?? Christmas Season 2018 Press Release / ?? Kerstseizoen 2018 Officiële Pers Release

?? Dit jaar zullen er veel nieuwe verrassingen zijn tijdens het kerstseizoen van Disneyland Parijs, en Mickey Mouse zal in het middelpunt staan. Dat komt omdat er een heel speciale verjaardag te vieren valt, 90 jaar Mickey Mouse!


Kerst in Disneyland Park


Op het moment dat je voet zet in Disneyland Park begint het veel op Kerstmis te lijken, met de gigantische kerstboom en sneeuw die elke dag valt … als bij toverslag …


Disney’s Christmas Parade


Dit kerstseizoen kan je twee keer per dag genieten van alle opwinding van de Disney Christmas Parade. Het maakt een grote comeback, verspreidt de magie van de winter door Disneyland Park – en het laat zelfs sneeuw vallen op Main Street, USA.


Mickey en Minnie Mouse, Donald Duck en Goofy zullen de dans leiden – ze bereiden zich nu al voor op kerst, op de best mogelijke manier, samen met al hun vrienden. Woody en Buzz Lightyear van Disney • Pixar’s Toy Story nemen ook deel aan het plezier. Dansende peperkoekmannen, snoeprietjes en allerlei andere kersttraktaties zullen ook ronddraaien in dit magische winterwonderland. En we hebben gehoord dat Tinkerbell en zelfs de Kerstman zelf daar zullen zijn!


Magic Christmas Encounters


Je krijgt de kans om Marie te ontmoeten van de Aristokatten, Scrooge McDuck, Peter Pan en Miss Bunny, om er maar een paar te noemen! En het spreekt voor zich dat waar Kerstmis is, er een kerstman is! Zoals je zou verwachten, heeft hij besloten opnieuw in Fantasyland te gaan wonen. Om hem te ontmoeten, ga je gewoon elke dag tot en met 25 december naar ‘Meet Mickey Mouse’. Net als Mickey, zal de kerstman zijn eigen lodge hebben waar hij je het warmste welkom zal geven. Het is een magische ontmoeting die je voor altijd zult koesteren.


Verlicht de boom met “Mickey’s Magical Christmas Lights”


Er gaat niets boven het moment dat de kerstboomverlichting in Disneyland Park wordt ingeschakeld. En het is niet zomaar een oude boom – deze is 24 meter lang en wordt bij toverslag ingeschakeld tijdens een evenement dat wordt bijgewoond door Mickey, Minnie en de Kerstman zelf! Met een feestelijke aftelling, betoverende kerstverlichting, sneeuw en Disney-magie, alles is klaar om te zorgen dat je wordt ondergedompeld in het wonder van Kerstmis.
Sterker nog, het is ook een kans om het feest van Mickey te vieren, met nieuwe decoraties en een nieuw muzikaal intermezzo speciaal voor hem.


A Merry Stitchmas *


Stitch gaat de Royal Castle Stage overnemen – dus kerst is zeker een knaller! Hij gaat er alles aan doen om ervoor te zorgen dat je veel plezier hebt met Mickey en Minnie, Donald, Daisy en Goofy, met een paar van onze grootste kerstklassiekers als achtergrond.
* Deze show is beschikbaar vanaf 16 november 2018.


Mis onze nieuwste attractie niet: “Mickey and his PhilharMagic Orchestra” *


Een volledig nieuwe attractie zal voor het eerst in Europa te zien zijn vanaf 1 oktober 2018. Het heet “Mickey and his PhilharMagic Orchestra”. Maak je klaar om een ​​nieuwe 4D-ervaring te proberen in Discoveryland Theatre. Zodra je comfortabel zit, kun je Mickey Mouse en Donald Duck op het grote scherm zien. Ze nemen je mee naar het hart van enkele van de geweldige Disney-klassiekers, zoals Aladdin, The Little Mermaid en The Lion King – compleet met een aantal nieuwe wendingen veroorzaakt door die ondeugende Donald Duck! Het is een unieke kans om te genieten van het geluid van enkele van de grootste melodieën van Disney en 90 jaar Mickey Mouse-plezier op de best mogelijke manier te vieren.
* “Mickey and his PhilharMagic Orchestra” is vanaf 1 oktober 2018 open en blijft open zodra de kerstperiode eindigt.


Christmas Songtime!


Hou je van kerstliedjes? Kom dan naar het Videopolis Theater in Discoveryland en bekijk deze nieuwe show: “Christmas Songtime!”. Elke dag krijgen gasten de kans om het podium op te gaan en deel te nemen aan de actie, naast Mickey, Minnie, Goofy en de professionele zangers van Disney. Wat een geweldige manier om het programma “Disney Performing Arts” te vieren!
Hier vindt u meer informatie over het programma “Disney Performing Arts”


The Enchanted Advent Calendar: 1 – 24 december


Elke ochtend kun je de magie van Kerstmis wekken aan de voet van het kasteel van Doornroosje met een kalender! Ontdek elke dag een nieuwe verrassing met Mickey, Minnie of Goofy.


Kerst in het Walt Disney Studios Park


Voor het tweede jaar op rij viert Walt Disney Studios Park ook Kerstmis, met nog meer plezier voor het hele gezin!


New York-stijl Jazz en Mickey Mouse op de drums, met “Mickey’s Big Band Christmas”


Na het eerste sensationele seizoen zal “Mickey’s Big Band Christmas” zich vestigen in Animagique Theatre in Walt Disney Studios Park. Deze liveshow is de perfecte combinatie van traditionele muziek en Disney. Elke dag brengt deze show een levendig eerbetoon aan de mooiste melodieën van de winter, en nodigt je uit om in de kerststemming te komen met de Big Band, zangers, dansers en natuurlijk Disney-figuren. Een absolute must-see: Mickey’s drumsolo! Ja, je leest het goed! Wat Minnie betreft, ze droomt ervan een jazzdiva te zijn …


Nieuwe show: een verrassing voor Mickey!


Het is tijd om 90 jaar plezier te vieren met Mickey Mouse. Zal Minnie op tijd klaar zijn of zal ze haar vrienden – of zelfs het publiek – moeten vragen om haar te helpen Mickey een onvergetelijke verrassing te geven?
Deze zeer speciale verjaardagsverrassing gaat ook online, omdat je van tevoren wordt uitgenodigd om een ​​speciaal bericht voor Mickey Mouse op je sociale media te delen, met behulp van de hashtag #SurpriseMickey. Je bericht kan zelfs tijdens de show verschijnen als een extra verrassing voor Mickey. Wat is een betere manier om dit een onvergetelijk jubileumfeest te maken?
Deze interactieve show vindt meerdere keren per dag plaats op Production Courtyard, tegenover het Hollywood Tower Hotel.


Goofy’s Incredible Christmas


Breng je dag naar Disneyland Parijs tot een verbazingwekkende afsluiting met Goofy’s Incredible Christmas. Deze meeslepende nachtelijke show maakt gebruik van mappingtechnologie en adembenemende speciale effecten op de muren van een favoriet bij fans – de Twilight Zone Tower of Terror ™.


Mickey en Minnie Mouse zullen samen met hun vrienden Goofy, Donald Duck en Daisy aan je zijde staan ​​tijdens deze fantastische reis. Gedragen door de feestelijke geest, nemen ze je mee op een vlucht over spectaculaire landschappen, van de Noordpool tot het meest verbazingwekkende feest dat je je ooit zou kunnen voorstellen. Pas op voor enkele onverwachte verrassingen – het is Goofy waar we het immers over hebben!


Naast dit ongelooflijke programma kun je ook allerlei Disney-figuren tegenkomen in Walt Disney Studios Park, zoals Goofy, in zijn kerstman-outfit, Minnie Mouse of Buzz Lightyear!


Geniet van een Mickey Mouse Christmas en sluit je aan bij hem om zijn geweldige 90-jarig jubileum te vieren, van 10 november 2018 tot 6 januari 2019!


➡️ Boek snel je verblijf in Disneyland Paris en geniet van de huidige promoties !


➡️ Boek je je verblijf vanuit Nederland? Klik dan hier !?? This year, there will be lots of new surprises during the Disneyland Paris Christmas season, and Mickey Mouse will be right at the heart of the celebrations. That’s because we’ll be celebrating a very special anniversary, as it will mark 90 years of fun with Mickey Mouse! And he’s going to be shaking up the traditions to make sure you have a totally unexpected Christmas packed with surprises. And that’s not all! Christmas is coming early to Disneyland Paris this year, with the festive fun beginning as soon as 10 November 2018 and going on every day until 6 January 2019. So get ready to party with Mickey Mouse!


Christmas at Disneyland Park


The moment you set foot in Disneyland Park it starts to feel a lot like Christmas, with the giant Christmas tree and snow falling every day… as if by magic…


Disney’s Christmas Parade


This Christmas season you’ll be able to enjoy all the excitement of THE Disney Christmas Parade not just once but TWICE daily. It’s making a big comeback, spreading the magic of winter across Disneyland Park – and it’s even making snow fall on Main Street, U.S.A.


Mickey and Minnie Mouse, Donald Duck and Goofy will be leading the dance – in fact they’re already getting ready to celebrate Christmas in the best possible way, along with all their friends. Woody and Buzz Lightyear from Disney•Pixar’s Toy Story will be joining in the fun, too. Dancing gingerbread men, candy canes and all sorts of other Christmas treats will also be twirling around this magical winter wonderland. And we’ve heard that Tinkerbell and even Santa himself are going to be there!


Magic Christmas Encounters


You’ll get the chance to meet Marie from the Aristocats, Scrooge McDuck, Peter Pan and Miss Bunny, to name but a few! And it goes without saying that where there’s Christmas, there’s Santa! As you might expect, he’s decided to take up residence in Fantasyland again. To meet him, just head for “Meet Mickey Mouse”, every day up to and including the 25 December. Just like Mickey, Santa will have his own lodge where he’ll give you the warmest welcome. It’s a magical meeting you’ll treasure forever.


Light up the tree with “Mickey’s Magical Christmas Light”


There’s nothing quite like the moment the Christmas tree lights are switched on at Disneyland Park. And it’s not just any old tree – this one is 24 metres tall and will be switched on by magic at an event attended by Mickey, Minnie and Santa himself! With a festive countdown, enchanting Christmas lights, snow and Disney magic, everything is set to ensure you are immersed in the wonder of Christmas.
What’s more, it’s also a chance for us to celebrate Mickey’s anniversary, with new decorations and a new musical interlude especially for him.


A Merry Stitchmas*


Stitch is going to be taking over the Royal Castle Stage – so Christmas is sure to be a blast! He’s going to do all he can to make sure you have lots of fun with Mickey and Minnie, Donald, Daisy and Goofy, with some of our greatest Christmas classics for a backdrop.
*This show will be available from 16 November, 2018.


Don’t miss our latest attraction: “Mickey and his PhilharMagic Orchestra”*


A completely new attraction will be available in Europe for the first time ever, from 1 October, 2018. It’s called “Mickey and his PhilharMagic Orchestra”. Get ready to try a new 4D experience at Discoveryland Theater. Once you’re sitting comfortably, you’ll be able to see Mickey Mouse and Donald Duck on the big screen. They’ll take you right to the heart of some of the great Disney classics, such as Aladdin, The Little Mermaid and The Lion King – complete with some new twists caused by that mischievous Donald Duck! It’s a unique opportunity to enjoy the sound of some of Disney’s greatest melodies and celebrate 90 years of Mickey Mouse fun in the best possible way.
* “Mickey and his PhilharMagic Orchestra” will be open from 1 October, 2018 and will remain open once the Christmas season ends.


Christmas Songtime!


Do you like Christmas songs? Then come to the Videopolis Theatre in Discoveryland and check out this new show: “Christmas Songtime!”. Every day, guests will get a chance to go on stage and take part in the action, alongside Mickey, Minnie, Goofy and Disney’s professional singers. What a great way to celebrate the “Disney Performing Arts” programme!
You can find further details about the “Disney Performing Arts” programme here


The Enchanted Advent Calendar: 1 – 24 December


Every morning, you’ll be able to awaken the magic of Christmas at the foot of Sleeping Beauty Castle with a larger than life advent calendar! Discover a new surprise every day, with Mickey, Minnie or Goofy.


Christmas at Walt Disney Studios Park


For the second year running, Walt Disney Studios Park is celebrating Christmas too, with even more fun for all the family!


New York-style Jazz and Mickey Mouse on the drums, with “Mickey’s Big Band Christmas”


Following its first sensational season, “Mickey’s Big Band Christmas” will be setting up at Animagique Theater at Walt Disney Studios Park. This live show is the perfect combination of traditional musical and typical Disney. A jazz band, alongside energetic tap-dance numbers… Every day this show pays lively homage to winter’s loveliest melodies, inviting you to get into the Christmas spirit with the Big Band, singers, dancers and of course Disney Characters. An absolute must-see: Mickey’s drum solo! Yes, you read it right! As for Minnie, she’s dreaming of being a jazz diva…


New show: A surprise for Mickey!


It’s time to celebrate 90 years of fun with Mickey Mouse. Will Minnie be ready on time or will she have to ask her friends – or even the audience – to help her give Mickey an unforgettable surprise?
This very special birthday surprise is going online too, because you’ll be invited to share a special message for Mickey Mouse on your social media beforehand, using the hashtag #SurpriseMickey. Your message might even appear during the show as an extra surprise for Mickey. What better way of making this a truly memorable anniversary celebration?
This interactive show will take place several times a day, at Production Courtyard, opposite the Hollywood Tower Hotel.


Goofy’s Incredible Christmas


Bring your day at Disneyland Paris to an amazing close with Goofy’s Incredible Christmas. This immersive night-time show uses mapping technology and breathtaking special effects on the walls of a fan-favorite attraction – The Twilight Zone Tower of Terror™.


Mickey and Minnie Mouse, along with their friends Goofy, Donald Duck and Daisy, will be at your side throughout this fantastical journey. Carried along by the festive spirit, they’ll take you on a flight over spectacular landscapes, from the North Pole to the most amazing party you could ever imagine. Watch out for some unexpected surprises – it is Goofy we’re talking about, after all!


As well as this incredible programme, you can also meet all sorts of Disney characters at Walt Disney Studios Park, such as Goofy, in his Santa Claus outfit, Minnie Mouse or Buzz Lightyear!


Enjoy a Mickey Mouse Christmas and join him to celebrate his amazing 90th anniversary, from 10 November, 2018 to 6 January, 2019!Geef een antwoord

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com