Disneyland Paris publishes message about Coronavirus (NL/ENG)

QUESTIONS ABOUT CORONAVIRUS/COVID-19

A Message about Coronavirus/COVID-19 from Dr. Cyril Warmberg and Dr. Nicolas Duport, Medical Doctors for Disneyland Paris

As you may know from the news, COVID-19, commonly known as novel coronavirus 2019, has become a more widespread concern. As part of our commitment to the health and well-being of our cast, guests and the larger community, we are carefully monitoring this evolving situation and are in regular contact with health agencies for information and guidance. Disneyland Paris is welcoming guests as usual and we continue to implement preventive measures in line with the recommendations of health authorities.

Disneyland Paris has high standards of cleanliness, which assists with illness prevention, and we have health and safety protocols in place, such as:

 • Training for cast members, withongoing reinforcement on a regular basis
 • Defined cycles for frequent cleaning and disinfection of targeted areas
 • Easy access to handwashing facilities and hand sanitizers
 • Quick response to spills, trash and other situations
 • End of day sanitation procedures for restroom, kitchen, and other facilities
 • Frequent cleaning and “wash down” of outdoor locations, including walkways and queues

Additionally, our onsite health teams and leaders are communicating with our cast members about illness prevention, including the health authorities’ recommendations for everyday preventive actions to stop the spread of germs such as:

 • Staying home and wearing a mask when sick (upon medical prescription)
 • Washing hands often with soap and water for at least 20 seconds (or use an alcohol-based hand sanitizer that contains at least 60% alcohol if soap and water are not available)
 • Following proper respiratory cough etiquette (i.e. cough or sneeze into your upper sleeve or tissue, not your hands)
 • Avoiding close contact with people who are sick
 • Avoiding touching your eyes, nose, and mouth with unwashed hands
 • Refraining from shaking hands and hugging or kissing when meeting someone

There is more detailed information about illness prevention on these health authority websites:

Thank you, 

Dr. Cyril Warmberg
Medical Doctor
Disneyland Paris

Dr Nicolas Duport
Medical Doctor
Disneyland Paris


VRAGEN OVER CORONAVIRUS / COVID-19

Een bericht over Coronavirus / COVID-19 van Dr. Cyril Warmberg en Dr. Nicolas Duport, Medical Doctors for Disneyland Paris

Zoals u wellicht uit het nieuws weet, is COVID-19, beter bekend als het nieuwe coronavirus 2019, een algemenere zorg geworden. Als onderdeel van onze toewijding aan de gezondheid en het welzijn van onze cast, gasten en de grotere gemeenschap, houden we deze evoluerende situatie nauwlettend in de gaten en hebben we regelmatig contact met gezondheidsinstanties voor informatie en begeleiding. Disneyland Parijs verwelkomt gasten zoals gewoonlijk en we blijven preventieve maatregelen nemen in overeenstemming met de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten.

Disneyland Parijs hanteert hoge normen voor netheid, wat helpt bij ziektepreventie, en we hebben gezondheids- en veiligheidsprotocollen opgesteld, zoals:

 • Training voor castleden, met regelmatige versterking
 • Gedefinieerde cycli voor frequente reiniging en desinfectie van doelgebieden
 • Gemakkelijke toegang tot handwasfaciliteiten en handreinigers
 • Snelle reactie op morsen, afval en andere situaties
 • Einde dag sanitaire procedures voor toilet, keuken en andere voorzieningen
 • Regelmatig reinigen en “wegspoelen” van buitenlocaties, inclusief loopbruggen en wachtrijen

Bovendien communiceren onze plaatselijke gezondheidsteams en leiders met onze castleden over ziektepreventie, inclusief de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten voor dagelijkse preventieve acties om de verspreiding van ziektekiemen te stoppen, zoals:

 • Thuisblijven en een masker dragen bij ziekte (op medisch voorschrift)
 • Vaak handen wassen met zeep en water gedurende minstens 20 seconden (of gebruik een handdesinfecterend middel op alcoholbasis dat ten minste 60% alcohol bevat als zeep en water niet beschikbaar zijn)
 • De juiste etiquette van hoesten volgen (d.w.z. hoesten of niezen in uw bovenste mouw, niet in uw handen)
 • Vermijden van nauw contact met mensen die ziek zijn
 • Raak uw ogen, neus en mond niet aan met ongewassen handen
 • Geen handen schudden en knuffelen of kussen bij het ontmoeten van iemand

Er is meer gedetailleerde informatie over ziektepreventie op deze websites van de gezondheidsautoriteit:

Dank u,

Dr. Cyril Warmberg
Medical Doctor
Disneyland Paris

Dr Nicolas Duport
Medical Doctor
Disneyland Paris


🇪🇺 Shop on ShopDisney (EU): https://bit.ly/37BrrJf

🇫🇷 Shop on ShopDisney (FR): https://bit.ly/36kwkFP

🇬🇧 Shop on ShopDisney (UK): http://bit.ly/36zR0Ik


Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com