From November 4th only ONE restaurant open in Frontierland (NL/ENG)

?? Het tragische verhaal van de gesloten restaurants in Disneyland Paris gaat binnenkort weer verder en bereikt een absoluut hoogtepunt. Vanaf 4 November, is er nog slechts 1 restaurant geopend in Frontierland. Cowboy Cookout Barbecue, Fuente Del Oro, Silver Spur Steakhouse en Last Chance Café blijven allemaal dicht de hele maand november. Alleen The Lucky Nugget Saloon blijft open. En dit is niet alleen op weekdagen maar ook tijdens weekends, terwijl die toch door de start van het Kerstseizoen soms druk kunnen zijn.

Buiten Frontierland is ook Walt’s de hele maand november gesloten, alsook Victoria’s en Toad Hall. En is Pizza Outpost in Adventureland slechts 2 weekends (ofwel 4 dagen) in de maand geopend.

En dat is nog niet alles ! Als we dan kijken naar de restaurants die wel open zijn, dan zien we dat ze soms belachelijke uren hebben. Café Hyperion die een enome capaciteit heeft en die normaal altijd open is tot de sluit van het park, sluit tijdens de weekdagen al om 16u30.

Conclusie het management in Disneyland Paris is totaal niet meer bekwaam een Disney Resort te runnen en plan je een bezoek naar Disneyland Paris tijdens de maand November breng uw eigen picnic mee.


?? The tragic story of the closed restaurants at Disneyland Paris will soon continue and reach an absolute peak. From November 4, only 1 restaurant is open in Frontierland. Cowboy Cookout Barbecue, Fuente Del Oro, Silver Spur Steakhouse and Last Chance Café all remain closed throughout November. Only The Lucky Nugget Saloon remains open. And this is not only on weekdays but also during weekends, while weekends can be busy due to the start of the Christmas season.

Outside of Frontierland, Walt’s is also closed throughout November, as well as Victoria’s and Toad Hall. And Pizza Outpost in Adventureland is only open 2 weekends (or 4 days) in the month.

And that is not all ! If we look at the restaurants that are open, we see that they sometimes have ridiculous hours. Café Hyperion, which has a huge capacity and which is normally always open until the end of the park, closes at 4.30 p.m. during the weekdays.

Conclusion The management at Disneyland Paris is totally no longer able to run a Disney Resort and if you plan a visit to Disneyland Paris during the month of November bring your own picnic.

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com