?? Extremely hot in all Disney Parks around the world / ?? Zeer warm in alle Disney Parken wereldwijd

?? Als je komende dagen één van de Disney Parken bezoekt, waar ook ter wereld, je zal het enorm warm hebben. Niet alleen kreunt Disneyland Paris al een lange tijd onder een langdurige Europese hittegolf ook in alle andere Disney Parken stijgt de temperaturen ver boven de 30 graden.


Momenteel is het merkwaardig dat Walt Disney World in Florida, gekend als de “Sunshine State”, bijna het koeltste Disney Resort ter wereld is. Al is “koel” relatief met graden tussen de 31 en 33 graden. Hier krijgen ze momenteel wel vaak een afkoeling in vorm van onweer, zoals altijd tijdens de zomerperiode, waar de “thunderstorms” al even gekend zijn als Mickey Mouse.


Het andere Disney Resort in de Verenigde Staten, het Disneyland Resort in Anaheim, is best wel hoge temperaturen gewend maar deze week krijgen ze toch een piek van 37 graden op maandag.


Als we even kijken naar de Aziatische Parken dan zien we dat het in Hong Kong Disneyland volgende week rond de 32 graden zal worden vergelijkbaar met de situatie in Walt Disney World.


In Shanghai Disneyland daarentegen stijgt het kwik iedere dag snel tot 35 graden. In Tokyo Disney Resort bereiken ze ook makkelijk de 30 graden.


In Disneyland Paris tenslotte die minder gemaakt is voor zo’n hoge temperaturen stijgt de temperatuur volgende week dinsdag tot maar liefst 37 graden. En Disneyland Paris kan ook voor minder afkoeling zorgen dan de andere Disney Parken aangezien er hier geen waterattracties te vinden zijn. Ook de airco werkt hier iets minder stevig dan in bijvoorbeeld Walt Disney World, waar je meer plaatsen hebt waar je binnen echt kan afkoelen zoals Hall of Presidents, Country Bear Jamboree, The Tiki Room of enkele attracties in Future World in Epcot waar je even kan ontsnappen aan de hitte van buiten.


Walt Disney World

Maandag: 32°C


Dinsdag: 31°C


Woensdag: 33°C


Donderdag: 32°C


Vrijdag: 32°C


 


Disneyland California

Maandag: 37°C


Dinsdag: 36°C


Woensdag: 34°C


Donderdag: 34°C


Vrijdag: 33°C


 


Hong Kong Disneyland

Maandag: 32°C


Dinsdag: 32°C


Woensdag: 33°C


Donderdag: 33°C


Vrijdag: 31°C


 


Shanghai Disney Resort

Maandag: 35°C


Dinsdag: 34°C


Woensdag: 34°C


Donderdag: 34°C


Vrijdag: 34°C


 


Tokyo Disney Resort

Maandag: 34°C


Dinsdag: 28°C


Woensdag: 30°C


Donderdag: 32°C


Vrijdag: 32°C


 


Disneyland Paris

Maandag: 34°C


Dinsdag: 37°C


Woensdag: 29°C


Donderdag: 24°C


Vrijdag: 24°C


Maar het is niet altijd zo warm in Disneyland Paris als deze week / But it’s not always so hot as this week in Disneyland Paris. VIDEO: https://youtu.be/dKOgz3pj-fEI


https://youtu.be/dKOgz3pj-fEI?? If you visit one of the Disney Parks in the coming days, anywhere in the world, you will be extremely hot. Not only has Disneyland Paris been groaning under a long-lasting European heat wave, in all other Disney Parks temperatures far exceed 30 degrees.


Currently it is curious that Walt Disney World in Florida, known as the “Sunshine State”, is almost the coolest Disney Resort in the world. Although “cool” is relative with degrees between 31 and 33 degrees. Here they often get a cool moment in the form of thunderstorms, as always during the summer period, when the “thunderstorms” are as famous as Mickey Mouse.


That other Disney Resort in the United States, the Disneyland Resort in Anaheim, is used to high temperatures but this week they will get a peak of 37 degrees on Monday.


If we take a look at the Asian Parks then we see that in Hong Kong Disneyland it will be around 32 degrees next week comparable to the situation in Walt Disney World.


In Shanghai Disneyland, on the other hand, the temperatures rises rapidly to 35 degrees every day. In Tokyo Disney Resort they also easily reach 30 degrees.


Finally, in Disneyland Paris, which is made less for such high temperatures, the temperature rises to 37 degrees next Tuesday. And Disneyland Paris can also provide less cooling than the other Disney Parks as there are no water attractions here. The air conditioning here also works slightly less hard than in Walt Disney World, where you have more places where you can really cool down like Hall of Presidents, Country Bear Jamboree, The Tiki Room or some attractions in Future World in Epcot where you can escape  from the heat outside.Walt Disney World

Monday: 32°C


Tuesday: 31°C


Wednesday: 33°C


Thursday: 32°C


Friday: 32°C


 


Disneyland California

Monday: 37°C


Tuesday: 36°C


Wednesday: 34°C


Thursday: 34°C


Friday: 33°C


 


Hong Kong Disneyland

Monday: 32°C


Tuesday: 32°C


Wednesday: 33°C


Thursday: 33°C


Friday: 31°C


 


Shanghai Disney Resort

Monday: 35°C


Tuesday: 34°C


Wednesday: 34°C


Thursday: 34°C


Friday: 34°C


 


Tokyo Disney Resort

Monday: 34°C


Tuesday: 28°C


Wednesday: 30°C


Thursday: 32°C


Friday: 32°C


 


Disneyland Paris

Monday: 34°C


Tuesday: 37°C


Wednesday: 29°C


Thursday: 24°C


Friday: 24°C
Geef een reactie

Translate to different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com