Disneyland Paris Live Photo News Report 28-29 May 2019 ?? ??

?? This is Disneyland Paris on 28 May 2019. The gazebo in the middle of Town Square in Main Street USA is in urgent need of a big and massive refurbishment.

?? Dit is Disneyland Paris op 28 Mei 2019. De kiosk in het midden van Town Square in Main Street USA heeft dringend nood aan een grote renovatie.

PixieDust.be


?? The first part of the Armageddon building is now completely demolished. This part was used for the pre-show of the attraction.

?? Het eerste deel van het Armageddon gebouw is nu helemaal verdwenen. Dit deel werd gebruik voor de pre-show van de attractie.

PixieDust.be

PixieDust.be

PixieDust.be


?? New entertainment has started in the Walt Disney Studios Park. A couple of times a day this street entertainment can be found of the Hollywood Boulevard near the Tower of Terror. There are a couple of different versions, some are in English and other in French. The shows are not mentioned in the park program, so you have to be lucky to see them.

?? Nieuwe entertainment is gestart in het Walt Disney Studios Park. Enkele keren per dag kan je deze opvoering zien op Hollywood Boulevard nabij de Tower of Terror. Er zijn verschillende versies van de optredens, soms zijn ze in het Frans andere dan weer in het Engels. De show zijn niet opgenomen in het programmaboekje, dus moet je wat geluk hebben om een optreden te kunnen bijwonen.

PixieDust.be

PixieDust.be

PixieDust.be

PixieDust.be

PixieDust.be

PixieDust.be


?? It’s a surprise to see the playground Pocahontas Indian Village closed again, as it has just been closed for a long time for a complete refurbishment.

?? Verrassend te zien dat de speeltuin Pocahontas Indian Village opnieuw gesloten is, aangezien het nog maar pas voor langere tijd dicht was om te renoveren.

PixieDust.be

PixieDust.be


?? At the new Frontierland Theater they are working hard to add some theming to the side of the new building. Only a couple of weeks now before the new Lion King show will debut. Hopefully the theater will be ready.

?? Bij het nieuwe Frontierland Theater zijn ze hard aan het werk om thematisering aan te brengen aan de zijkanten van het nieuwe gebouw. Het is slechts nog enkele weken vooraleer de nieuwe Lion King show zal beginnen. Hopelijk is het theater klaar.

PixieDust.be

PixieDust.be

PixieDust.be

PixieDust.be

PixieDust.be


?? New attraction for kids at Disney Village.

?? Nieuwe attractie voor kinderen in Disney Village.

PixieDust.be


?? This is Disneyland Paris on 29 May 2019. They are still working at the Tower of Terror.

?? Dit is Disneyland Paris op 29 Mei 2019. Ze zijn nogal aan het werk aan de Tower of Terror.

PixieDust.be

PixieDust.be

PixieDust.be


?? The demolition of Armageddon continues to make way for a brand new Spider Man attraction.

?? De afbraak van Armageddon gaat verder om plaats te maken voor een splinternieuwe Spider Man attractie.

PixieDust.be

PixieDust.be


?? Update of the renovation of Cars Race Rally at Toon Studio in the Walt Disney Studios Park.

?? Update van de renovatie van Cars Race Rally in Toon Studio in het Walt Disney Studios Park

PixieDust.be


?? The tents at Dumbo will be replaced too for when the attraction reopens on 21 juli 2019

?? De tenten bij Dumbo gaan ook vervangen worden voor als de attractie terug geopend zal worden op 21 juli 2019.

PixieDust.be


?? Bringing some finishing touches in the ponds of Fantasyland. Giving it a more realistic feel for when the water returns.

?? Nog wat afwerking voor de vijvers in Fantasyland om het een meer realistische look te geven vooraleer ze opnieuw met water gevuld gaan worden.

PixieDust.be

PixieDust.be

PixieDust.be


?? Wonderfull themed Disney milkshakes at Victoria’s in Main Street USA

?? Fantastische Disney gethematiseerde milkshakes bij Victoria’s in Main Street USA

PixieDust.be

PixieDust.be


?? A view of the backside of the new Frontierland theater from the Riverboat. Here you have a clear view on the wooden theming.

?? Een zicht op de achterkant van het nieuwe Frontierland theater vanop de Riverboat. Hier heb je een goed zicht op de houten thematisering.

PixieDust.be


 

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com