?? Fans ask for Pirates & Princesses to return in 2020 / ?? Fans vragen voor terugkomst Pirates & Princesses in 2020

?? Het tweede seizoen van Disney’s Pirates & Princesses Festival is voorbij en vele fans zijn daar niet blij mee.


Afgelopen vrijdagavond, tijdens een speciale Jaarpas party in het thema van Pirates & Princesses, hadden vele fans bordjes mee waarop ze vroegen voor een terugkomst van het seizoen in 2020. Toch zijn er ook fans die deze mening niet delen en het liever niet voor een derde editie zien terugkomen.


Sommigen opteren voor de terugkeer van het Swing into Spring Festival, voor iets volledig nieuws of gewoon voor vaste shows op de verschillende podia van het Disneyland Park, zonder dat er daar een seizoen aan verbonden moet worden. Zodoende dat die shows ook het hele jaar kunnen spelen zoals het ooit was tijdens de beginjaren van Disneyland Paris.


Geruchten zeggen momenteel dat dit het definitieve einde was voor het Pirates & Princesses Festival, maar het zal wellicht nog even wachten worden om daar bevestiging van te krijgen. De allerlaatste show op de Annual Pass Party had de naam “The Final Confrontation” gekregen wat erop kan duiden dat dit echt de allerlaatste keer was.? VIDEO: Annual Pass Party “Pirates & Princesses” at Disneyland Park, March 22th 2019?? The second season of “Disney’s Pirates & Princesses Festival” is over and many fans are not happy with that.


Last Friday evening, during a special Annual Pass party in the theme of Pirates & Princesses, many fans brought signs to ask for a return of the season in 2020. Yet there are also fans who do not share this opinion and don’t want a return of this festival.


Some opt for the return of the “Swing into Spring Festival”, for something completely new or just for permanent shows on the various stages of Disneyland Park, without having to add a season to it. So that those shows can also play throughout the year as it once was during the early years of Disneyland Paris.


Rumors currently say that this was the definitive end for the “Pirates & Princesses Festival”, but it will probably take while to get confirmation of that. The very last show at the Annual Pass Party was named “The Final Confrontation” which may indicate that this was really the very last time.


PixieDust.be
Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com