Wat valt er te beleven tijdens de Halloween Soirée 2016?

Disneyland Park Seizoenen

Het is weer bijna tijd voor de jaarlijkse Halloween Party in het Disneyland Park van Disneyland Paris. Het is iedere jaar reikhalzend uitkijken naar het programma en welke verassingen Disneyland Paris voor ons in petto heeft, van speciale entertainment tot leuke Disney Characters Meet & Greets.

Helaas zijn er dit jaar weinig verassingen te bespeuren op het programma en zijn ook de meeste Disney Characters niet zo zeldzaam aangezien je ze ook gewoon tijdens de dag kan ontmoeten. Misschien gaan enkele van die Characters een ander kostuum aan hebben zodat het dan misschien toch nog de moeite loont om even te wachten voor een foto.

Wat de entertainment betreft is er geen exclusieve show zoals vorige jaren. Na de grootste shows die op het tijdelijke podium van Central Plaza te zien waren, tot een show met Princess Tiana en vrienden op één van de Riverboats tot Minnie’s Pirates Academy op the Royal Castle Stage…..tot dit jaar niets.

Op de Royal Castle Stage zijn er opvoeringen te zien van “It’s Good to Be Bad with the Disney Villains”, iets wat ook tijdens de dag te zien is. Hopelijk zijn er hier enkele verassingen met misschien zeldzame Disney Villains om zo toch een verschil te maken met de shows tijdens de dag.

Verder is er in Frontierland een “Halloween Dance Party” met Dr. Facilier in de hoofdrol, vergelijkbaar met de “Dance Party’s” in Discoveryland voorgaande jaren. In Discoveryland kan men dan naar de “Jedi Training Academy” gaan kijken, zoals je ook tijdens de dag kan doen. Wat dit precies met Halloween te maken heeft blijft mij een raadsel.

Verder is er wel nog iets om naar uit te kijken, de Halloween Cavalcade. Die komt twee keer door het park voorbij maar niet zoals we gewoon zijn. Deze keer hebben de Villains de Cavalcade overgenomen, dit kan dus wel voor verassingen zorgen. Ik ben alvast benieuwd.

Dit idee doe trouwens denken aan het Halloween Festival van vele jaren terug, waarbij de Disney Villains de namiddag parade overnamen. Toen werd “The Wonderful World of Disney Parade” omgetoverd naar “Disney Villains Parade” waarbij alle klassieke Disney figuren werden vervangen door de slechteriken uit de Disney films waarbij zelfs Ursula haar debuut maakte in Disneyland Paris.

De Disney Characters die staan te wachten om op de foto te gaan zijn oa: The Queen, Chewbacca, Mickey & Minnie, Donald & Daisy, Chip and Dale, Goofy, Maleficent, Jack Sparrow, Jafar, Stitch & Jack Skellington.

Verassend dat Disney Villains zoals Jafar, the Queen en Dr. Facilier blijkbaar verwacht worden in andere delen van het Disneyland Park en niet bij “The Royal Castle Stage”. Is dit misschien een indicatie dat hun plaats tijdens de show “It’s Good to be Bad with the Disney Villains” zal ingenomen worden door enkele andere Disney Villains.

De Halloween Soirée in het Disneyland Park is net als iedere jaar opnieuw uitverkocht en begint om 20u30 tot 01u00. Gasten met een ticket voor de avond kunnen het Disneyland Park al in vanaf 17u00.


What to expect during the Halloween Party 2016?

It’s almost time for the annual Halloween Party at Disneyland Park in Disneyland Paris. It is every year waiting for the programme to see what surprises Disneyland Paris has in store for us, special entertainment or special Disney Characters Meet & Greets.

Unfortunately, there are not a lot of surprises this year and most of the Disney Characters are not as rare as you can meet them also during the day. Perhaps some of those Characters will wearing another costume so it might still worthwhile to wait for a photo.

As for entertainment, there is no exclusive show as previous years. After the big shows that were seen on the temporary stage at Central Plaza, a show with Princess Tiana and friends on one of the Riverboats to Minnie’s Pirates Academy at the Royal Castle Stage ….. until this year nothing.

On the Royal Castle Stage, there are performances of “It’s Good to Be Bad with the Disney Villains”, something that can be seen during the day. Hopefully there are some surprises here with perhaps rare Disney Villains to make a difference with the shows during the day.

Furthermore, in Frontierland a “Halloween Dance Party” Dr. Facilier in the lead, similar to the “Dance Party” in Discoveryland previous years. In Discoveryland you can go to the “Jedi Training Academy”, as you can also do during the day. What this has to do with Halloween remains a mystery to me.

There is still something to look forward to, the Halloween Cavalcade. Which will be performed twice but not as we are used to. This time the Villains have taken over the Cavalcade, so maybe some surprises here. I’m curious.

This idea reminds me of the Halloween Festival many years ago, where the Disney Villains took over the afternoon parade. Then it was “The Wonderful World of Disney Parade” transformed into “Disney Villains Parade” where all the classic Disney characters were replaced by the Villains from the Disney movies with Ursula making her debut at Disneyland Paris.

The Disney Characters who are waiting for meet and greets are: The Queen, Chewbacca, Mickey & Minnie, Donald & Daisy, Chip and Dale, Goofy, Maleficent, Jack Sparrow, Jafar, Stitch & Jack Skellington.

Surprisingly Disney Villains like Jafar, the Queen and Dr. Facilier seems to be expected in other parts of the Disneyland Park and not at “The Royal Castle Stage”. Is this perhaps an indication that their places during the show “It’s Good to be Bad with the Disney Villains” will be occupied by some other Disney Villains?

The Halloween Soirée has sold out again as every year and will start at 20h30 until 01h00. Guests with a ticket for the evening, have acces to the Disneyland Park from 17:00.

Halloween programme via ED92

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code