?? Disneyland Paris celebrates its Heritage / ?? Disneyland Parijs viert zijn erfgoed

?? Sinds de opening is Disneyland Parijs stevig geworteld in de Europese en Franse cultuur. Er zijn veel referenties rond het resort, van de sprookjes die Disney-klassieke films inspireerden, de architecturale stijl die eer betuigt aan Franse sites, of gastronomie die kunstzinnig is vertegenwoordigd in meer dan 60 restaurants. Disneyland Parijs heeft een sterke multi-culturele identiteit, door attracties zoals Ratatouille: L’Aventure Totalement Toquée de Rémy, gebouwen zoals Sleeping Beauty Castle en evenementen zoals de Rendez-Vous Gourmand. Het resort koestert ook ambachtelijke beroepen die nog steeds worden beoefend in de parken. Door deze culturele identiteit en een sterk gevoel van traditie heeft Disneyland Parijs altijd waardering gehad voor de manier van leven, de savoir-faire, het erfgoed en de cultuur van Frankrijk.


Disneyland Parijs herbergt meer dan 500 banen, waaronder een aantal onverwachte dingen zoals kopersmeden, goudmachten, meubelmakers en glas-in-loodmakers. Met meer dan 30 zeldzame ambachtelijke werken op het terrein, draagt ​​Disneyland Parijs bij aan het bestendigen van rijke tradities, diep geworteld in de Franse geschiedenis. Over verschillende domeinen helpen ambachtslieden in Disneyland Parijs de gasten een buitengewone en authentieke ervaring te bieden terwijl ze hun bijdrage leveren aan het behoud van de Franse cultuur.


Het resort, dat net zijn 25e verjaardag heeft gevierd en 6% van het Franse toerisme-inkomen genereert, is een integraal onderdeel geworden van het Franse landschap voor de miljoenen gasten die elk jaar komen.


?? Since its opening, Disneyland Paris has been firmly rooted in European and French culture. References are numerous around the resort, from the fairy tales that inspired Disney classic films, the architectural style that pays homage to French sites, or gastronomy that is artfully represented in over 60 restaurants. Disneyland Paris boasts a strong multi-cultural identity, through attractions like Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Rémy, structures like Sleeping Beauty Castle, and events such as the Rendez-Vous Gourmand food fair. The resort also cherishes artisanal trades that are still being practiced around the Parks. Through this cultural identity and strong sense of tradition, Disneyland Paris has always valued the way of life, savoir-faire, heritage, and culture of France.


Disneyland Paris is home to over 500 job roles, including some unexpected ones such as coppersmiths, gilders, cabinet makers, and stained-glass makers. With over 30 rare artisanal trades on-site, Disneyland Paris contributes to perpetuating rich traditions, deeply rooted in French history. Across different domains, artisans at Disneyland Paris help to give guests an extraordinary and authentic experience while doing their part to preserve French culture.


The resort, which has just celebrated its 25th anniversary, and which generates 6% of France’s tourism income, has become an integral part of the French landscape for the millions of guests that visit each year.
Geef een reactie

Translate to different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com