Disneyland Paris updated their reservation system

Disneyland Paris heeft zijn reserveringssysteem bijgewerkt:

Mensen met jaarpassen of een ongedateerd ticket zijn al 1,5 jaar verplicht om hun bezoek vooraf te reserveren via een online reservatiesysteem. Jaarpashouders van Disneyland Paris mogen tot heden maximaal 3 registraties tegelijk maken, gasten met ongedateerde tickets moeten hun dagen vastleggen waar ze recht op hebben.

Het lijkt erop dat Disneyland Paris in de toekomst dit systeem zal blijven gebruiken ondanks dat de capaciteit opnieuw terug een stuk hoger is dan toen de pandemie op zijn ergste was. Het platform is onlangs wel iets gebruiksvriendelijker geworden zo is het design van de kalender aangepast en kunnen jaarpashouders voortaan zien tot wanneer het jaarpaspoort geldig is op het platform.

PixieDust.be


Disneyland Paris updated their reservation system:

People with annual passes or an undated ticket have been obliged for 1.5 years to book their visit in advance via an online reservation system. Disneyland Paris annual pass holders are currently allowed to make a maximum of 3 registrations at once, guests with undated tickets must record their days to what they are entitled to.

It appears that Disneyland Paris will continue to use this system in the future, despite capacity once again being much higher than when the pandemic was at its worst. The platform has recently become a bit more user-friendly, for example the design of the calendar has been adjusted and annual pass holders can now see until when the annual passport is valid on the site.

Disneyland Paris

Geef een antwoord

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com