fbpx

Updated photo’s from Disneyland Paris on Google Earth (๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ/๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง)

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑย Google Earth, het programma waarmee je de hele wereld in detail vanuit de ruimte kan bekijken, heeft zijn satelliet foto’s van Disneyland Paris een update gegeven. De foto’s zijn in de zomer genomen, we bekijken ze even van dichterbij en dit is ons opgevallen:


๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งย Google Earth, the program that allows you to view the whole world in detail from space, has updated its satellite photos of Disneyland Paris. The photos were taken in the summer, we take a closer look and we noticed this:

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Een zicht op het Walt Disney Studios Park. Het lege veld zal de komende jaren veranderen in de wereld van Frozen & Star Wars. Enkel nieuwe toegangswegen om aan de werken te beginnen werden al aangelegd. Bovenaan de foto zie je een grote lege ruimte midden in het park, daar komt de nieuwe Spider Man attractie die momenteel in aanbouw is. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง A view of the Walt Disney Studios Park. The empty field will change in the world of Frozen & Star Wars in the coming years. New access roads ave already been laid to start the works. At the top of the photo you see a large empty space in the middle of the park, there comes the new Spider Man attraction that is currently under construction.
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Een zicht van de ruimte waar het Walt Disney Studios Park zal worden uitgebreid met een meer en 2 themazones. Onderaan de foto’s de start van de nieuwe Spider Man attractie. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง A view of the space where the Walt Disney Studios Park will be expanded with a lake and 2 theme zones. At the bottom of the photos the start of the new Spider Man attraction.
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Aanpassingen van de Studio Tram Tour in een Cars gethematiseerd Tram Tour. Met een nieuw laadstation en nieuwe route door de bomen. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งModifications to the Studio Tram Tour in a Cars themed Tram Tour. With a new loading station and a new route through the trees.
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Het nieuwe Frontierland theater in het Disneyland Park. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง The new Frontierland theater in Disneyland Park.
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Nabij het nieuwe Frontierland theater kan je duidelijk zien waarom de Disneyland Railroad al een lang tijd gesloten is. Hier ontbreekt een deel van het spoor om beter aan het theater te kunnen tijdens de constructie. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Near the new Frontierland theater you can clearly see why the Disneyland Railroad has been closed for a long time. Here, part of the track is missing for better acces to the theater during construction.
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Aan deze zijde van het Frontierland Theater kan je duidelijk zien dat het theater niet volledig op tijd klaar was. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง On this side of the Frontierland Theater you can clearly see that the theater was not ready on time.
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Nabij Indiana Jones wacht รฉรฉn van de Disneyland treinen om terug te mogen rijden. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Near Indiana Jones one of the Disneyland trains is waiting to be allowed to drive back.
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Bij Discoveryland is duidelijk te zien dat het voormalige Pizza Planet restaurant, die niets meer was dan een tent, afgebroken wordt. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง At Discoveryland you can clearly see that the former Pizza Planet restaurant, which was nothing more than a tent, is being demolished.