Lion King Disneyland Paris: A look back at The Legend of the Lion King show at Videopolis

In 2019 Disneyland Park will open it’s new Chaparral Stage in Frontierland and also a new Lion King show as first production for the new venue in the back of the Wild West. But this is not the first time that Disneyland Paris will have a complete show themed to this blockbuster from the 90’s.


Next year it will be 15 years that “The Legend of the Lion King” opened in Videopolis in Discoveryland. Not really the perfect land for a jungle adventure, this will be a better fit in Frontierland, but still the best place of all would be Adventureland.


The Legend of the Lion King was very strong advertised with even it’s own commercial on European TV, it’s own Press Event and a range of merchandise, like a book, CD, t-shirts, a mug. It was so successful that the first months of operation you needed to go to Discoveryland in the morning to get tickets for the show. (Similar like a Fastpass for an attraction).


With the new Lion King show coming up and 15 years after The Legend of the Lion King let’s go back the the Disneyland Paris of 2004.


In 2019 opent Disneyland Park zijn nieuwe Chaparral Stage in Frontierland en ook een nieuwe Lion King-show als eerste productie voor de nieuwe locatie achterin het Wilde Westen. Maar dit is niet de eerste keer dat Disneyland Parijs vanaf de jaren 90 een complete show heeft, gethematiseerd aan deze kaskraker.


Volgend jaar zal het 15 jaar zijn dat “The Legend of the Lion King” wordt geopend in Videopolis in Discoveryland. Niet echt het perfecte land voor een jungle-avontuur, dit zal beter passen in Frontierland, maar toch zou Adventureland de beste plaats van allemaal zijn.


De Legende van de Leeuwenkoning werd zeer sterk geadverteerd met zelfs zijn eigen commercial op Europese TV, het is zijn eigen Press Event en een reeks merchandise, zoals een boek, CD, T-shirts, een mok. Het was zo succesvol dat je in de eerste maanden van de operatie ’s ochtends naar Discoveryland moest om kaartjes voor de show te kopen. (Gelijksoortig als een Fastpass voor een attractie).


Met de nieuwe Lion King-show op komst en 15 jaar na The Legend of the Lion King laten we teruggaan naar het Disneyland Parijs van 2004.


PixieDust.be




Foreword by André Lacroix CEO of Euro Disney SA (2004)

Hello Everyone,


Welcome to Disneyland Resort Paris. Welcome to the Pride Lands. We invite to join us on a most extraordinary journey beyond your imagination to the thrilling and fabulous universe of Simba, king of all animals.


Ten years after its release, Disney’s The Lion King still makes people dream the world over. The animated masterpiece, which has become one the most popular of all the Disney classics, contributes to our daily magic. As the most popular tourist destination in Europe, we are particularly proud the present this breathtaking show to you, here at Disneyland Resort Paris. Certain legends stay alive through the ages. This one is larger than life. It teaches us tolerance and enables us to experience fear, anger, joy, and love…


Would you like a little magic? The Legend of the Lion King awakens the animal sleeping in each of us while calling on that which is the most human.


I hope that you will have a wonderful time in the heart of Disneyland Park, swept away to the African savannah, to a place where man and animal are one.


Dag iedereen,


Welkom bij Disneyland Resort Paris. Welkom bij de Pride Lands. We nodigen je uit om deel te nemen aan een buitengewone reis buiten je verbeelding in het spannende en fantastische universum van Simba, de koning van alle dieren.


Tien jaar na zijn release laat Disney’s The Lion King mensen nog steeds dromen over de hele wereld. Het geanimeerde meesterwerk, dat een van de meest populaire Disney-klassiekers is geworden, draagt ​​bij aan onze dagelijkse magie. Als de meest populaire toeristische bestemming in Europa zijn we bijzonder trots op deze adembenemende show, hier in Disneyland Resort Parijs. Bepaalde legendes blijven door de eeuwen heen in leven. Deze is groter dan het leven. Het leert ons tolerantie en stelt ons in staat om angst, woede, vreugde en liefde te ervaren …


Ik hoop dat je een geweldige tijd zult hebben in het hart van Disneyland Park, weggevaagd naar de Afrikaanse savanne, naar een plek waar mens en dier één zijn.


André Lacroix


Président Directeur Général d’Euro Disney S.A.


Chairman and Chief Executive Officer of Euro Disney S.A.


PixieDust.be




The Legend of the Lion King includes originality as a necessary component…

François Leroux tell us: Once upon a time there was The Lion King…An international succes and a team of famous presentations. Developing a one-of-a-kind and original show in this very competitive, rich, and varied context is a challenge. We definitely had to succeed in differentiating ourselves in order to find our place between the international succes of the film and the different Broadway, London, or Hamburg productions. We had to find our own identity, adapted to our very special family public.


An original idea… structure the show around the Baroque tradition of Versailles where the King was present to watch the show about his own life, and the ancestral customs in numerous African communities, where animal are humanized and history is sung an danced. A story that is principally marked by poetry and emotions. The spectator finds himself going on a dreamlike journey where his senses are constantly mystified.


A dream, between illusion and authenticity, a thrilling adventure on the universal theme of the great circle of life. More than a show….a legend!


The Legend of the Lion King bevat originaliteit als een noodzakelijk onderdeel …


François Leroux vertelt ons: Er was eens The Lion King … Een internationaal succes en een team van beroemde presentaties. Het ontwikkelen van een unieke en originele show in deze zeer competitieve, rijke en gevarieerde context is een uitdaging. We moesten absoluut ons onderscheid leren maken om onze plaats te vinden tussen het internationale succes van de film en de verschillende Broadway-, Londen- of Hamburg-producties. We moesten onze eigen identiteit vinden, aangepast aan ons zeer speciale familiepubliek.


Een origineel idee … structureer de show rond de Baroque traditie van Versailles, waar de koning aanwezig was om de show te bekijken over zijn eigen leven, en de voorouderlijke gebruiken in talloze Afrikaanse gemeenschappen, waar dieren worden vermenselijkt en de geschiedenis wordt gedanst. Een verhaal dat vooral wordt gekenmerkt door poëzie en emoties. De toeschouwer komt op een droomachtige reis terecht waar zijn zintuigen voortdurend verbijsterd zijn.


Een droom, tussen illusie en authenticiteit, een spannend avontuur over het universele thema van de grote cirkel van het leven. Meer dan een show …. een legende!


Francois Leroux


Vice-Président d’Euro Disney SCA (2004)


VP Entertainment of Euro Disney SCA (2004)



The Making of

The Casting

We have chosen and “ethnical” cast of African artists, some of whom have played in big musical comedies in Paris, London and Hamburg, cities where we auditioned more than 350 singers and dancers. We also wanted to maximise live interpretation, in order to make the emotions of this show more expressive.


We hebben gekozen voor en “etnische” cast van Afrikaanse artiesten, van wie sommigen hebben gespeeld in grote muzikale komedies in Parijs, Londen en Hamburg, steden waar meer dan 350 zangers en dansers auditie hebben gedaan. We wilden ook de live-interpretatie maximaliseren, om de emoties van deze show expressiever te maken.


PixieDust.be



Production and choreography

Greg Horwood, the director, was greatly inspired by tribal dances for his choreography that integrates jazz, classical, and modern dance in order to give the show a contemporary dimension.


He also done research on movement with the dancers in order to define an animal body language with the dancers for each of the animal represented. With the “fast-track” procedure, a sort of giant trampoline installed in the background, we have been able to reproduce the gracious and airy aspect of the antelope ballet in the scene “I Just Can’t Wait the be King”.


Greg Horwood, de regisseur, was enorm geinspireerd door tribale dansen vanwege zijn choreografie die jazz, klassieke en moderne dans integreert om de show een eigentijdse dimensie te geven.


Hij deed ook onderzoek naar beweging met de dansers om een dierenlichaamstaal te definiëren met de dansers voor elk van de dieren vertegenwoordigd. Met de “fast-track” -procedure, een soort gigantische trampoline die op de achtergrond is geïnstalleerd, hebben we het gracieuze en luchtige aspect van het antilopen-ballet kunnen reproduceren in de scène “I Just Can’t Wait the be King”.


PixieDust.be



Costumes

Sue Lecash, our costume designer, found a lot of inspiration in the Massaï, and conforming the African customs, the artists wear the head of the animal they represent. In the making of these costumes, the aspect of suede immediately revealed itself to represent the skin of the animals. Sue has done most of her research in museums and art galleries. More then 120 hours of drawing were necessary to get the different roles on paper, with hours of research on African costumes and traditions.


Sue Lecash, onze kostuumontwerper, vond veel inspiratie in de Massaï en conform de Afrikaanse gebruiken dragen de kunstenaars het hoofd van het dier dat zij vertegenwoordigen. Bij het maken van deze kostuums, openbaarde het aspect van suède zich onmiddellijk om de huid van de dieren te vertegenwoordigen. Sue heeft het grootste deel van haar onderzoek in musea en kunstgalerijen gedaan. Meer dan 120 uren tekenen waren nodig om de verschillende rollen op papier te krijgen, met uren onderzoek naar Afrikaanse kostuums en tradities.


PixieDust.be



The stage design…A Search for authenticity to enhance the story

The stakes and the challenge of our stage designer, Bernard Arnould, were immense because the “dramatic” dimension of the show is based mainly on the stage design. A stage design that lives and breathes with the rhythm of the story thanks to the special effects and the differents procedures (cyclorama, water screens, projections,…). The stage design evolves subtly and constantly, principally thanks to the special effects (lighting, cyclorama, water screens, flying, …) The time passing in the story is illustrated by the paths of the sun and the moon in the African sky. For certain scenes, the light radiates soft warmth, full of romanticism and mystery, and for others it is bright and vivid, with shadows that heighten the cruelty of certain scenes.


De inzet en de uitdaging van onze scenograaf, Bernard Arnould, was immens omdat de “dramatische” dimensie van de show voornamelijk gebaseerd is op het ontwerp van de scène. Een podiumontwerp dat leeft en ademt met het ritme van het verhaal dankzij de speciale effecten en de verschillende procedures (cyclorama, waterschermen, projecties, …). Het ontwerp van de scène evolueert subtiel en constant, voornamelijk dankzij de speciale effecten (belichting, cyclorama, waterschermen, vliegen, …) De tijd die voorbijgaat in het verhaal wordt geïllustreerd door de paden van de zon en de maan in de Afrikaanse hemel. Voor bepaalde scènes straalt het licht zachte warmte uit, vol romantiek en mysterie, en voor anderen is het licht helder en levendig, met schaduwen die de wreedheid van bepaalde scènes verhogen.


PixieDust.be



The Puppets

Simba, Pumbaa and Zazu are also part of the show, but in a original way. The are represented by puppets of different sizes in order to play with the perspective. They are very finely manipulated, even their eyelids and their mouths. This meant there was a real challenge, that integrating the puppets into a human cast. These puppets, however, really have an active role in the show, because they speak and participate totally in the production. In order to increase the funny and comical aspect, some puppets fly, such as Zazu crashing onto the stage in a shower of feathers, or Pumbaa crossing over the stage in his hammock. The voices, the replies, and certain sound effects, such as those of Pumbaa, make them seem human through a touch of humor.


Simba, Pumbaa en Zazu maken ook deel uit van de show, maar op een originele manier. Ze worden vertegenwoordigd door poppen van verschillende groottes om met het perspectief te spelen. Ze zijn heel fijn gemanipuleerd, zelfs hun oogleden en hun monden. Dit betekende dat het een echte uitdaging was, om de poppen te integreren in een menselijke cast. Deze poppen hebben echt een actieve rol in de show, omdat ze spreken en volledig deelnemen aan de productie. Om het grappige en komische aspect te vergroten, vliegen sommige poppen, zoals Zazu die op het podium valt in een regen van veren, of Pumbaa die over het podium in zijn hangmat steekt. De stemmen, de antwoorden en bepaalde geluidseffecten, zoals die van Pumbaa, maken dat ze door een vleugje humor menselijk lijken.


PixieDust.be






Geef een reactie

Translate to different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com