Disneyland Park, Paris on 13th place for worldwide attendance in 2018 ?? ??

?? Het Disneyland Park in Disneyland Paris staat op de 13de plaats in de lijst van de best bezochte themaparken wereldwijd. Alle plaatsen daarvoor zijn vooral ingenomen door andere Disney Parken zoals Magic Kingdom in Florida, Disneyland Park in California of Shanghai Disneyland.

Het Disneyland Park van Disneyland Paris kreeg 9.843.000 bezoekers, het Walt Disney Studios Park kreeg er 5.298.000 en staat op de 23ste plaats. Net na de Efteling in Nederland.

Gaan er dan meer bezoekers naar Shanghai Disneyland dan naar Disneyland Paris? Nee helemaal niet. Disneyland Paris kreeg in totaal net iets meer dan 15 miljoen bezoekers en staat daarmee een stuk hoger op de lijst dan hier vermeld. Maar op deze lijst worden alle parken afzonderlijk bekeken. Alle bezoekers die Disneyland Paris bezoeken, maar die hun dag starten in het Disneyland Park worden geteld als een bezoeker van dit park, ook al ga je een paar uur later voor de rest van je dag naar het Walt Disney Studios Park en omgekeerd.

Toen het Walt Disney Studios Park nog niet bestond en iedereen enkel naar het Disneyland Park kon gaan stond het park altijd vooraan in de lijst nabij Epcot van Walt Disney World. Door het openen van een tweede park werd het totaal aantal bezoekers versnipperd over het Disneyland Park & Walt Disney Studios Park. Als we de bezoekers per Resort bekijken komen we op deze lijst:

 1. – Walt Disney World: 58.311.000 bezoekers
 2. – Tokyo Disneyland: 32.558.000 bezoekers
 3. – Disneyland: 28.527.000 bezoekers
 4. – Disneyland Paris: 15.141.000 bezoekers
 5. – Shanghai Disneyland: 11.800.000 bezoekers
 6. – Hong Kong Disneyland: 6.700.000 bezoekers

Hier staat Disneyland Paris op een vierde plaats onder de Disney Parken en zou Disneyland Paris op de 5de plaats staan wereldwijd net na het Universal Resort Orlando. Helaas staat Disneyland Paris nog altijd een groot stuk achter op resorts zoals Tokyo Disneyland & Disneyland Californië die ook beiden 2 afzonderlijke parken hebben.

Als we de totaal aantal bezoekers van Disneyland Paris bekijken van 2018 en 2017 moeten we constateren dat die ongeveer hetzelfde zijn gebleven. Het zal wachten zijn tot er echt nieuwe attracties geopend worden voor we hier een sterkere groei gaan zien.

In Europa zit Disneyland Paris op een comfortabele eerste plaats ver voor de nummer twee, Europapark in Duitsland met maar 5.720.000 en slechts een stijging van 20.000 bezoekers tegenover 2017. De Efteling die op nummer 3 staat met 5.400.000 bezoekers had, met een stijging van 220.000 bezoekers, een grotere groei dan Europapark. Daarmee zit Efteling, Europapark op de hielen.


?? The Disneyland Park in Disneyland Paris is the 13th most visited theme park worldwide. All better places are mainly occupied by other Disney Parks such as Magic Kingdom in Florida, Disneyland Park in California or Shanghai Disneyland.

The Disneyland Park of Disneyland Paris received 9,843,000 visitors, the Walt Disney Studios Park received 5,298,000 and is in 23rd place. Just after Efteling in the Netherlands.

Did Shanghai Disneyland have more visitors than Disneyland Paris? No, not at all. Disneyland Paris received just over 15 million visitors in total and is therefore a lot higher on the list than mentioned here. But on this list all parks are viewed separately. All visitors who visited Disneyland Paris but who start their day at Disneyland Park are counted as a visitor to this park, even if they you go to Walt Disney Studios Park a few hours later for the rest of the day and vice versa.

When the Walt Disney Studios Park didn’t exist and everyone could only go to Disneyland Park, the park was always at the front of the list near Epcot of Walt Disney World. By opening a second park, the total number of visitors was fragmented across the Disneyland Park & ​​Walt Disney Studios Park. If we look at the visitors per Resort we come to this list:

 1. – Walt Disney World: 58.311.000 visitors
 2. – Tokyo Disneyland: 32,558,000 visitors
 3. – Disneyland: 28,527,000 visitors
 4. – Disneyland Paris: 15,141,000 visitors
 5. – Shanghai Disneyland: 11,800,000 visitors
 6. – Hong Kong Disneyland: 6,700,000 visitors

Here Disneyland Paris is in fourth place among the Disney Parks and Disneyland Paris would be in 5th place worldwide just after the Universal Resort Orlando. Unfortunately, Disneyland Paris is still a long way behind resorts such as Tokyo Disneyland & Disneyland California, both of which also have 2 separate parks.

If we look at the total number of Disneyland Paris visitors in 2018 and 2017, we have to conclude that they have remained about the same. We will have to wait until new attractions are opened before we can see a stronger growth here.

In Europe, Disneyland Paris is in a comfortable first place far ahead of the number two, Europapark in Germany with only 5,720,000 and only an increase of 20,000 visitors compared to 2017. Efteling, which is number 3 with 5,400,000 visitors, had an increase of 220,000 visitors, a stronger growth than Europapark. This means Efteling is coming very close to Europapark.

PixieDust.be

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com