Zijn toekomstplannen voor DCA een hint voor WDS?

Disneyland Paris Toekomstplannen Walt Disney Studios Park

Afgelopen weekend werd in Disney’s California Adventure (DCA) park in Disneyland California de eerste Marvel attractie geopend. Guardians of the Galaxy: Mission Breakout zorgde voor urenlange wachtrijen. Iedereen wilde zo snel mogelijk op de “vernieuwde Tower of Terror”, na afloop waren de gasten zeer positief. Naast deze attractie, heeft Disney in het park ook een luik geïnstalleerd met het Avengers logo. Niemand die weet waarvoor dit eigenlijk dient, maar het zou een knipoog zijn naar de toekomst. Meer en meer Marvel zou binnenkort bij DCA te vinden zijn: attracties, entertainment & characters.

Helaas kunnen ze deze Marvel toevoegingen of een Marvel land niet kopiëren naar Walt Disney World zoals ze doen met Star Wars land. Aan de oostkust van de Verenigde Staten liggen de rechten van Marvel bij Universal, die er gebruik van maken in hun Islands of Adventure park in het Universal Orlando Resort.

Dus wat kan Disney nog doen met hun Marvel eigendom? Naast Disneyland & Walt Disney World, zal Disneyland Paris binnenkort het enige 3de resort zijn die volledig in handen en onder controle is van The Walt Disney Company onder het label van “Disney Parks”. En Disneyland Paris heeft een park, het Walt Disney Studios Park, die al jaren dringend een grote uitbreiding nodig heeft. Daarbij heeft Disneyland Paris al officieel laten weten dat Marvel inderdaad de richting is dat ze willen volgen voor de toekomst van het Studios Park. Dit zal volgend seizoen al te merken zijn met de nieuwe Marvel show in Cinemagique en misschien “the Summer of Heroes” als nieuw seizoen in het park. Wat waarschijnlijk ook zal zorgen dat er meer Marvel entertainment en characters in het park te vinden gaan zijn, denk maar aan een kopie van Season of the Force maar dan met de superhelden.

In DCA is Summer of Heroes nu aan zijn eerste editie begonnen samen met de opening van Guardians of the Galaxy: Mission Breakout. En indien dit zo succesvol blijft zoals het begonnen is, zal dit ongetwijfeld een duwtje in de rug betekenen voor de plannen voor Disneyland Paris.


Are the future plans for DCA a hint for WDS?

Last weekend, Disney's California Adventure (DCA) park in Disneyland California opened the first Marvel attraction. Guardians of the Galaxy: Mission Breakout caused hours of queues. Everyone wanted to see the "new version of the Tower of Terror" as soon as possible, afterwards the guests were very positive. In addition to this attraction, Disney has also installed a hatch with the Avengers logo in the park. Nobody knows what this really means, but it would be a wink to the future. More and more Marvel would soon be at DCA: attractions, entertainment & characters. Unfortunately, they can not copy these Marvel additions or a Marvel land to Walt Disney World as they do with Star Wars Land. On the east coast of the United States, Universal has the Marvel rights, which they use in their Islands of Adventure park at Universal Orlando Resort. So what can Disney do with their Marvel property? In addition to Disneyland & Walt Disney World, Disneyland Paris will soon be the only 3rd resort fully owned and controlled by The Walt Disney Company under the label of "Disney Parks". And Disneyland Paris has a park, the Walt Disney Studios Park, that need a big expansion. In addition, Disneyland Paris has officially announced that Marvel is indeed the way they want to follow for the future of the Studios Park. We will already see this next season with the new Marvel show in Cinemagique and perhaps "the Summer of Heroes" as a new season in the park. What will probably also cause more Marvel entertainment and characters to be found in the park, think of a copy of Season of the Force, but with the superheroes. In DCA, Summer of Heroes started his first edition together with the opening of Guardians of the Galaxy: Mission Breakout. And if this is as successful as it has begun, this will undoubtedly mean a push for the plans for Disneyland Paris.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code