Disneyland Paris provides the positive note among the Disney Parks

Teleurstellende resultaten voor het 3e kwartaal bij The Walt Disney Company

?? De omzet van Disney Parks & Resorts steeg met 7%, de operationele winst steeg slechts met 4% van 1,65 miljard dollar naar 1,72 miljard dollar.

Opmerkelijk is dat de winst bij Disneyland Paris gestegen is terwijl die gedaald is bij Disneyland & Walt Disney World. Vooral bij Disneyland hebben ze klappen gekregen deze zomer.

Volgens CEO Bob Iger is dit door de vrees dat het te druk zou worden na de opening van Star Wars Galaxy’s Edge, waardoor mensen hun bezoek hebben uitgesteld en ook door de vele blokdagen voor de meeste jaarpassen deze zomer en hij vernoemde ook dat het te duur was.

Ook in Walt Disney World stellen bezoekers hun verblijf uit voor de komst van Star Wars Galaxy’s Edge eind augustus. Samen met de uitgestelde openingsdatum van Rise of the Resistance en Mickey’s Runaway Railway en ook de opening van Remy’s Ratatouille Adventure in Epcot, zijn dit ook redenen waardoor mensen hun bezoek naar Walt Disney World uitstellen tot eind 2019 of begin 2020.

Andere afdelingen van het bedrijf zoals de Studios stegen alsook de Media netwerken. Het “Direct-to-consumer” verlies steeg nog verder naar 553 miljoen dollar. Hier zit oa. Disney+ bij, die volop in ontwikkelingsfase zit, die pas in November zal geworden gereleased in de US en daarna pas voor winst kan zorgen.


Disappointing results for the 3rd quarter at The Walt Disney Company

?? Revenue of Disney Parks & Resorts increased by 7%, the operating profit only increased by 4% from $ 1.65 billion to $ 1.72 billion.

Remarkably, the profit at Disneyland Paris has increased while it has fallen at Disneyland & Walt Disney World. They had a bad summer especially at Disneyland.

According to CEO Bob Iger, this is due to fears that it would be too busy after the opening of Star Wars Galaxy’s Edge, causing people to postpone their visit and also due to the many block days for most annual passes this summer and he also mentioned that it was too expensive.

Also in Walt Disney World, visitors postpone their stay for the arrival of Star Wars Galaxy’s Edge at the end of August. Together with the delayed opening date of Rise of the Resistance and Mickey’s Runaway Railway and also the opening of Remy’s Ratatouille Adventure in Epcot, these are all reasons why people postpone their visit to Walt Disney World until the end of 2019 or the beginning of 2020.

Other departments of the company such as the Studios rose as well as the Media networks. The “Direct-to-consumer” loss increased even further to $ 553 million. This is the home of Disney + at, which is in full development, and will be released in November in the US and only later this can give some positive news for the “Direct-to-consumer” division.Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com