Walt Disney Company waarschijnlijk binnenkort eigenaar van 21st Century Fox

The Walt Disney Company

The Walt Disney Company wordt waarschijnlijk heel binnenkort eigenaar van “21st Century Fox”. Met de grote Hollywood filmstudio “20th Century Fox” dat iedereen wel kent van zijn intro voordat een film begint. Met alweer een grote overname voor Disney in Hollywoodland zou The Walt Disney Company wel eens de belangrijkste speler en meest dominante speler in Hollywood kunnen worden.

Na het overnemen van Pixar Animation Studios, Lucas (Star Wars) & Marvel Studios krijgt Disney er met de overname van “21st Century Fox” er opnieuw een grote filmbibliotheek bij. En dit kan zeer interessant zijn voor Disney, aangezien ze reeds hebben aangekondigd een eigen “Netflix” te willen uitbouwen. Een andere streaming dienst, Hulu, komt trouwens ook meer in handen van Disney door de overname van Fox. Fox heeft net zoals Disney 30% van de aandelen in handen van Hulu, waardoor Disney een 60% meerderheid zou krijgen.

In de filmbiliotheek van Fox zit oa. ook Avatar. Met de grote investering in Disney’s Animal Kingdom met Pandora: the World of Avatar, zal de “Mouse House” ook deze franchise graag verwelkomen en de vervolg films uitbrengen. Ook de filmrechten van de originele Star Wars film, die Fox in handen heeft, komt op die manier naar Disney.

Maar de belangrijkste “verhuis” is voor enkele Marvel films en figuren zoals X-Men en The Fantastic Four. Ook al was DIsney eigenaar van Marvel de rechten voor deze films zaten nog voor een tijdje bij FOX waardoor die bijvoorbeeld ook nooit geintergreerd konden worden in de reeks van “The Avengers” films.

Disney krijgt ook de TV afdeling van FOX in handen, behalve FOX news & FOX sport is niet bij de deal. Deze takken van FOX gaan gewoon verder. Bij de TV afdeling zitten oa. The Simpsons. Met Blue Sky, een concurrende animatietak van FOX, komt nu ook bij Disney terecht. Of deze afdelingen gaan blijven bestaan om gaan stoppen is niet duidelijk. Een andere bekende zender die naar Disney verhuist is National Geographic.

Ook in het management kunnen er wat verschuivingen gebeuren. De CEO van The Walt Disney Company Bob Iger zal waarschijnlijk door de FOX deal zijn pensioen nomaals uitstellen om deze overname verder in goeie banen te leiden. Top managers bij FOX krijgen misschien een gelijkaardige functie bij The Walt Disney Company.

The Walt Disney Studios is nu al de studio in Hollywood waar alle andere studios rekening meehouden. Als Disney release data van zijn films bekend maken verschuiven de andere studios met hun films naar andere data, en met deze overnamen zal de “macht” van de muis zeker niet afnemen.


Walt Disney Company soon owner of 21st Century Fox

The Walt Disney Company will probably soon be the owner of "21st Century Fox". With the big Hollywood film studio “20th Century Fox” that everyone knows from his intro before a movie starts. With another big takeover for Disney in Hollywood, The Walt Disney Company could become the most important and dominant player in Hollywood. After taking over Pixar Animation Studios, Lucas (Star Wars) and Marvel Studios, Disney will once again be hosting a large film library with the acquisition of "21st Century Fox". And this can be very interesting for Disney, as they have already announced that they want to build their own "Netflix". Another streaming service, Hulu, is also more in the hands of Disney through the acquisition of Fox. Fox, like Disney, owns 30% of the shares in Hulu, giving Disney a 60% majority. In the film library of Fox is among others. also Avatar. With the big investment in Disney's Animal Kingdom with Pandora: the World of Avatar, the "Mouse House" will happily welcome this franchise for the release of the new Avatar films soon. And also the rights of the original Star Wars film, owned by Fox, comes to Disney too. But the most important "move" is for some Marvel films and characters such as X-Men and The Fantastic Four. Even though Disney owned Marvel, the rights for these films were still at FOX for a while, that's why they could never be integrated into the series of "The Avengers" films. Disney also gets the TV department of FOX, except FOX news & FOX sports who are no part of the deal. At the TV department are among others are The Simpsons. With Blue Sky, a competing animation branch of FOX, now also ends up at Disney. Whether these departments will continue to stop is not clear. Another famous Channel that comes to Disney is National Geographic. Some shifts can also take place in the management. The CEO of The Walt Disney Company Bob Iger is likely to postpone his pension for the FOX deal. Top managers at FOX may have a similar function at The Walt Disney Company. The Walt Disney Studios is already the studio in Hollywood where all other studios take into account. As Disney releases data for its next films, the other studios are shifting their films to other dates, and with these acquisitions the "power" of the mouse will certainly not diminish.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code