Disneyland Paris Live News Report 27 July 2018 ?? ??


?? After a very long refurbishment Mad Hatter’s Tea Cups in Fantasyland is back open. The attraction is completely renewed, including the decoration, all the lights changed into LED lights and a new turning table where the tea cups are standing on.

?? Na een lange renovatie is Mad Hatter’s Tea Cups in Fantasyland opnieuw open. De attractie is volledig vernieuwd, inclusief de decoratie, alle verlichting die werd vervangen door LED verlichting en een nieuwe draaitafel waar de kopjes opstaan.

?? Also the pavement around the attraction and in the waiting area are completely new, and are part of the big project to give to the complete park new pavement.

?? Ook de vloeren rond de attractie en in de wachtrij werden volledig vernieuwd in het kader van het grote project om het volledige park van nieuwe vloeren en paden te voorzien.


?? Update of the renovation of Phantom Manor with a completely new Cast Member welcome booth and also a new area in the lower garden, this looks like to add a Fastpass system but it could be for something else too.

?? Update van de renovatie van Phantom Manor met een compleet nieuw Cast Member welkom hokje. Er is ook een nieuw gedeelte in het lager gelegen stuk van de tuin, misschien voor het toevoegen van een Fastpass systeem maar misschien is het ook voor iets helemaal anders.


?? New paint for the railings on Town Square in Main Street USA

?? Nieuwe verf voor de omheiningen op Town Square in Main Street USA


?? Update of the refurbishment of Casey’s Corner at Main Street USA. Seems like the refurbishment is ready and the scaffolding is coming down.

?? Update van de renovatie van Casey’s Corner in Main Street USA. Het ziet er naar uit dat de renovatie klaar is en dat de stellingen worden afgebroken.


?? A temporary sign for Meet Mickey Mouse in Fantasyland as the original sign is under refurbishment.

?? Een tijdelijk naambord voor Meet Mickey Mouse in Fantasyland terwijl het originele naambord in renovatie is.


?? This building was completely refurbished some time ago, but it’s already looks like it needs some attention again. Hopefully they don’t wait to long, as nobody wants to see nets again for falling parts.

?? Dit gebouw kreeg een volledige renovatie enige tijd geleden, maar het ziet er naar uit dat het opnieuw wat aandacht kan gebruiken. Hopelijk wachten ze niet te lang, want niemand wilt nog die netten terug zien om afbrokkelende delen op te vangen.


?? Big scaffolding at Studio 1 for a repainting of the facade or already some work as part of the big transformation of the Walt Disney Studios Park.

?? Grote stellingen bij Studio 1 voor het herschilderen van de gevel of al wat werken uit te voeren als deel van de grote transformatie van het Walt Disney Studios Park.


?? Renovation update of the outside of the Hollywood Tower Hotel at the Walt Disney Studios Park. The attraction is still open.

?? Update van de renovatie van de buitenkant van het Hollywood Tower Hotel in het Walt Disney Studios Park. De attractie blijft momenteel geopend.


?? Red flags near the Armageddon attraction. I wonder what they are for.

?? Rode vlagjes bij Armageddon, ik ben benieuwd waarvoor deze dienen.


?? Walt Disney is currently surrounded by the Disney Princesses at the Walt Disney Studios Store.

?? Walt Disney is momenteel helemaal omsingeld met de Disney Prinsessen in de Walt Disney Studios Store.


?? Cool Station in Discoveryland is back open after a refurbishment. The letters are still missing.

?? Cool Station in Discoveryland is opnieuw open na een renovatie. De letters ontbreken nog.


?? The shop at the exit of the Pinocchio attraction in Fantasyland has changed into a store with almost only Disney plush. The only Pinocchio merchandise that can be found here are a Pinocchio or Figaro plush.

?? De shop aan de uitgang van de Pinokkio attractie in Fantasyland is veranderd in een shop die enkel nog Disney pluches verkoopt. De enige Pinokkio merchandise die hier nog te vinden is, is een pluchen Pinokkio of Figaro.


?? No place to rest anymore at the World of Disney in Disney Village. Before they had some seats to sit down in the middle of the store.

?? Geen plaats meer om te rusten in de World of Disney in Disney Village. Voorheen hadden ze enkele banken in het midden van de shop.


?? Mickey shaped macarons at one of the food stands in Disney Village.

?? Macarons in de vorm van Mickey aan één van de eetkraampjes in Disney Village


?? The new free virtual Iron Man attraction at Disney Village presented by Orange. You can find this at the entrance to Earl of Sandwich.

?? De nieuwe gratis virtuele attractie van Iron Man in Disney Village gepresenteerd door Orange. Je kan deze attractie vinden nabij de ingang van Earl of Sandwich.


?? A new Ice Cream stand under construction at Disney Village, replacing the old one from Ben & Jerry’s.

?? Een nieuw ijskraampje onder constructie in Disney Village, die het oude Ben & Jerry’s kraampje gaat vervangen.

 

➡️ Boek snel je verblijf in Disneyland Paris en geniet van de huidige promoties !

➡️ Boek je je verblijf vanuit Nederland? Klik dan hier !

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com