A summer without queues at Disneyland Paris or not? (NL/ENG)

?? Disneyland Paris is bijna terug een maand open voor het publiek na een lange sluiting van 4 maanden door de huidige Corona crisis. Maar ook al is Disneyland Paris terug open, het is nog helemaal niet zoals het vroeger was. Tijdens de eerste weken waren er amper bezoekers omdat de capaciteit van de parken laag werd gehouden, zo kon je bij bijna alle attracties gewoon opstappen zonder te wachten. Voor de eerste keer in de geschiedenis van Disneyland Paris een zomer zonder wachtrijen? Of toch niet?

15 juli

15 juli was DE dag, de dag waar iedereen zo naar uitkeek, de dag dat Disneyland Paris opnieuw zijn poorten open deed om bezoekers te verwelkomen in een andere wereld. Maar ook de fantasiewereld van Disneyland Paris was anders dan wat we gewend waren. Extra maatregelen voor veiligheid en gezondheid, met mondmaskers lopen, geen entertainment en vooral ook veel minder bezoekers. Normaal kan je tijdens de zomermaanden op de koppen lopen in Disneyland Paris, nu liep je geregeld bijna alleen doorheen Main Street USA. Wat een contrast! Een groot voordeel was bij de attracties te vinden, bij bijna alle attracties stonden geen wachtrijen en kon je er zo vaak op als je wou.

PixieDust.be5 min tot 10 min wachten voor Peter Pan’s Flight in Fantasyland was nog nooit gezien, maar toch bleek het deze keer realiteit. Ook andere kleppers van attractions zoals Big Thunder Mountain hadden wachttijden van 5 tot 15 minuten. Deze twee genoemde attracties zijn een belangrijke barometer om te meten hoe druk het in het park is. Ook al was dit bij de meeste attracties het geval, toch niet bij allemaal. Enkele attracties hadden zelfs een langere wachtrij gekregen doordat de capaciteit veel lager was dan normaal. De grootste problemen zagen wij bij RC Racer waar de capaciteit enorm verlaagt werd en ook bij Phantom Manor, deze laatste kan normaal heel wat bezoekers per uur verwerken maar het is de ‘stretching room’ (of lift) waar een stuk minder mensen worden toegelaten, die zorgt voor lange wachtrijen.

Meer bezoekers

Wij zijn zelf 3 keer naar Disneyland Paris geweest tijdens de eerste 2 weken van de heropening en telkens zagen wij hetzelfde scenario van weinig bezoekers en korte tot geen wachtrijen. Vanaf augustus zagen we een verandering, meer mensen werden toegelaten waardoor ook de wachtrijen aan de attracties stegen. Doordat de meeste attracties niet op volle capaciteit werken kunnen de rijen soms snel oplopen door het hogere aantal gasten. De 5-10 minuten die we op vele plaatsen zagen enkele weken terug, zijn er nu makkelijk 30-40 min geworden. De Disneyland Railroad kan tot 60 min oplopen, maar dat is ook omdat er soms maar 1 trein in gebruik is. Het blijft wel nog altijd kalm aanvoelen als je in het park rondloopt, veel wandelpaden blijven er soms leeg uitzien. Ook bij restaurants kan de drukte al snel stijgen aangezien er nog veel dicht zijn. Bijvoorbeeld bij “Au Chalet de la Marionnette” staan ze al snel tot buiten aan te schuiven. Op sommige weekdagen is het Pinokkio restaurant trouwens het enige restaurant in heel Fantasyland die geopend is.

Deze zomer zijn er dus wel degelijk wachtrijen in de parken van Disneyland Paris en is het niet meer zoals de eerste week na de heropening. Hou er dus rekening mee dat je best nog altijd vroeg aankomt om ’s morgens attracties te doen of om te wachten tot later op de dag wanneer al veel mensen de parken verlaten hebben.

PixieDust.be?? Disneyland Paris has almost been open to the public for a month after a long shutdown of 4 months due to the current Corona crisis. But even though Disneyland Paris is open again, it is not at all like it used to be. During the first weeks there were hardly any visitors because the capacity of the parks was kept low, so you could just board at almost all attractions without waiting. For the first time in Disneyland Paris history, a summer without queues? Or not?

July 15th

July 15 was THE day, the day everyone was looking forward to, the day Disneyland Paris once again opened its gates to welcome visitors into a different world. But the fantasy world of Disneyland Paris was also different from what we were used to. Extra measures for safety and health, wearing face masks, no entertainment and, above all, far fewer visitors. Normally it is very busy in Disneyland Paris during the summer months, now you often walked almost alone through Main Street USA. What a contrast! A big advantage was to be found at the attractions, at almost all attractions there were no queues and you could go on them as often as you wanted.

PixieDust.beA 5 min to 10 min wait for Peter Pan’s Flight in Fantasyland was never seen, but this time it turned out to be reality. Other favorites of attractions such as Big Thunder Mountain also had waiting times of 5 to 15 minutes. These two attractions mentioned are an important barometer to measure how busy it is in the park. Although this was the case for most attractions, not all. Some attractions even had a longer queue because the capacity was much lower than normal. The biggest problems we saw was at RC Racer where the capacity was greatly reduced and also at Phantom Manor, the last one can normally handle a lot of visitors per hour, but it is the ‘stretching room’ (or elevator) where a lot less people are admitted, which causes long queues.

More visitors

We have been to Disneyland Paris 3 times during the first 2 weeks of the reopening and each time we saw the same scenario of few visitors and short to no queues. From August we saw a change, more people were admitted, which also increased the queues at the attractions. Because most attractions do not operate at full capacity, the lines can sometimes increase quickly due to the higher number of guests. The 5-10 minutes that we saw in many places a few weeks ago, have now easily become 30-40 minutes. The Disneyland Railroad can take up to 60 minutes, but that is also because sometimes only 1 train is in use. It still feels calm when you walk around the park, many paths sometimes look empty. The crowds can also quickly increase at restaurants as many are still closed. For example, at “Au Chalet de la Marionnette” they are quickly lining up outside. On some weekdays, the Pinocchio restaurant is the only restaurant open in all of Fantasyland.

This summer there are indeed queues in the parks of Disneyland Paris and it is no longer like the first week after the reopening. So keep in mind that it is best to arrive early to do attractions in the morning or to wait until later in the day when many people have already left the parks.

PixieDust.be


🇪🇺 Shop on ShopDisney (EU): https://bit.ly/37BrrJf

🇫🇷 Shop on ShopDisney (FR): https://bit.ly/36kwkFP

🇬🇧 Shop on ShopDisney (UK): http://bit.ly/36zR0Ik


Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com