2 Halloween Parties in Disneyland Paris this year ?? ??

?? Dit najaar gaan er twee Halloween Soirées plaatsvinden in het Disneyland Park. Voorheen was er telkens maar 1 zo’n Soirée op de avond van Halloween zelf op 31 oktober.

Enkele jaren terug werd er al eens geëxperimenteerd met extra Halloween avonden zoals Terrorific Nights in het Walt Disney Studios Park, die voor een meer volwassener publiek bedoeld was. En ook Mickey’s Not So Scary Parties voor de hele familie werden al eens toegevoegd aan het Disneyland Park, dit werd toen iedere week op een vrijdagavond gehouden.

Beide opties verdwenen en alleen de vaste Halloween Soirée op 31 oktober bleef over. En met deze succesformule wil met nu een stapje verder gaan door niet 1 maar 2 zo’n avonden te organiseren. De eerste zal plaatsvinden op 26 oktober en de tweede op 31 oktober 2019.

De avonden beginnen steeds om 20u en duren tot 02u.


?? This fall, two Halloween Soirées will take place at Disneyland Park. Previously there was only 1 such a Party on the evening of Halloween itself on October 31th.

A few years ago there were already experiments with extra Halloween evenings such as Terrorific Nights in the Walt Disney Studios Park, which was intended for a more adult audience. And also Mickey’s Not So Scary Parties for the whole family have already been added to Disneyland Park, this was held every week on a Friday night.

Both options disappeared and only the Halloween Soirée on October 31th remained. And now they want to go one step further with this success formula by organizing not 1 but 2 such evenings. The first one will take place on October 26th and the second one on October 31th, 2019.

The evenings always start at 8 pm and last until 2 am.

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com