Zomertijd afschaffen impact op Disneyland Paris?

Disneyland Paris

Volgend week veranderen we opnieuw van zomertijd naar wintertijd. Dan draaien we de klok een uur achteruit, zodat we opnieuw uitkomen op onze standaardtijd GMT+1 (ofwel de wereldtijd plus een uur). Maar misschien zal dit de laatste keer zijn, en blijven we voorgoed altijd op wintertijd. Europa moet daar binnenkort over beslissen.

Als we op onze standaard tijd blijven wilt dit zeggen dat het tijdens de zomerperiode 1u vroeger donker zal zijn en dit kan een impact hebben op Disneyland Paris.

Zal dit voor Disney meer ruimte geven om zowel een avondparade als een vuurwerkspektakel te vertonen? Het eerste jaar dat we Disney Dreams hadden in Disneyland Paris was ook nog de avondparade Disney’s Fantilussion te zien. Dit was echter zeer snel op elkaar omdat het pas om 22u30 donker is en Disney Dreams al om 23h00 begon, wat voor een nachtmerrie zorgde bij de Guest Flow.

Als we naar Walt Disney World kijken hebben ze daar dat probleem niet, daar is het altijd reeds om 21u00 donker, aangezien Illuminations in Epcot altijd op dit uur begint zowel tijdens de winter als zomer. Als parken zoals het Magic Kingdom dan openblijven tot 23u of 24u is er een stuk meer  tijd in het donker om een groter aanbod aan avondentertainment aan te bieden.


Abolish summer time impact on Disneyland Paris?

Next week we will change from summer time to winter time again. Then we turn the clock back one hour so we get back to our standard GMT + 1. But maybe this will be the last time, so we can stay forever in winter time. Europe will decide on this matter soon. If we stay on our standard time this means that it will be dark during the summer period 1 hour earlier and this may have an impact on Disneyland Paris. Will this give Disney more space to show both an evening parade and a fireworks show? The first year we had Disney Dreams in Disneyland Paris and also Disney's Fantilussion on the same night. However, this was quickly after each other because it was only dark at 22h30 and Disney Dreams started at 23h00, which caused a nightmare for Guest Flow. When we look at Walt Disney World they do not have that problem, because it's always dark at 21:00, as Illuminations in Epcot always start at this hour, both during winter and summer. If parks such as the Magic Kingdom or the Studios stays open until 23:00, there is a lot more time in the dark to offer a greater range of evening entertainment like they do in Orlando.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code