(UPDATED) Disneyland Paris again comes with a kind of compensation for Infinity annual passes (NL/ENG)

?? Disneyland Paris geeft de jaarpashouders die een Infinity hebben een extra compensatie in de vorm van extra korting. Veel van de huidige voordelen die een Infinity jaarpashouder heeft kunnen momenteel niet gegeven worden zoals toegang tot de zwembaden van de Disney Hotels, aangezien de meeste gesloten zijn, of korting op tickets van speciale evenementen of de VIP plaatsen voor de parade of vuurwerk. Ook toegang tot de parken is niet iedere dag gegarandeerd aangezien je een reservatie moet maken en dit afhangt van de drukte. Al zijn er sinds de heropening in juli slechts een paar dagen geweest dat het volzet was voor jaarpassen. En ook nu met de verminderde uren zowel in het Disneyland Park en zeker in het Walt Disney Studios Park die slechts nog van 11u tot 16u geopend is.

Natuurlijk moet Disney, als bedrijf, ook aan zijn inkomsten denken. Daavoor geven ze nu een 10% extra korting bij aankoop van merchandise aan Infinity jaarpassen vanaf 6 november tot 3 januari 2021 met de hoop dat er meer gekocht zal worden in talrijke shops in de Resort. Normaal zijn er tijdens het najaar altijd enkele zaterdagen dat er -30% korting gegeven wordt, maar nu gaat het dus over de gehele eindejaarsperiode en deze keer ook in alle Disney shops.

(UPDATE 06 okt) Helaas heeft Disneyland Paris dit nieuws ontkracht vandaag en zegt dat dit een gerucht is waarvan details momenteel nog ontbreken. Dit was een gerucht die door fan account dlp report werd gebracht en dus onjuist blijkt te zijn. Disneyland Paris zou binnenkort met een officieel bericht komen.?? Disneyland Paris gives annual pass holders who have an Infinity an extra compensation in the form of an extra discount. Many of the current benefits of an Infinity Annual Pass holder are currently not available, such as access to the Disney Hotels swimming pools as most are closed, or discounted tickets to special events or VIP seats for the parade or fireworks. Also access to the parks is not guaranteed every day as you have to make a reservation and this depends on the crowds. Though there have only been a few days since its reopening in July when it was full for annual passes. And now also with the reduced hours both in Disneyland Park and certainly in Walt Disney Studios Park, which is only open from 11am to 4pm.

Of course, as a company, Disney also has to think about its earnings. Therefore, they are now offering an additional 10% discount for merchandise purchases for Infinity annual passes from November 6 to January 3, 2021 with the hope that more will be purchased in numerous shops in the Resort. Normally there are always a few Saturdays during the autumn that a -30% discount is given, but now it covers the entire end-of-year period and this time also in all Disney shops.

(UPDATE 06 oct) Unfortunately, Disneyland Paris has debunked this news today, saying this is a rumor whose details are currently missing. This was a rumor brought by fan account dlp report and thus turns out to be incorrect. Disneyland Paris would soon release an official message.

PixieDust.be

PixieDust.be

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com