?? A lot of Disneyland Paris attractions are closed / ?? Heel veel Disneyland Paris attracties gesloten

?? De drukke eindejaarsperiode is voorbij en het laagseizoen is aangebroken. En dat betekend dat er opnieuw enkele attracties gesloten worden voor onderhoud of veranderingen. Vooral de Walt Disney Studios krijgen het hard te verduren met heel wat gesloten attracties en theaters, waardoor er nog minder te doen is in het park dan tijdens gewone dagen.


In het Disneyland Park valt het nog mee. Hier is natuurlijk Phantom Manor nog gesloten, da’s uitzonderlijk en was niet de bedoeling. Daarnaast zijn ook de Riverboats in Frontierland momenteel dicht en is het ook nog altijd wachten op het nieuwe Chaparral Theater. Daarbij is ook het restaurant Cowboy Cookout bijna constant gesloten waardoor Frontierland bijna een dood stukje Disneyland Park lijkt. Alleen Big Thunder Mountain en de nieuwe meet & greet met Mickey Mouse bij Phantom Manor kan misschien nog wat volk naar dit gedeelte trekken.


In Adventureland en Discoveryland zijn er weinig sluitingen te zien, behalve hier en daar een restaurant. En ook Autopia, die een langere en grotere renovatieperiode ondergaat.


In Fantasyland is momenteel, net zoals altijd tijdens deze periode, Casey Jr. & Le Pays de Contes de Fées gesloten. Het Pirates & Princesses Festival moet voor wat meer leven in het Disneyland Park zorgen eind deze maand. Ook de Disneyland Railroad kan geen ritje rond het park maken door de constructie van het nieuwe Chaparral Theater en blijft ook daarom nog een tijdje gesloten.


Het Walt Disney Studios Park daarentegen, daar valt wel heel weinig te beleven. Alleen in combinatie met het Disneyland Park kan je nog best een leuke tijd hebben, maar mensen die een volledig dag willen spenderen in het park, gaan het minder naar hun zin hebben.


Hier zien we Art of Animation die definitief gesloten blijft en omringd is door een blauwe muur van schuttingen, wat ook niet echt mooi is. Daarnaast is ook Cars Race Rally voor maar liefst 10 maanden gesloten voor een zeer grote renovatie en ook Crush’s Coaster ontvangt momenteel geen gasten.


Daarnaast is Studio Tram Tour gesloten omdat het laagseizoen is, hier zijn er geen renovaties. En niet te vergeten zijn momenteel ook het Animagique Theater & Studio Theater niet in gebruik.


Het enige die voor wat compensatie zorgt is het Star Wars seizoen: Legends of de Force die volgende week begint. Maar behalve een show tijdens de dag en een mooie avondshow brengt dat weinig extra’s met zich mee.?? The busy holidays period is over and the low season has arrived. And that means that some attractions are closed again for maintenance or changes. The Walt Disney Studios in particular are hit hard with a lot of closed attractions and theaters, so there is even less to do in the park than during normal days.


It is not too bad at Disneyland Park. Here, of course, Phantom Manor is still closed, that is exceptional and was not intended. In addition, the Riverboats in Frontierland are currently closed and it is still waiting for the new Chaparral Theater. In addition, the restaurant Cowboy Cookout is almost constantly closed, making Frontierland almost a dead piece of Disneyland Park. Only Big Thunder Mountain and the new meet & greet with Mickey Mouse at Phantom Manor may attract some people to this area.


In Adventureland and Discoveryland there are few closures, except here and there a restaurant. And also Autopia, which is undergoing a longer and larger renovation period.


In Fantasyland is, just like always during this period, Casey Jr. & Le Pays de Contes de Fées closed. The Pirates & Princesses Festival should provide some more life at the Disneyland Park at the end of this month. Also the Disneyland Railroad can not make a ride around the park because of the construction of the new Chaparral Theater and therefore remains closed for a while.


The Walt Disney Studios Park, on the other hand, there is very little to do. Only in combination with the Disneyland Park you can still have a nice time, but people who want to spend a full day in the park, will be less satisfied.


Here we see Art of Animation that remains permanently closed and is surrounded by a blue wall of fences, which is not really beautiful either. In addition, Cars Race Rally has been closed for no less than 10 months for a very large renovation and Crush’s Coaster is not currently receiving guests.


In addition, Studio Tram Tour is closed because it is low season, here there are no renovations. And also the Animagique Theater & Studio Theater are not in use at the moment.


The only thing that compensates is the Star Wars season: Legends of the Force that starts next week. But besides a show during the day and a beautiful evening show, this season doesn’t bring much extra’s to the park.


PixieDust.be
Geef een antwoord

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com