?? Disney Junior closes the doors permanently / ?? Disney Junior sluit definitief de deuren

?? Vanaf 1 april 2019 is de poppenshow “Disney Junior Live On Stage” definitief gesloten. 10 jaar geleden opende deze show/attractie, tijdens het seizoen “Mickey’s Magical Party”, als “Playhouse Disney Live On Stage”. Deze attractie was ook al te vinden in Disney’s Hollywood Studios in Walt Disney World en in Disney’s California Adventure in Disneyland.


De tv-zender Playhouse Disney werd een tijd geleden veranderd in Disney Junior waardoor ook de attracties in de parken de nieuwe naam “Disney Junior Live on Stage” kregen. In de Amerikaanse parken ging deze naamsverandering gepaard met enkele nieuwe scène zoals Princess Sofia the First en Jake & the Neverland Pirates. Helaas werd dit niet doorgevoerd in Disneyland Paris en kregen we hier 10 jaar dezelfde show te zien met oa. The Little Einsteins.


Intussen zijn alle andere “Disney Junior Live On Stage” shows vervangen door een Disney Junior Dance Party. Enkele weken geleden pas opende deze nieuwe beleving nog zijn deuren in Walt Disney World. Of deze “Disney Junior Dance Party” ook in Disneyland Paris zal komen is nog niet duidelijk. Voorlopig ziet het er naar uit dat deze sluitingen te maken hebben met het grote uitbreidingsplan van het Walt Disney Studios Park die stilaan zal beginnen.


Het is ook nog niet duidelijk wat er met “Art of Disney Animation” zal gebeuren die onlangs ook definitief zijn deuren heeft gesloten. Misschien een herlocatie van Disney Junior maar dan de Dance Party zoals in de Amerikaanse parken. Er zijn ook geruchten die spreken over een soort preview center, om bezoekers te informeren tijdens de grote werken, over de nieuwe attracties die komende jaren in het Walt Disney Studios Park zouden komen.?? From April 1, 2019, the puppet show “Disney Junior Live On Stage” will close permanently. 10 years ago this show / attraction opened, during the season “Mickey’s Magical Party”, as “Playhouse Disney Live On Stage”. This attraction could also be found at Disney’s Hollywood Studios at Walt Disney World and Disney’s California Adventure at Disneyland.


The TV channel Playhouse Disney was changed to Disney Junior a while ago, which also gave the attractions in the parks the new name “Disney Junior Live on Stage”. In the American parks this name change was accompanied by some new scenes such as Princess Sofia the First and Jake & the Neverland Pirates. Unfortunately, this was not implemented in Disneyland Paris and we got to see the same show here for 10 years with for example The Little Einsteins.


Meanwhile, all other “Disney Junior Live On Stage” shows have been replaced by a Disney Junior Dance Party. Only a few weeks ago this new experience opened its doors in Walt Disney World. Whether this “Disney Junior Dance Party” will also come to Disneyland Paris is not known yet. For the time being, it looks like these closures have to do with the major expansion plan of the Walt Disney Studios Park that is about to begin.


It is also unclear what will happen to “Art of Disney Animation” that has recently closed its doors. Maybe a relocation of Disney Junior but then the Dance Party like in the American parks. There are also rumors that speak of a kind of preview center, to inform visitors during the major works, about the new attractions that would come to the Walt Disney Studios Park in the coming years.Geef een reactie

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com