Better times again for the restaurants in Disneyland Paris (NL/ENG)

?? De openingstijden van de restaurants in Disneyland Paris is waarschijnlijk het nr.1 onderwerp die voor de grootste frustraties en onbegrip zorgt onder de fans en bezoekers van het Resort. De afgelopen 2 maanden waren ontzettend veel restaurants gesloten of hadden geopende restaurants zeer korte openingsuren en dat tijdens de Kerstperiode, toch niet de kalmste maanden van het jaar zou je denken.

Vandaag werden de openingsuren van de restaurants in Disneyland Paris voor de maand Januari 2020 bekendgemaakt. En het op het eerste zicht ziet het er een stuk beter uit dan wat het was. Best wel verrassend aangezien de eerste maanden van het jaar meestal laag seizoen zijn.

Misschien verwacht Disneyland Paris veel van het nieuwe Frozen Celebration seizoen die op 11 Januari van start gaat. Enkele zomers terug heeft Frozen namelijk voor recordopbrengsten gezorgt toen dat andere Frozen seizoen “Frozen Summer Fun” op de agenda stond.

De enige restaurants die echt de volledige maand januari iedere dag gesloten blijven zijn Toad Hall in Fantasyland en Walt’s in Main Street Usa, waarbij die laatste al enkele maanden dicht is.

Het belangrijkste nieuws dat we uit de openingsuren kunnen afleiden is dat Silver Spur Steakhouse terug is van weggeweest en iedere dag geopend is voor de lunch. Ook de fan favoriet Cowboy Cookout Barbecue is, behalve enkele dagen, iedere dag geopend al blijft het wel zijn nieuwe buffetvorm behouden.

Opmerkelijk is dat Café Hyperion, binnenin Videopolis in Discoveryland, gesloten is vanaf 6 Januari 2020 voor renovatie.

PixieDust.be

Een ander restaurant die de laatste tijd vaak gesloten bleef is Pizza Outpost in Adventureland. In Januari 2020 is dit restaurant dagelijks geopend van 11u30 tot 17u. De bar Victoria’s in Main Street USA, die ook vaak gesloten bleef de afgelopen maanden is terug dagelijks geopend vanaf 14u.

Bij Last Chance Café in Frontierland kan je ieder weekend terecht van 11u30 tot 17u, jaren terug was dit altijd gesloten.

In het Walt Disney Studios Park tenslotte lijkt het erop dat we afscheid moeten nemen van Restaurant des Stars vanaf 6 januari 2020. Dit restaurant zal omgevormd worden naar een Marvel restaurant met het thema van Ant-Man en zal deel uitmaken van het nieuwe Marvel gedeelte “Avengers Campus”.


?? The opening hours of the Disneyland Paris restaurants are probably the # 1 topic that causes the biggest frustration and misunderstanding among fans and visitors to the Resort. In the past 2 months, a huge number of restaurants were closed or open restaurants had very short opening hours during the Christmas period, not the calmest months of the year you would think.

Today the opening hours of the restaurants in Disneyland Paris for January 2020 were announced. And at first glance it looks a lot better than what it was. Quite surprising since the first months of the year are usually low season.

Maybe Disneyland Paris expects a lot from the new Frozen Celebration season that starts on January 11th. A few summers ago, Frozen provided record income when that other Frozen season “Frozen Summer Fun” was on the agenda.

PixieDust.be

The only restaurants that remain closed every day for the entire month of January are Toad Hall in Fantasyland and Walt’s in Main Street Usa, the latter being closed for several months.

The most important news that we can deduce from opening hours is that Silver Spur Steakhouse is back open every day for lunch. The fan favorite Cowboy Cookout Barbecue is also open every day, except for a few days, although it still retains its new buffet form.

It is remarkable that Café Hyperion, inside Videopolis in Discoveryland, will be closed from 6 January 2020 for renovation.

Another restaurant that has often remained closed lately is Pizza Outpost in Adventureland. In January 2020 this restaurant is open daily from 11.30 am to 5 pm. The Victoria’s bar on Main Street USA, which often remained closed in recent months, is open again daily from 2 p.m.

PixieDust.be

At Last Chance Café in Frontierland you can go every weekend from 11.30 am to 5 pm, years ago this was always closed.

In the Walt Disney Studios Park, it seems that we have to say goodbye to Restaurant des Stars from January 6, 2020. This restaurant will be transformed into a Marvel restaurant with the theme of Ant-Man and will be part of the new Marvel section ” Avengers Campus “.

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com