Biggest expansion ever for Tokyo Disney Sea ?? ??

?? Oriental Land Co., Ltd. announced that an agreement has been reached with The Walt Disney Company on plans for developing a new themed port at Tokyo DisneySea®, which will also include a new Disney hotel. With this agreement and upon the completion of the Tokyo DisneySea and Tokyo Disneyland® expansions, the licenses for the Disney theme parks and other key licenses between The Walt Disney Company and Oriental Land, which currently run until 2046, will be extended to 2076.


The expansion at Tokyo DisneySea will create an eighth themed port. The themed port will be comprised of three distinct areas recreating the worlds of the Disney films Frozen, Tangled (Rapunzel) and Peter Pan, as well as a deluxe hotel with a one-of-a-kind luxury wing that will be the most luxurious accommodations ever at Tokyo Disney Resort®. Also, four new attractions will be developed just for this expansion.


PixieDust.beOverview of new themed port


The new port will consist of three areas inspired by Disney films that are beloved by Guests of all ages—Frozen,Tangled (Rapunzel) and Peter Pan. By entering the new themed port, Guests will discover Anna and Elsa’s kingdom of Arendelle; the forest and tower where Rapunzel lives; and Never Land —the home of Peter Pan, Tinker Bell and the Lost Boys. Guests will be able to experience these wonderful, fantastical worlds as no one has before.


PixieDust.beArea themed to the Disney film Frozen


This area is set in Arendelle after the events in the film when Queen Elsa has embraced her magical power to control snow and ice. She has since opened the castle gates so that Guests can freely visit the Kingdom. Located here will be a heartwarming attraction that tells the story of Elsa and her beloved sister, Anna. Guests will board boats and experience the sisters’ heartfelt journey while enjoying iconic songs from the film and encountering surprising thrills. Also located in this area will be a restaurant set inside Arendelle Castle at the foot of beautiful, snow-capped mountains.


PixieDust.beArea themed to the Disney film Tangled


Guests visiting this area will discover Rapunzel’s tower rising above in a charming forest. The area will include an attraction that follows Rapunzel to the lantern festival and a restaurant inspired by the hideout of the humorous band of thugs who appeared in the film. In the attraction, Guests will board gondolas for a romantic boat tour of Rapunzel’s “best day ever” as she journeys with Flynn to the lantern festival. Countless flickering lanterns illuminate the attraction’s climactic scene while Rapunzel and Flynn sing an iconic song from the film, building to an unforgettable finale.


PixieDust.beArea themed to the Disney film Peter Pan


Home to two attractions and a restaurant, the Never Land area will feature landmarks that make that fantastical world so memorable, including verdant mountains, Captain Hook’spirate ship and Skull Rock. One attraction will fly Guests over the jungles of Never Land into a battle with Captain Hook and his crew of pirates. Guests will join Peter Pan in anadventure to rescue Wendy’s younger brother, John, who has been kidnapped by Captain Hook and his pirates. Guests board boats and follow the Lost Boys down a river. When Tinker Bell sprinkles the boats with pixie dust, Guests find themselves flying through Never Land on an unprecedented adventure that features iconic music and dynamic 3D imagery of the characters from the film.


A second attraction immerses Guests in the oversized world of Pixie Hollow where Tinker Bell and her fairy friends live and work. The restaurant is inspired by the Lost Boys and their hideout, affording lovely views of Never Land that Guests can enjoy while they dine.


PixieDust.beOverview of the Disney hotel


Themed to Disney fantasy, the new Disney hotel will be located inside the Park. The hotel will rise above and around the magical springs that serve as the core of the new themed port’s story. Park-facing rooms will provide beautiful views of the port’s majestic landscape, affording Guests a magical experience that can only be had at this hotel. The Disney hotel will offer 475 deluxe-type and luxury-type guest rooms, with the latter providing the finest accommodations in Tokyo Disney Resort.


PixieDust.be
?? Oriental Land Co., Ltd. heeft aangekondigd dat een overeenkomst is bereikt met The Walt Disney Company over plannen voor de ontwikkeling van een nieuwe themahaven in Tokyo DisneySea®, die ook een nieuw Disney-hotel zal omvatten. Met deze overeenkomst en bij de voltooiing van de Tokyo DisneySea en Tokyo Disneyland®-uitbreidingen, zullen de licenties voor de Disney-pretparken en andere belangrijke licenties tussen The Walt Disney Company en Oriental Land, die momenteel loopt tot 2046, worden verlengd tot 2076.


De uitbreiding op Tokyo DisneySea zal een achtste themapoort creëren. De themahaven bestaat uit drie verschillende gebieden die de werelden van de Disney-films Frozen, Tangled (Rapunzel) en Peter Pan nabootsen, evenals een luxe hotel met een unieke luxe vleugel die de meest luxueuze accommodaties ooit in Tokyo Disney Resort® zal aanbieden. Ook zullen alleen voor deze uitbreiding vier nieuwe attracties worden ontwikkeld.


PixieDust.beOverzicht van de nieuwe themahaven


De nieuwe haven zal bestaan ​​uit drie gebieden die zijn geïnspireerd op Disney-films en die geliefd zijn bij gasten van alle leeftijden – Frozen, Tangled (Rapunzel) en Peter Pan. Door het invoeren van de nieuwe themahaven, zullen de gasten het koninkrijk Arendelle van Anna en Elsa ontdekken; het bos en de toren waar Rapunzel leeft; and Never Land -het huis van Peter Pan, Tinker Bell en the Lost Boys. Gasten zullen deze prachtige, fantastische werelden kunnen ervaren zoals niemand die ooit heeft gedaan.


PixieDust.beGebied met thema van de Disney-film Frozen


Dit gebied speelt zich af in Arendelle na de gebeurtenissen in de film toen koningin Elsa haar magische kracht om sneeuw en ijs te beheersen omhelsde. Sindsdien heeft ze de kasteelpoorten geopend zodat gasten vrijelijk het koninkrijk kunnen bezoeken. Hier zal een hartverwarmende attractie gevestigd zijn die het verhaal vertelt van Elsa en haar geliefde zus, Anna. Gasten zullen aan boord gaan van boten en de zorgeloze reis van de zussen ervaren terwijl ze genieten van iconische liedjes uit de film en verrassende sensaties tegenkomen. In dit gebied bevindt zich ook een restaurant in het kasteel Arendelle, aan de voet van prachtige, met sneeuw bedekte bergen.


PixieDust.beGebied met als thema de Disney-film Tangled


Gasten die dit gebied bezoeken, ontdekken de toren van Rapunzel die boven uittorent in een charmant bos. Het gebied omvat een attractie die Rapunzel volgt op het lantaarnfestival en een restaurant dat is geïnspireerd op de schuilplaats van de humoristische band van schurken die in de film verscheen. In de attractie stappen gasten in gondels voor een romantische boottocht op Rapunzel’s “beste dag ooit” terwijl ze met Flynn naar het lantaarnfestival reist. Talloze flikkerende lantaarns verlichten de climax van de attractie terwijl Rapunzel en Flynn een iconisch nummer uit de film zingen, en bouwen aan een onvergetelijke finale.


PixieDust.beGebied met als thema de Disney-film Peter Pan


Het Never Land-gebied is de thuisbasis van twee attracties en een restaurant en biedt bezienswaardigheden die deze fantastische wereld zo onvergetelijk maken, waaronder groene bergen, het schip van Captain Hook en Skull Rock. Eén attractie zal de gasten over de jungle van Neverland vliegen in een gevecht met Captain Hook en zijn bemanning van piraten. In een avontuurtje gaan ze Peter Pan vergezellen om Wendy’s jongere broer, John, te redden die is gekidnapt door Captain Hook en zijn piraten. Gasten gaan aan boord van een boot en volgen de Lost Boys op een rivier. Wanneer Tinker Bell de boten met pixie dust besprenkelt, vliegen gasten door Never Land op een ongekend avontuur met iconische muziek en dynamische 3D-beelden van de personages uit de film.


Een tweede attractie dompelt gasten onder in de oversized wereld van Pixie Hollow, waar Tinker Bell en haar sprookjesvrienden wonen en werken. Het restaurant is geïnspireerd op de Lost Boys en hun schuilplaats en biedt een prachtig uitzicht op Never Land waar gasten kunnen genieten terwijl ze dineren.


PixieDust.beOverzicht van het Disney hotel


Als thema voor Disney-fantasie bevindt het nieuwe Disney-hotel zich in het park. Het hotel zal stijgen boven en rond de magische bronnen die dienen als de kern van het verhaal van de nieuwe themahaven. Park-gerichte kamers bieden een prachtig uitzicht op het majestueuze landschap van de haven en bieden de gasten een magische ervaring die alleen in dit hotel kan worden opgedaan. Het Disney-hotel biedt 475 luxe en super deluxe kamers, waarbij de laatste de beste accommodaties in Tokyo Disney Resort gaan worden.


PixieDust.be
Geef een antwoord

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com