10 Tips to stay cool in Disneyland Paris (??/??)

??  Een heuse hittegolf duwt deze zomer in heel Europa de temperaturen de hoogte in. Daarom kan een bezoek aan Disneyland Paris best wel een stuk vermoeiender zijn. Hier enkele tips om het zo aangenaam mogelijk te maken tijdens je bezoek aan het Resort tijdens één van deze super warme zomerdagen.

1. Breng een bezoek aan één van de Disney Hotels

Neem een pauze tijdens uw bezoek aan de Disney-parken. En bezoek één van de Disney Hotels. In de meeste hotels vindt u aangename plekken in de buurt van de lobby om te ontspannen in een stoel en af te koelen in deze van airconditioning voorziene ruimtes. De hotels hebben ook allemaal een bar waar je soms iets kunt drinken met een terras.

 

 

2. Maak gebruik van de zwembaden van de Disney Hotels / Villages Nature Paris

Als je voor een langere tijd verblijft in een Disney Hotel is het tijdens deze warme dagen aan te raden even een zwembad op te zoeken. Zowel Disney’s Newport Bay Club, Disney’s Hotel New York & Disney’s Sequoia Lodge hebben hun eigen overdekt- en buitenzwembad. Bij het Disneyland Hotel heb je enkel een binnenzwembad, deze zorgen voor afkoeling tijdens de warmste uurtjes van de dag.

Ook Infintiy jaarkaarthouders kunnen via hun “VIP privileges” een reservatie maken voor de zwembaden van de Disney hotels.

Disney’s Hotel Cheyenne & Disney’s Hotel Santa Fé hebben helaas geen zwembad.

Als je verblijft in het nieuwe Villages Nature Paris vlakbij Disneyland Paris heb je toegang tot het Aqualagon, één van de grootste subtropische zwembaden van Europa. Er is ook een groot buitenzwembad.

3. Videopolis:

In warme en drukke dagen is Videopolis in Discoveryland een redelijke hotspot helaas momenteel niet voor de shows, maar om eventjes te kunnen zitten op de tribune van het theater in de airco en gebruik te maken van de Free Wi-Fi spot.

4. Besteed meer tijd in Adventureland

Adventureland beschikt over vele koelende elementen zoals veel groen, schaduwen en watervallen. Breng zeker ook een bezoekje aan de ondergrondse grotten op Adventure Isle waar het vast een stukje koeler is dan buiten.

5. Maak gebruik van de gratis waterkraantjes in de Disney Parken

Je kan natuurlijk overal in de park flesjes water kopen maar na een lange tijd kan dat duur oplopen, je kan ook een flesje van thuis meenemen en laten hervullen met tapwater. De waterfonteintjes staan een beetje verstopt in de parken maar als een beetje zoekt in de buurt van bijvoorbeeld toiletten zal je er snel eentje spotten.

6. Gebruik de FastPass service

In de zomer kunnen de temperaturen en de wachttijden in de Stand-by lijn heel snel oplopen daarom raden we je aan om bij attracties die FastPass aanbieden er gebruik van te maken. Door deze manier slaat u vaak een groot stuk van de Stand-By lijn af of kan u direct instappen in de attractie.

 

7. Geniet van het binnen entertainment

In de zomer heeft Disneyland Parijs een groot aanbod aan shows zoals Mickey And The Magician, Marvel’s Heroes United, Stitch Live, Disney Junior Live On Stage en Art Of Disney Animation. Al deze entertainment is volledig binnen en kan voor wat rust en verkoeling zorgen.

In het Disneyland Park zijn er op dit ogenblik geen shows die plaatsvinden binnen, wel zijn er “Disney Performing Arts OnStage” optredens in Videopolis.

 

8. Mist-gordijnen

In de Disney parken zijn een aantal mist-gordijnen geïnstalleerd om bezoekers tijdens verschillende warme dagen te verkoelen. Je wordt er niet echt nat van, maar het kan voor een kleine verkoeling zorgen als je er doorheen loopt.

9. Koel af met een ijsje

Een verkoelende snack kan op een warme dag wonderen doen. Voor een ijsje kan je terecht bij The Gibson Girl Ice Cream Parlour (Main Street) of Fantasia Gelati (Fantasyland) of de vele kraampjes doorheen het park.

Als je geluk hebt kun je ook in Adventureland terecht voor een Pineapple Whip.

10. Doe veel water attracties

Helaas is dit tot heden nog niet het geval en zullen we hier nog even geduld voor moeten hebben maar tip 10 is alvast een suggestie voor Disneyland Paris zelf. 🙂


?? A real heat wave pushes  temperatures up all over Europe this summer. That is why a visit to Disneyland Paris can be a lot more exhausting. Here are some tips to make it as pleasant as possible during your visit to the Resort during one of these super hot summer days.

1. Visit one of the Disney Hotels

Take a break during your visit to the Disney Parks. And visit one of the Disney Hotels. In most hotels you will find pleasant places near the lobby to relax in a chair and cool off in these air-conditioned rooms. The hotels also all have a bar where you can drink something, sometimes with a terrace.

2. Make use of the swimming pools of the Disney Hotels / Villages Nature Paris

If you stay at a Disney Hotel for a longer period of time, it is advisable to visit a swimming pool during these hot days. Disney’s Newport Bay Club, Disney’s New York and Disney’s Sequoia Lodge all have their own indoor and outdoor swimming pools. At the Disneyland Hotel you only have an indoor pool, which ensures cooling down during the hottest hours of the day.

Infintiy Annual Pass holders can also make a reservation for the swimming pools of the Disney hotels through their “VIP privileges”.

Unfortunately, Disney’s Hotel Cheyenne & Disney’s Hotel Santa Fé does not have a pool.

If you are staying in the new Villages Nature Paris near Disneyland Paris you have access to the Aqualagon, one of the largest subtropical swimming pools in Europe. There is also a large outdoor swimming pool.

3. Videopolis:

In hot and busy days, Videopolis in Discoveryland is a popular hotspot, unfortunately currently not for shows, but to be able to sit in the air-conditioned theater and to use the Free Wi-Fi spot.

4. Spend more time in Adventureland

Adventureland has many cooling elements such as lots of greenery, shadows and waterfalls. Be sure to visit the underground caves on Adventure Isle where it is probably a bit cooler than outside.

5. Take advantage of the free water fontains in the Disney Parks

You can always buy bottles of water everywhere in the park but after a long time it can get expensive, you can also take a bottle from home and have it refilled with tap water. The water fountains are a bit hidden in the parks but look for it around toilets for example, you will quickly spot one.

6. Use the FastPass service

In summer, the temperatures and waiting times in the Stand-by line can rise very quickly, so we advise you to use them at attractions that offer FastPass. This way you often save a large part of the Stand-By line or you can immediately board the attraction.

7. Enjoy indoor entertainment

In summer Disneyland Paris offers a wide range of shows such as Mickey And The Magician, Marvel’s Heroes United, Stitch Live, Disney Junior Live On Stage and Art Of Disney Animation. All this entertainment is completely inside and can provide some rest and refreshment.

In the Disneyland Park there are currently no shows that take place indoors, but there are “Disney Performing Arts OnStage” performances in Videopolis.

8. Mist curtains

In the Disney Parks a number of fog curtains have been installed to cool of visitors during different hot days. You will not get wet, but it can provide a little cooling if you walk through it.

9. Cool of with an ice cream

A cold snack can do wonders on a hot day. For an ice cream you can go to The Gibson Girl Ice Cream Parlor (Main Street) or Fantasia Gelati (Fantasyland) or the many food stands through the park.

If you are lucky you can also go to Adventureland for a Pineapple Whip.

10. Do a lot of water attractions

Unfortunately this is not yet the case and we will have to be patient for a while but tip 10 is already a suggestion for Disneyland Paris itself. 🙂

Translate »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com