A closer look at Mad Hatter’s Tea Cups’ refurbishment ?? ??

?? Gasten die eind juli aankwamen bij Fantasyland, vonden een van onze klassieke Disney-attracties na enkele maanden van verbouwingswerken weer zo goed als nieuw. Dit was het meest uitgebreide renovatieproject voor de attractie sinds 1992, waarbij meerdere interne en externe partners op de locatie betrokken waren. 


Het eerste dat opvalt is dat de attractie niet anders lijkt te zijn. Maar als je goed kijkt, zie je heel veel details – een teken van de grote zorg die is besteed aan de verbouwing. Wat echt opvallend is – vooral ’s nachts – zijn de nieuwe lichteffecten op het dak van de attractie. De originele snaren gekleurde lampen zijn vervangen door de nieuwste generatie LED’s (rood / groen / blauw), waardoor veel unieke reeksen mogelijk zijn die nog enkele dagen nodig hebben om te programmeren. Ze volgen misschien zelfs de seizoenen – misschien met oranje voor Halloween.


De gehele glasstructuur werd gereinigd en opnieuw geverfd en de dop werd weggehaald en opgeknapt (geverfd en gerepareerd) door een gespecialiseerde binnenhuisarchitect. In het begin werden de 67 fraaie kleine lampjes die boven de draaiende theekopjes hingen net schoongemaakt en opnieuw geverfd, maar in feite helemaal vervangen en nu gemaakt van vlamvertragende hars. Omdat het hars ondoorzichtig is, is dit de reden waarom fans het effect nu een beetje anders vinden. De intensiteit van de kleuren is ook veranderd, onder de creatieve invloed van Walt Disney Imagineering.


De theekopjes draaien nu op de centrale draaitafel in al hun vroegere glorie, zijn gerepareerd en opnieuw geverfd in onze centrale werkplaatsen en opnieuw geïnstalleerd op een antislip-basis die de kleuren beter bewaart. Cast Members hebben nu een tweede overdekt en verwarmd poorthuis, dat een beter zicht op de gasten biedt en het gemakkelijker maakt om de attractie te besturen. De bestaande hut is opnieuw geverfd en de console is volledig opnieuw gemaakt.


Maar het werk heeft niet alleen de aantrekkingskracht zelf beïnvloed – de directe omgeving heeft ook enkele veranderingen ondergaan. De vloer is vernieuwd in duurzame bestrating, waardoor mooie patronen ontstaan. De rij wachtrijen is uitgebreid en de touwen zijn vervangen door permanente barrières, die ook hoger zijn en daarom veiliger voor kinderen. De tuindecoraties – zoals de gigantische bladeren van Alice in Wonderland – zijn opnieuw geverfd en het team van de tuinbouw heeft de aangelegde gebieden een magische make-over gegeven. Zelfs het nabijgelegen ponton is opnieuw geverfd en de vloer is veranderd in een duurzamere roze granieten bestrating.
Er is nu dus een nog meer kleurrijke ervaring voor de gasten en de gekke theekopjes zullen nog lang blijven draaien.


 


PixieDust.be
?? Guests arriving at Fantasyland at the end of July found one of our classic Disney attractions as good as new after several months of refurbishment work. This was the most extensive renovation project for the attraction since 1992, involving multiple internal and external partners working on site. 


The first thing you notice is that the attraction doesn’t appear to be any different. But if you look closely, you’ll see a whole host of details – a sign of the great care taken in the refurbishment work. What’s really striking – especially at night – is the new lighting effects on the roof of the attraction. The original strings of coloured lights have been replaced by latest-generation LEDs (red/green/blue), allowing for lots of unique sequences that will still take a few more days to programme. They might even follow the seasons – maybe with orange for Halloween.


The entire glass structure was cleaned and repainted and the cap taken away and refurbished (painted and repaired) by a specialist decorator. In the beginning, the 67 fancy little lights hanging over the spinning tea cups were just going to be cleaned and re-painted, but were in fact all replaced in the end, and are now made of flame-retardant resin. Being more opaque, the resin is the reason why fans find the effect a bit different now. The intensity of the colours has changed, too, under the creative influence of Walt Disney Imagineering.


The tea cups now spin on the central turntable in all their former glory, having been repaired and re-painted in our central workshops and re-installed on an all-in-one non-slip base that preserves the colours better. Cast Members now have a second covered and heated gatehouse, providing a better view of guests and making it easier to run the attraction. The existing hut has been repainted and the console entirely re-done.


But the work hasn’t just affected the attraction itself – the immediate surroundings have also seen some changes. The flooring has been redone in durable paving, creating fancy patterns. The queue waiting line has been extended and the ropes replaced by permanent barriers, which are also higher and therefore more safe for children. The garden decorations – such as the giant Alice in Wonderland leaves – have been repainted, and the Horticulture team has given the landscaped areas a magical makeover. Even the nearby pontoon has been repainted, and the flooring changed to a more durable pink granite paving.


So there is now an even more colourful experience in store for guests, and the crazy tea cups will be spinning for a long time to come – keeping everybody happy!Geef een antwoord

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com