Disneyland® Paris is reducing its opening hours (NL/ENG)

?? Vanaf 14 september 2020 gaan de Disney Parken in Disneyland Paris vroeger dicht. Het Walt Disney Studios Park gaat een uur vroeger dicht, het Disneyland Park gaat zelfs 2u vroeger dicht.

Tijdens de weekdagen zijn de openingsuren van het Disneyland Park dan van 10u tot 18u. In het weekend blijft het Disneyland Park geopend tot 19u. Extra Magic Time ’s morgensvroeg blijft geldig.

Ook tijdens andere jaren verminderen de openingsuren na de vakantie. Normaal is het Disneyland Park tijdens de zomervakantie telkens geopend tot 23u, daarna verminderd dit tot 21u30 zodat het nog net donker genoeg is om een avondspektakel te kunenn tonen.

Helaas is het dit jaar helemaal anders, is er geen avondspektakel meer en dus ook niet nodig om open te blijven tot het donker is. Daarbij vallen de bezoekersaantallen ook nog altijd wat tegen door de huidige Corona crisis die nog altijd zijn stempel drukt op de toeristische sector. Eerder werd al bekend dat Disney’s Hotel Cheyenne na amper 2 maanden al opnieuw zijn deuren gaat sluiten en dat de openingsdata van andere hotels uitgesteld zijn aangezien er te weinig vraag is.?? From September 14, 2020, the Disney Parks in Disneyland Paris will close earlier. Walt Disney Studios Park closes an hour earlier, Disneyland Park even closes 2 hours earlier.

During the weekdays, the opening hours of the Disneyland Park are from 10 am to 6 pm. On weekends, Disneyland Park remains open until 7pm. Extra Magic Time early in the morning remains valid.

During other years opening hours are reduced after the summer holidays also. Normally the Disneyland Park is always open during the summer holidays until 11 pm, after that they change it to 9:30 pm so that it is still just dark enough to show an evening spectacle.

Unfortunately this year it is completely different, there is no evening spectacle anymore and therefore no need to stay open until dark. In addition, visitor numbers are still somewhat disappointing due to the current Corona crisis, which still leaves its mark on the tourist sector. It was previously announced that Disney’s Hotel Cheyenne will close its doors again after barely 2 months and that the opening dates of other hotels have been postponed due to insufficient demand.


🇪🇺 Shop on ShopDisney (EU): https://bit.ly/37BrrJf

🇫🇷 Shop on ShopDisney (FR): https://bit.ly/36kwkFP

🇬🇧 Shop on ShopDisney (UK): http://bit.ly/36zR0Ik


Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com