Details Halloween Season 2020 in Disneyland Paris (NL/ENG)

?? Your favorite mischievous Disney villains will be sneaking around our Selfie Spots, while familiar heroes and heroines dressed in Halloween costumes are also ready to pose for your snaps. Parents and little pumpkins alike will delight in the terrifyingly fun attractions, devilishly delicious treats, and eye-popping surprises.

Disneyland Park will be dressed in its most spooktacular Halloween costume!

From Main Street U.S.A.® to Sleeping Beauty Castle, the spirit of Halloween is everywhere your eyeballs can see. Jack ‘o lanterns line the streets while ghoulish ghosts can pop up anywhere to give you a spooky surprise. Creep on over to Frontierland to discover a colourful Mexican festival, complete with lively music and prancing skeletons.

PixieDust.be

Take a selfie with Disney Characters. Say “zombieees!” 

Put on your most menacing smile and show your fangs for a BOOtiful selfie! Disney Characters dressed in their most wickedly colourful Halloween costumes are waiting to share a spooky moment with you throughout the Parks. Mickey & Minnie, Donald & Daisy, Goofy… who will you be lucky enough to meet for yours?

Meet the marvellously mischievous Disney villains ! Mwahahaha!

Try to avoid the giant thorns in the courtyard of Sleeping Beauty Castle and see if you can spot the dastardly Maleficent on the balcony. Captain Hook hops off the Jolly Roger and into the Parks on certain days, while the awfully unpleasant Ursula, if you have the misfortune of running into the tentacled tyrant, is no doubt trying to steal the voices of some poor unfortunate souls!

Mickey and friends take the stage for some bewitching selfies 

Slink through the squeaky gates of this Fantasyland theatre decorated in the unmistakeable colours of the season and discover Mickey and his friends dressed in their most dazzling Halloween costumes! It’s the perfect opportunity to grab a frightfully good selfie with some beloved Disney Characters.

Seek out the Disney Villains lurking in Walt Disney Studios Park 

From 1 October, Jafar, Cruella de Ville, Captain Hook and other mischievous characters are invading Studio Theater for your goosebump-inducing pleasure. A screamingly good time awaits those courageous enough to spend time in the presence of these rebellious rapscallions.

All the tricks & treats of Halloween in the Disney Parks for one month! 

Everywhere you lay your eyes there’s something ghoulishly fun to see. Our boutiques are stocked from floor to ceiling with treats for big and little pumpkins, while our restaurants in the Parks, Disney Hotels and Disney Village can satisfy even the most monstrous of appetites. You’ll even find some special new potions on the drinks menus, as well as snacks made specially for this most frightful of seasons!

That’s not all, there’s a witch’s hatful of surprises for you to discover in the Parks! 

You’ll have to wait until you’re in the Parks to see what we’ve got hiding up our sleeve! Let the sounds of the creepy music guide you to your next out-of-this-world experience and let yourself be spirited away to an unforgettable Halloween celebration full of colour and fun. Can’t wait? Neither can we!

PixieDust.be?? Je favoriete ondeugende Disney-schurken sluipen rond in onze Selfie Spots, terwijl bekende helden en heldinnen gekleed in Halloween-kostuums ook klaar staan ​​om te poseren voor je kiekjes. Ouders en kleine pompoenen zullen genieten van de angstaanjagend leuke attracties, duivels heerlijke traktaties en oogverblindende verrassingen.

Disneyland Park zal gekleed zijn in zijn meest spooktaculaire Halloween-kostuum!

Van Main Street U.S.A.® tot Kasteel van Doornroosje, de geest van Halloween is overal waar je ogen kunnen zien. Jack ‘o-lantaarns staan ​​langs de straten terwijl griezelige geesten overal kunnen opduiken om je een enge verrassing te bezorgen. Kruip verder naar Frontierland om een ​​kleurrijk Mexicaans festival te ontdekken, compleet met levendige muziek en steigerende skeletten.

Maak een selfie met Disney-figuren. Zeg “zombieees!”

Zet je meest dreigende glimlach op en laat je giftanden zien voor een BOOtiful selfie! Disney-figuren gekleed in hun meest waanzinnig kleurrijke Halloween-kostuums wachten om een ​​spookachtig moment met je te delen in de parken. Mickey & Minnie, Donald & Daisy, Goofy … met wie zul je het geluk hebben om voor jou te ontmoeten?

Ontmoet de wonderbaarlijk ondeugende Disney-schurken! Mwahahaha!

Probeer de gigantische doornen op de binnenplaats van het kasteel van Doornroosje te ontwijken en kijk of je de gemene Maleficent op het balkon kunt zien. Kapitein Haak springt op bepaalde dagen van de Jolly Roger de parken in, terwijl de vreselijk onaangename Ursula, als je de pech hebt de tiran met tentakels tegen het lijf te lopen, ongetwijfeld probeert de stemmen van een paar arme, ongelukkige zielen te stelen!

Mickey en zijn vrienden betreden het podium voor betoverende selfies

Slenter door de piepende poorten van dit Fantasyland-theater, gedecoreerd in de onmiskenbare kleuren van het seizoen en ontdek Mickey en zijn vrienden gekleed in hun meest oogverblindende Halloween-kostuums! Het is de perfecte gelegenheid om een ​​vreselijk goede selfie te maken met een aantal geliefde Disney-figuren.

PixieDust.be

Zoek de Disney Villains op de loer in Walt Disney Studios Park

Vanaf 1 oktober vallen Jafar, Cruella de Ville, Captain Hook en andere ondeugende personages Studio Theatre binnen voor je kippenvelopwekkende plezier. Een schreeuwend goede tijd wacht degenen die moedig genoeg zijn om tijd door te brengen in het bijzijn van deze rebelse rapscallions.

Alle trucs en traktaties van Halloween in de Disney Parken voor een maand!

Overal waar je je ogen neerlegt, is er iets griezeligs leuks te zien. Onze boetieks zijn van vloer tot plafond gevuld met lekkernijen voor grote en kleine pompoenen, terwijl onze restaurants in de parken, Disney Hotels en Disney Village zelfs de meest monsterlijke trek kunnen stillen. Je zult zelfs een aantal speciale nieuwe drankjes op de drankenmenu’s vinden, evenals snacks die speciaal zijn gemaakt voor deze meest angstaanjagende seizoenen!

Dat is niet alles, er is een heksenhoed vol verrassingen die u kunt ontdekken in de parken!

Je zult moeten wachten tot je in de parken bent om te zien wat we in onze mouw hebben! Laat de geluiden van de griezelige muziek je begeleiden naar je volgende buitenaardse ervaring en laat je meevoeren naar een onvergetelijk Halloweenfeest vol kleur en plezier. Kunt u niet wachten? Wij ook niet!🇪🇺 Shop on ShopDisney (EU): https://bit.ly/37BrrJf

🇫🇷 Shop on ShopDisney (FR): https://bit.ly/36kwkFP

🇬🇧 Shop on ShopDisney (UK): http://bit.ly/36zR0Ik


Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com