?? Big suprise for guests of the Disneyland Park last friday / ?? Grote verrassing voor de gasten van Disneyland Park vorige vrijdag

?? Wie vrijdagmorgen 27 Juli 2018 aankwam in het Disneyland Park van Disneyland Paris kreeg wel een heel speciaal en sfeervol welkom. Op Central Plaza, net voor het Kasteel van Doornroosje, kwam er een groot koor zingen als deel van het Disney’s Performing Arts on Stage programma.

Disney’s Performing Arts on Stage is een programma dat ook in de Amerikaanse parken bestaat. Dit project geeft de kans aan amateurs, zoals schoolgroepjes, om op te treden voor een groot internationaal publiek in de Disney Parken.

Soms is dit in Videopolis, soms is dat als een kleine pre-parade net voor Disney’s Stars On Parade. Maar deze keer was het een hele grote groep die voor het Kasteel werd samengebracht om Disney liedjes te zingen. Als liedjes uit Disney’s Beauty and the Beast aan de beurt waren, kwam niemand minder dan Belle en haar Beest zelf vanuit het Kasteel naar het koor, waardoor dit een echt magisch moment werd.

Terwijl het koor opnieuw Central Plaza verliet, gingen Belle en het Beest nog even op Royal Castle Stage staan om iedereen uit te zwaaien.


?? Anyone who arrived on Friday morning 27 July 2018 at the Disneyland Park, Disneyland Paris was given a very special and magical welcome. At Central Plaza, in front of Sleeping Beauty Castle, a large choir was singing, as part of the Disney’s Performing Arts on Stage program.

Disney’s Performing Arts on Stage is a program that also exists in American parks. This project gives amateurs, such as school groups, the chance to perform for a large international audience in the Disney Parks.

Sometimes this is in Videopolis, sometimes it’s a small pre-parade just before Disney’s Stars On Parade. But this time it was a very large group that was brought together in front of the Castle to sing Disney songs. When songs from Disney’s Beauty and the Beast were up, none other than Belle and her Beast came from the Castle to the choir, making it a real magical moment.

While the choir left Central Plaza, Belle and the Beast went to Royal Castle Stage to wave them goodbye.

Geef een antwoord

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com