Disneyland Hotel stays open in 2021 (NL/ENG)

?? Afgelopen dagen werd er op Twitter verkeerd gecommuniceerd over de sluiting van het Disneyland Hotel. Dat het Disneyland Hotel voor een langere tijd volledige zal sluiten voor een grote renovatie is al een tijdje gekend, alleen de juiste datum is nog niet officieel meegedeeld.

Dit weekend kwam er echter een bericht op Twitter van het officiële kanaal @dlphelp dat het Disneyland Hotel ging sluiten op 31 Maart 2021, dit werd helaas razendsnel door enkele fanaccounts overgenomen waardoor de bal van verkeerde info al snel aan het rollen ging. Kort daarna gaf Insidears ons de melding dat het om foutieve informatie ging en dat het Disneyland Hotel nog het volledig jaar 2021 geopend zal blijven. De grote renovatie is dus blijkbaar uitgesteld, een correcte datum werd niet meegedeeld.

Toch ook wel belangrijk is dat Disneyland Paris zijn 30ste verjaardag zal vieren in 2022. Het zou dus best een rare keuze om net in dat jaar dan het Disneyland Hotel volledig in de steigers te zetten. De renovatie, die zeker aan de buitenkant heel erg nodig is, kan dus best wel nog eens op zich laten wachten.


?? In recent days, there has been incorrect communication on Twitter about the closure of the Disneyland Hotel. That the Disneyland Hotel will close completely for a longer period of time for a major renovation has been known for a while, only the correct date has not yet been officially announced.

This weekend, however, a message was posted on Twitter from the official channel @dlphelp that the Disneyland Hotel was going to close on 31 March 2021, which unfortunately was taken over by a few fan accounts very quickly, so that the ball of incorrect information soon started rolling. Shortly thereafter, Insidears informed us that it was incorrect information and that the Disneyland Hotel will remain open for the full year 2021. The major renovation is apparently postponed, a correct date was not communicated.

Yet it is also important to say that Disneyland Paris will celebrate its 30th birthday in 2022. So it would be a strange choice to put the Disneyland Hotel in full scaffolding just that year. The renovation, which is certainly very necessary on the outside, can therefore take some time.

PixieDust.beTranslate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com