixiedust.be/agenda/openingstijden/walt-disney-studios-park/attracties/ Deze info is altijd up-to-date en wordt rechtstreeks uit Disneyland Paris live geüpdatet.
 3. SHOWTIJDEN ENTERTAINMENT: Op iedere pagina van een show of parade kan je ook de showtijden terug vinden. Mis dus je favoriete show en parade niet door deze info even te bekijken. Ga naar http://pixiedust.be/entertainment/ en kies een show of parade die momenteel te zien is en je zal er ook de showtijden op terug vinden. Alle live geüpdatet uit Disneyland Paris.
 4. WELKE DISNEY FIGUREN KAN IK ZIEN: Op deze pagina http://pixiedust.be/characters/aanwezigheid/ probeer ik zo goed mogelijk bij te houden welke Disney figuren je kan tegenkomen in Disneyland Paris, dit even bekijken om teleurstellingen te vermijden. Want wie bijvoorbeeld met Olaf uit Frozen op de foto wil, is eraan voor de moeite. Die is enkel in een show te zien.
 5. DINEREN IN DISNEYLAND PARIS: Voor veel mensen een probleem en grote zoektocht, wat gaan we eten en wat kan je er allemaal eten. Zijn het allemaal hamburgers met frieten? NEE helemaal niet. Zorg dat je op de hoogte bent, op deze pagina kan je alle menu’s zien van de restaurants in de Disney Parken http://pixiedust.be/praktisch/menukaarten/ De restaurants hebben ook niet dezelfde openingsuren als de attracties of de parken en hebben soms ook hun eigen sluitingsdagen. Kijk daarom zeker ook eens naar de openingsuren van de restaurants, deze info is LIVE geüpdatet vanuit Disneyland Paris en is hier te vinden: Voor het Disneyland Park http://pixiedust.be/agenda/openingstijden/disneyland-park/restaurants/ en voor het Walt Disney Studios Park http://pixiedust.be/agenda/openingstijden/walt-disney-studios-park/restaurants/

n017893_2050jan01_restaurant-hakuna-matata_16-9

U ziet het, er is veel meer te vinden op Pixiedust.be dan enkel wat nieuws en foto’s. Wees welkom en veel plezier bij de voorbereiding van je magische trip naar Disneyland Paris die op die manier net iets rustiger zal verlopen.


Pixiedust.be the perfect site to plan you next Disney trip ! Some tips !

Many people go to Disneyland Paris without any preparation and then they'll see when they arrived.... WRONG! Especially if you do not go so often to Disneyland Paris is a preparation definitely needed. And my website Pixiedust.be is the perfect place to find this information. Here is a list of information that you probably did not know, which can be found on Pixiedust.be.
 1. TICKETS: First you need tickets to enter the parks. You can just go to Disneyland Paris and buy your tickets at the Parks OR you can be smarter and buying your tickets online and also save significantly. The tickets at the parks are more expensive, online they are a lot cheaper. So definitely go first to http://booking.pixiedust.be/nl/parktickets/ to order your tickets.
 2. ACCOMMODATION: In Disneyland Paris there is so much to do, if you really want to enjoy everything you have to stay more than one day. And for that you need a hotel. Just go to http://booking.pixiedust.be/nl/ for current promotions, you can also find cheaper hotels in the area of Disneyland Paris.
 3. OPENING HOURS: Important to know when are the Parks open en when are they closing the doors. Disneyland Park is always open longer than the Walt Disney Studios Park and weekdays are different from the weekend. Be aware and look for your departure as to: http://pixiedust.be/agenda/openingstijden/
 4. OPENING ATTRACTIONS: Most attractions are open all day and have the same hours as the park where they are located, but there are exceptions. Some Fantasyland attractions are open earlier to be accessible during Extra Magic Hours (for guests at Disney hotels and some guests with Annual Passes), some of these attractions close a little earlier too, look to the hours to plan your day so you don't have to miss any of the attractions. At Disneyland Park you find them here: http://pixiedust.be/agenda/openingstijden/disneyland-park/attracties/ And for the Walt Disney Studios Park you can find them here: http://pixiedust.be/agenda/openingstijden/walt-disney-studios-park/attractions/ This information is always up-to-date and LIVE updated from Disneyland Paris.
 5. SHOW TIMES ENTERTAINMENT: You can find the show times on every page of a show or parade. Do not miss your favorite show and parade and plan ahead. Go to http://pixiedust.be/entertainment/ and choose a show or parade that is currently playing and you will also see the show times all live updated from Disneyland Paris.
 6. WHAT DISNEY CHARACTERS CAN I SEE: Here on http://pixiedust.be/characters/aanwezigheid/ I try to keep as good as possible what Disney characters you can meet in Disneyland Paris, this info also avoids disappointments. For example, who wants a photo with Olaf from Frozen, well that's not possible. He is only in a show.
 7. DINING AT DISNEYLAND PARIS: For many people a problem, where do we eat and what can you can eat there. Are it all hamburgers with French fries? No, not at all. On this page you can see all the menus of the restaurants in the Disney Parks http://pixiedust.be/praktisch/menukaarten/ The restaurants also do not have the same opening hours as the attractions or the parks and sometimes they have closing days. So be sure to look to this information of the restaurant hours, this info is updated LIVE from Disneyland Paris and can be found here: For the Disneyland Park http://pixiedust.be/agenda/openingstijden/disneyland-park/restaurants/ and for the Walt Disney Studios Park http://pixiedust.be/agenda/openingstijden/walt-disney-studios-park/restaurants/
You see it, there is a lot more info than just news & photo's on Pixiedust.be. Welcome on my site and have fun with the preparation of your magical trip to Disneyland Paris.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code