?? Cast Members of Disneyland Paris will receive 500€ bonus / ?? Medewerkers Disneyland Paris krijgen bonus van 500 euro

?? Het jaar eindigt extra leuk voor de medewerkers van Disneyland Paris. Naast de leden van de directie en leidinggevende, die sowieso al een bonus krijgen, krijgen nu ook de gewone medewerkers een leuke bonus van 500 euro. Met het aantal medewerkers tussen de 14.000 en 16.000 is dat een serieuze hap uit het budget van Disneyland Paris.


De meeste medewerkers verdienen dit zeker, aangezien ze altijd maar meer en meer met moeilijke gasten te maken krijgen tijdens hun dagelijkse job. Gasten die denken dat alles mag, die over alles gaan klagen om maar iets gratis in retour te krijgen enz. of gasten voor de 1000ste keer wijzen op het feit dat ze niet mogen roken in de parken of dat ze geen selfie-stick mogen gebruiken. Of toiletten onderhouden dat de mensen soms uiterst vies achterlaten, het zijn niet altijd de meest magische taken dat je als Cast Member moet uitvoeren, ook al werk je in een magische omgeving.?? The year 2018 will end extra magical for the employees of Disneyland Paris. In addition to the members of the management and supervisors, who already receive a bonus, the other Cast Members will now also get a nice bonus of 500 euro. With the number of Cast Members between 14,000 and 16,000 that is a serious bite from the budget of Disneyland Paris.


Most Cast Members certainly deserve this, as they are always faced with more and more difficult guests during their daily job. Guests who think that everything is allowed, who complain about everything to get something free in return etc. or pointing guests for the 1000th time that they are not allowed to smoke in the parks or that they are not allowed to use a selfie stick. Or maintain toilets that people sometimes leave extremely dirty. They don’t always have the most magical tasks to do as a Cast Member, even if you work in a magical environment.
Geef een reactie

Translate to different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com